LSU pelnė reikšmingą tarptautinį apdovanojimą „HR Excellence in Research“

  Lietuvos sporto universitetas pirmasis tarp Lietuvos ir kaimyninių Baltijos šalių aukštųjų mokyklų pelnė Europos Komisijos apdovanojimą „HR Excellence in Research“.

  Šis svarbus tarptautinis mūsų Universiteto pripažinimas rodo, kad LSU, siekdamas užtikrinti mokslininkams ir tyrėjams palankią darbo aplinką, prisideda įgyvendinant Europos mokslininkų chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso principus.

  „Kad gautume teisę mūsų Universiteto tinklalapyje naudoti „HR Excellence in Research“ logotipą, turėjo daug paplušėti LSU darbo grupė, kurią sudarė skirtingiems Universiteto valdymo lygiams priklausantys akademinės bendruomenės nariai. Pirmiausia reikėjo atlikti savianalizę bei sukurti Žmogiškųjų išteklių strategiją mokslininkams ir tyrėjams pagal Chartijos ir Kodekso principus. Šios savianalizės santrauką lietuvių ir anglų kalbomis pateikėme Europos Komisijai bei paviešinome mūsų Universiteto interneto svetainėje. Parengtą Žmogiškųjų išteklių strategiją vertino du Europos Komisijos paskirti nepriklausomi ekspertai. Ir pagaliau po pusantrų metų darbo gavome „HR Excellence in Research“ apdovanojimą“, – apie kelią šio įvertinimo link kalbėjo LSU Personalo ir teisės skyriaus vedėja dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė.

  Po dvejų metų LSU darbo grupė turės parengti pakartotinę savianalizę ir jos rezultatus pateikti Europos Komisijai, o po ketverių metų Universiteto nuveiktus darbus vertinti atvyks išoriniai ekspertai.

  Europos Sąjungoje gerai žinomas ir pripažįstamas „HR Excellence in Research“ logotipas yra ženklas mokslininkams ir tyrėjams, ieškantiems įsidarbinimo galimybių. Tai padeda pritraukti gabių mokslininkų bei tyrėjų iš viso pasaulio, rodo, kad organizacija ar institucija remia darbo kultūros pozityvią kaitą bei siekį vykdyti skaidrias ir aiškias darbuotojų priėmimo procedūras.

  Organizacijų ar institucijų, turinčių teisę naudotis „HR Excellence in Research“ logotipu, sąrašas yra viešai skelbiamas EURAXESS tinklalapyje (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs), o tai didina aukštosios mokyklos žinomumą.

Ryšių su visuomene skyriaus informacija