Studentų mokslinė draugija kviečia į kasmetę mokslinę konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“

2024 m. gegužės 15 d. (trečiadienį) Lietuvos sporto universitete vyks kasmetė Studentų mokslinės draugijos (SMD) mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“.

Konferencijos tikslas – plėsti, gilinti studentų žinias, skatinti mokslinę veiklą.

Pirmininkas prof. dr. Edmundas Jasinskas
Pavaduotoja dr. Birutė Statkevičienė OLY

Pirmoji sekcija
SOCIALINIAI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ASPEKTAI
TRENIRAVIMO TECHNOLOGIJOS
Moderatoriai: doc. dr. Rita Gruodytė-Račienėdr. Kristina Visagurskienė

Antroji sekcija
FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA, REABILITACIJA IR 
SPORTO FIZIOLOGIJA
Moderatoriai: dr. Rima Solianik, lekt. Anelė Katinė

Trečioji sekcija
TURIZMO IR SPORTO VADYBA
Moderatoriai: K. Mejerytė-Narkevičienė, dr. A. Ūsas

Dalyvavimo konferencijoje sąlygos
Konferencijoje gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bakalauro studijų programos studentai, pateikę tezes lietuvių ar anglų kalbomis. Kartu su tezėmis dalyviai (išskyrus LSU studentus) turi pateikti dokumento, liudijančio, kad jis yra universitetinės aukštosios mokyklos bakalauro studijų studentas, kopiją.

Konferencijos Mokslinis komitetas, susipažinęs su pateiktomis tezėmis, sprendžia ar jos atitinka skelbtus reikalavimus ir (jei reikalavimus atitinka) informuoja autorių apie atitikimą dalyvauti konferencijoje. Be to, jeigu tezės neatitinka skelbtų reikalavimų, Mokslinis komitetas net nesvarstydamas turi teisę jas atmesti (pranešimo neįtraukti į konferencijos programą), o studentui neleisti skaityti pranešimo konferencijoje. Konferencijoje negalima skaityti pranešimo, jei jis jau buvo skaitytas kitose mokslinėse konferencijose. Pranešimų tezės irgi neturi būti anksčiau spausdintos.

Reikalavimai tezėms
Tezėse turi būti aiškiai suformuluoti: pranešimo pavadinimas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, nurodyti tyrimo metodai bei jų organizavimas, pateikta rezultatų santrauka.  Tezių apimtis – vienas A4 formato puslapis. Tekstas turi būti suredaguotas, spausdintas Times New Roman šriftu, 3 mm (Single) intervalu, šrifto dydis 12 pt. Paraštė viršuje – 20 mm, apačioje – 15 mm, dešinėje – 20 mm, kairėje – 25 mm. Lapo viršuje didžiosiomis raidėmis rašomas tezių pavadinimas, po juo mažosiomis raidėmis – autoriaus vardas ir pavardė, aukštoji mokykla, fakultetas, kursas, žemiau – mokslinio vadovo pavardė. Lapo viršuje būti nurodyta konferencijos darbo kryptis.

Pranešimų tezės turi būti pateiktos iki 2024 m. gegužės 3 d. 12 val.
Tezes kviečiame siųsti el. paštu birute.statkeviciene@lsu.lt

Konferencijos pranešimų reglamentas
Konferencijos pranešimo trukmė – iki 10 min., diskusijoms skiriama 5 min. Po to pranešėjas atsako į klausimus, kuriuos pateikia konferencijos mokslinio komiteto nariai.

Pranešimus konferencijoje galima skaityti lietuvių arba anglų kalbomis. Pranešimo vaizdinės priemonės (lentelių, paveikslų) užrašai irgi gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

Konferencijoje dalyvavę studentai gaus dalyvavimo konferencijoje sertifikatus, o studentų darbų moksliniai vadovai bus apdovanoti LSU padėkos raštais. Didžiausią vertę turinčios konferencijos dalyvių pranešimų tezės gali būti skelbiamos LSU SMD puslapyje.

Renginys yra viešas, todėl jame bus fotografuojama ir filmuojama, medžiaga skelbiama viešai.