Reikalingi dokumentai

Reikalingi  dokumentai Lietuvos Respublikos piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas;

2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);

3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą;

4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija parodant originalą (LSU absolventams, baigusiems 2011 m. ir vėliau – pateikti nebūtina);

5) stojamosios įmokos kvito kopija.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti);

 

Papildomi dokumentai (Visus dokumentus dėl papildomų balų skyrimo pateikti būtina)
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma / raštas;

2) straipsnio kopija;

3) konferencijos programa ir medžiaga;

4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;

5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;

6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;

7) dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą tarptautinėje studentų mainų programoje;

8) dokumentai, įrodantys darbo stažą (pažyma iš darbovietės, kurioje nurodytos datos nuo kada iki kada dirbta ir pareigos).

Reikalingi  dokumentai Užsienio šalių piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas-anketa;

2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);

3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija;

5)  stojamosios įmokos KVITO kopija;

6) IELTS 6.0, TOEFL 5.50 arba jiems prilygintas užsienio kalbos testas, išlaikytas B2 lygiu – pažyma. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių piliečiams, kurie yra baigę studijas anglų kalbomis;

7) gyvenimo aprašymas.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti);

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą

Papildomi dokumentai
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos raštas;

2) straipsnio kopija;

3) konferencijos programa ir medžiaga;

4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;

5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;

6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;

7) dokumentai, įrodantys darbo stažą.