Gretutinės studijos

Kokią studijų programą studijuodamas galiu pasirinkti gretutines studijas? Gretutines studijas gali pasirinkti pirmosios pakopos Treniravimo sistemų studijų programų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamoje arba valstybės nefinansuojamoje vietoje, kurių studijų programos apraše yra numatyta tokia galimybė.

Ar galiu atsisakyti gretutinių studijų? Gretutinių studijų galima atsisakyti, tačiau būtina likviduoti susidariusius studijų programos plano skirtumus.

Kokie yra reikalavimai, kad galėčiau studijuoti gretutinėse studijose? Gretutines studijas gali studijuoti pirmosios pakopos Treniravimo sistemos studijų programos studentai, įstojusieji į Universitetą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Studentai, pageidaujantys studijuoti gretutinėse studijose, privalo neturėti I kurse akademinių skolų.

Kada vyksta atranka į gretutines studijas? Studentai, pageidaujantys studijuoti Treniravimo sistemos studijų programos gretutinėse studijose, prašymus Studijų kokybės priežiūros centrui privalo pateikti iki kovo 1 d. Prašymus galima teikti el. erdvėje, LSU informacinėje sistemoje (adresas: http://is.lsu.lt/prasymai). Gretutines studijas pasirinkę ir reikalavimus tenkinantys studentai pasirašo susitarimą dėl gretutinių studijų. Šiame susitarime reglamentuojami studento ir Universiteto įsipareigojimai. Susitarimas pasirašomas iki balandžio 1 d.

Kokius dokumentus turiu pateikti? Studentas, pageidaujantis studijuoti gretutinę studijų programą, privalo el. erdvėje LSU informacinėje sistemoje (adresas: http://is.lsu.lt/prasymai) iki kovo 1 d. pateikti prašymą Studijų kokybės priežiūros centrui.

Ar reikia papildomai mokėti už gretutines studijas? Nereikia.

Kokį kvalifikacinį laipsnį įgysiu pabaigęs šias studijas? Baigus studijas kartu su sporto bakalauro kvalifikaciniu laipsniu bus suteiktas ir pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.