LSU strategija 2018 – 2022 m.

Lietuvos sporto universitetas yra vienintelis universitetas Lietuvoje, vykdans visų pagrindinių sporto ir sveikanimo krypčių mokslinius tyrimus ir studijas bei rengians aukšto lygio profesionalus sporto, fizinio ugdymo, kineziterapijos bei sporto ir laisvalaikio vadybos srityse. Šis platus specializuoto universiteto profilis įgalina Lietuvos sporto universitetą atliep Lietuvos poreikius ir racionaliai organizuo mokslinę veiklą bei studijas. Lietuvos sporto tradicijos yra glaudžiai susijusios su Lietuvos sporto universitetu. Universiteto absolventai parengė absoliučią daugumą olimpinių, pasaulio ir Europos čempionų, kurių pasiekimais džiaugiasi ir didžiuojasi visą Lietuva. Pagal sporninkų pasiekimų ir gyventojų skaičiaus santykį Lietuva yra tarp Europos lyderių.

Universitetas, kaip svarbus sporto mokslo centras, kūno kultūros ir sporto vertybių bei tradicijų puoselėtojas, daugiau kaip aštuonis dešimtmečius tarnaujans Lietuvos žmonėms, per pastarąjį dešimtme padarė didžiulę pažangą. 2014 m. SKVC ekspertai, remdamiesi instucinės veiklos rezultatais, akreditavo Universitetą maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. 2015 m. atlikę lyginamąjį vernimą, užsienio ekspertai mokslinę veiklą sporto biomedicinos srityje įverno kaip tarptaunio lygio, o sporto edukologijos – kaip spraus nacionalinio lygio ir vieną iš geriausių Lietuvoje.

Per kitą penkerių metų laikotarpį Lietuvos sporto universitetas sieks konsoliduo Lietuvos sporto ir sveikanimo mokslų ir studijų pajėgas pritraukdamas geriausius Lietuvos ir užsienio mokslininkus bei profesionalus. Lietuva išsiskiria prastais gyventojų sveikatos rodikliais, mažu fiziniu aktyvumu ir dideliu mirngumu nuo lėnių neinfekcinių ligų, kuris yra du kartus didesnis negu Skandinavijos šalyse. Vienas iš pagrindinių universiteto uždavinių bus susprin   veiklą gyventojų sveikanimo srityje. Lietuvos sporto universitetas atliks mokslinius tyrimus ir rengs naujos kartos sporto ir sveikanimo sričių profesionalus, gebančius taiky šiuolaikines technologijas, leidžiančias vadovaus įrodymais grįsta prakka sporto ir sveikanimo srityje.

MISIJA – kūrybiškai pasitelkiant pasaulio ir vystant Lietuvos aukščiausio tarptaunio lygio sporto ir judesių, fizinio aktyvumo ir mitybos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslus, studijas bei modernias technologijas, skatinti žmonių (nuo kūdikystės iki senatvės) fizinės, psichinės, emocinės ir socialinės gerovės darnų ugdymą, padėti rengti aukščiausio lygio sporninkus, olimpiečius ir parolimpiečius bei nuolat teikti polikams ir visoms suinteresuotoms instucijoms operatyvias rekomendacijas dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės gerovės plėtros per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir reabilitaciją.

VIZIJAtapti visų Lietuvos žmonių visaverčio ir laimingo gyvenimo per sportą ir fizinį aktyvumą universitetu, kurio kultūrinę, mokslinę ir edukacinę sporto, fizinio aktyvumo, rekreacijos bei sveikanimo naudą ir vertę pajaustų kiekvienas Lietuvos žmogus ir ypač – Lietuvos sporto universiteto studentas.

VERTYBĖS:

  • pagarba išskirniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolanės pažangos plėtrą;
  • visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo skanimas;
  • akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas Lietuvos ir užsienio mokiniams bei studentams, darbingo ir pensinio amžiaus žmonių bendruomenei, taip pat verslo, viešojo sektoriaus instucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms;
  • aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) skanimas;
  • tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasikėjimu grįstas komandinis darbas;
  • pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms skanimas, ugdymas ir rodymas;
  • pilieškumo ir patriozmo skanimas atsiribojant nuo bet kokios polinės ideologijos.