Studentų apklausos apie studijų kokybę rezultatai

Vadovaujantis „Lietuvos sporto universiteto studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarkos“, patvirtintos 2012 m. gegužės 31 d. Senato nutarimu (protokolo Nr. 8), nuostatomis, Studijų kokybės priežiūros centras kasmet organizuoja ir atlieka studentų požiūrio į Universiteto studijų kokybę ir paramą studentams apklausas.

Gautus rezultatus Studijų kokybės priežiūros centras pristato Senato studijų komisijai, Fakulteto studijų kokybės priežiūros komitetui. Fakultetų dekanai kasmet organizuoja išvadų pristatymą bei aptarimą su fakultetų tarybų nariais, studentų atstovybės nariais, studijų programų direktoriais, metiniais bei tarptautiniais koordinatoriais, katedrų vedėjais.

 

Senato studijų komisijos nutarimu viešinami kai kurie apklausos rezultatų duomenys.

2012–2013 m. m. Studentų mobilumo apklausos rezultatai
2011–2012 m. m. pavasario semestro Studentų požiūrio į Akademijos studijų kokybę ir paramą studentams apklausos rezultatai.
2012–2013 m. m. pavasario semestro Studentų požiūrio į Universiteto studijų kokybę ir paramą studentams apklausos rezultatai.
2013–2014 m. m. pavasario semestro Studentų požiūrio į Universiteto studijų kokybę ir paramą studentams apklausos rezultatai.
2014–2015 m. m. pavasario semestro Studento požiūrio į Universiteto studijų kokybę ir paramą studentams apklausos rezultatai
2015–2016 m. m. pavasario semestro Studento požiūrio į Universiteto studijų kokybę ir paramą studentams apklausos rezultatai