LSU strategija 2018 – 2022 m.

Lietuvos sporto universitetas yra vienintelis universitetas Lietuvoje, vykdantis visų pagrindinių sporto ir sveikatinimo krypčių mokslinius tyrimus ir studijas bei rengiantis aukšto lygio profesionalus sporto, fizinio ugdymo, kineziterapijos bei sporto ir laisvalaikio vadybos srityse. Šis platus specializuoto universiteto profilis įgalina Lietuvos sporto universitetą atliepti Lietuvos poreikius ir racionaliai organizuoti mokslinę veiklą bei studijas. Lietuvos sporto tradicijos yra glaudžiai susijusios su Lietuvos sporto universitetu. Universiteto absolventai parengė absoliučią daugumą olimpinių, pasaulio ir Europos čempionų, kurių pasiekimais džiaugiasi ir didžiuojasi visą Lietuva. Pagal sportininkų pasiekimų ir gyventojų skaičiaus santykį Lietuva yra tarp Europos lyderių.

Universitetas, kaip svarbus sporto mokslo centras, kūno kultūros ir sporto vertybių bei tradicijų puoselėtojas, daugiau kaip aštuonis dešimtmečius tarnaujantis Lietuvos žmonėms, per pastarąjį dešimtmetį padarė didžiulę pažangą. 2014 m. SKVC ekspertai, remdamiesi institucinės veiklos rezultatais, akreditavo Universitetą maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. 2015 m. atlikę lyginamąjį vertinimą, užsienio ekspertai mokslinę veiklą sporto biomedicinos srityje įvertino kaip tarptautinio lygio, o sporto edukologijos – kaip stipraus nacionalinio lygio ir vieną iš geriausių Lietuvoje.

Per kitą penkerių metų laikotarpį Lietuvos sporto universitetas sieks konsoliduoti Lietuvos sporto ir sveikatinimo mokslų ir studijų pajėgas pritraukdamas geriausius Lietuvos ir užsienio mokslininkus bei profesionalus. Lietuva išsiskiria prastais gyventojų sveikatos rodikliais, mažu fiziniu aktyvumu ir dideliu mirtingumu nuo lėtinių neinfekcinių ligų, kuris yra du kartus didesnis negu Skandinavijos šalyse. Vienas iš pagrindinių universiteto uždavinių bus sustiprinti veiklą gyventojų sveikatinimo srityje. Lietuvos sporto universitetas atliks mokslinius tyrimus ir rengs naujos kartos sporto ir sveikatinimo sričių profesionalus, gebančius taikyti šiuolaikines technologijas, leidžiančias vadovautis įrodymais grįsta praktika sporto ir sveikatinimo srityje.

MISIJA – kūrybiškai pasitelkiant pasaulio ir vystant Lietuvos aukščiausio tarptautinio lygio sporto ir judesių, fizinio aktyvumo ir mitybos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslus, studijas bei modernias technologijas, skatinti žmonių (nuo kūdikystės iki senatvės) fizinės, psichinės, emocinės ir socialinės gerovės darnų ugdymą, padėti rengti aukščiausio lygio sportininkus, olimpiečius ir parolimpiečius bei nuolat teikti politikams ir visoms suinteresuotoms institucijoms operatyvias rekomendacijas dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės gerovės plėtros per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir reabilitaciją.

VIZIJA – tapti visų Lietuvos žmonių visaverčio ir laimingo gyvenimo per sportą ir fizinį aktyvumą universitetu, kurio kultūrinę, mokslinę ir edukacinę sporto, fizinio aktyvumo, rekreacijos bei sveikatinimo naudą ir vertę pajaustų kiekvienas Lietuvos žmogus ir ypač – Lietuvos sporto universiteto studentas.

VERTYBĖS:

  • pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės pažangos plėtrą;
  • visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo skatinimas;
  • akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas Lietuvos ir užsienio mokiniams bei studentams, darbingo ir pensinio amžiaus žmonių bendruomenei, taip pat verslo, viešojo sektoriaus institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms;
  • aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) skatinimas;
  • tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas komandinis darbas;
  • pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms skatinimas, ugdymas ir rodymas;
  • pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas atsiribojant nuo bet kokios politinės ideologijos.