Balandžio mėn. bibliotekos nuotoliniai mokymai

2024 m. BALANDŽIO mėn. LSU Bibliotekos nuotolinių mokymų planas 

Balandžio mėn. 10, 24 d.  15.30 val. 
Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus duomenų bazėse 
Suteikiama informacija apie LSU mokslininkų (publikacijų) vertinimą Lietuvoje ir pasaulyje, vertinimo metodą bibliometriją/mokslometriją ir pagrindines jų duomenų bazes Clarivate Analytics Web of Science ir Scopus bei jų naudojamus vertinimo rodiklius IF, AIF, SNIP. Taip pat sužinosite, kaip apskaičiuoti H indeksą, kaip pasirinkti tinkamą leidinį publikuotis ir išvengti grobuoniškų žurnalų. 

Balandžio mėn. 11, 25 d.  15.30 val. 
LSU prenumeruojamos duomenų bazės
Supažindiname su Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios teikia prieigą prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų dokumentų. Sudaro galimybę juos skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką.

Balandžio mėn. 16, 30 d.  15.30 val. 
Bibliografinių įrašų tvarkymo programa ProQuest RefWorks 
Supažindiname su specialiu įrankiu RefWorks, skirtu bibliografinei elektroninei informacijai kaupti ir tvarkyti. Mokslininkams ir tyrėjams, studentams ir visiems kitiems jis padeda nepamesti rastų svarbių straipsnių, naudotis jais rašant mokslinius darbus, tekste įterpti cituojamus šaltinius, automatiškai sudaryti literatūros sąrašus tinkama tema bei stiliumi, keistis informacija su kolegomis ar studentais, išsisaugoti visateksčius dokumentus. 

Balandžio mėn. 18 d. 15.30 val.
Paieška LSU Virtualioje bibliotekoje

LSU Virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti visuose LSU bibliotekos ištekliuose: elektroniniame kataloge, mokslo publikacijose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose duomenų bazėse ir atvirosios prieigos šaltiniuose, vienu metu.

Mokymų trukmė – 30 min. Mokymų dalyviams išduodame pažymas. 

Laukiame prisijungiant per Microsoft TeamsPrisijungimo nuorodos siunčiamos su kiekvienos savaitės mokymais.

Informacija teikiama el. paštu: vilija.bukauskiene@lsu.lt