Lietuvos sporto universiteto absolventams darbo paieškos neužtrunka

Lietuvos sporto universitetas (LSU) suteikia ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kuriuos vertina darbdaviai. Tą rodo ir studentų bei absolventų apklausos, kurių metu paaiškėjo, kad dauguma studentų dar paskutiniųjų studijų semestrų metu žengia pirmuosius sėkmingos karjeros žingsnius. Tendencijos matomos ne tik tarp magistro studijų studentų, kurie dažnai jau turi darbus, bet ir tarp bakalauro studijas baigusių absolventų.

Darbo paieškos neužsitęsia 

Lietuvos sporto universiteto Studijų departamentas kiekvienais metais vykdo studentų karjeros stebėseną.  2022 metų Lietuvos sporto universiteto atliktos apklausos duomenys parodė, absolventų įsidarbinamumas itin aukštas – net 85 procentai apklausoje dalyvavusių, baigusiųjų studijas – sėkmingai įsidarbino.

Iš apklausos metu gautų duomenų matyti, kad 52 proc. bakalaurų ir 77  proc. magistrų įsidarbina dar studijų metu. Iš karto po studijų (per 3 mėn.) įsidarbina taip pat nemaža dalis absolventų – 32 proc. bakalaurų ir 20 proc. magistrų.

Dažniausia darbo paieškose užtrunka iki 6 mėn. arba ilgiau bendrai paėmus – tik nedidelė dalis bakalaurų (4 proc.) ir dar mažiau magistrų – 2 proc.

Sėkminga karjera Lietuvoje

Analizuojant bakalauro studijas baigusių studentų padėtį, matoma tendencija, kad 99 proc. iš apklausoje dalyvavusių absolventų dirba Lietuvoje, o iš baigusių magistrantūrą – Lietuvoje 94 procentai.

Perspektyvios studijos atveria karjeros galimybes gimtojoje šalyje, todėl studentai lieka čia dirbti sporto, sveikatingumo, reabilitacijos arba vadybos krypčių specialistais. Atsižvelgiant į  pirmos pakopos absolventų pasiskirstymą, matome, kad 69 proc. dirba samdomą darbą, 28 –  pagal individualios veiklos pažymėjimą ir darbo vietą sau kuria patys.

Antros pakopos absolventų situacija skiriasi nedaug: 84 proc. dirba samdomą darbą, 14 proc. dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą. Baigtos studijos LSU sukuria unikalią galimybę darbo vietą sau kurtis pačiam.

Viena iš didžiausią sėkmę karjeros srityje garantuojančių studijų programų – Treniravimo sistemos. Iš apklausoje dalyvavusių šios programos absolventų net 88 procentai įsidarbino per 3-6 mėnesius po studijų baigimo. Darbo vietos įvairios: 60% dirba samdomą darbą įvairiose sporto federacijose ir  centruose, sporto mokyklose, laisvalaikio centruose, sporto klubuose, visuomenės sveikatos biuruose, reabilitacijos centruose. 38% dirba pagal individualios veiklos pažymą/patys sukūrė darbo vietą, veda individualias treniruotes ir teikia konsultacijas sporto klausimais. 2% – įsteigė įmonę pagal įgytą išsilavinimą.

Bakalauro studijos – tik pradžia

Bakalauro studijų absolventų dažniausia nedarbo apklausos momentu priežastis – studijos kitoje pakopoje. Didžioji dalis bakalauro studijų absolventų renkasi ne darbą, o studijas. Jas tęsia ir žinias toliau sėkmingai gilina net 67 procentai apklaustųjų. Baigtos bakalauro studijos sukuria aukštą pridėtinę vertę studentams ir atveria galimybes aukštojo mokslo kelionę testi ne tik Lietuvos sporto universitete, bet ir  užsienio aukštosiose mokyklose.

Kviečiame jau dabar kurti savo ateities karjerą sporto, sveikatingumo, reabilitacijos ar vadybos srityje ir rinktis bakalauro studijas Lietuvos sporto universitete. Priėmimas į pirmosios pakopos studijas vyksta iki liepos 28 dienos per LAMA BPO informacinę sistemą. Jau turinčius bakalauro laipsnį kviečiame rinktis antrosios pakopos studijas. Šiuo metu vyksta antrasis priėmimo į magistro studijas etapas. Jis vyks iki liepos 16 d. per Lietuvos sporto universiteto informacinę sistemą.