Reikalingi dokumentai

Reikalingi  dokumentai Lietuvos Respublikos piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas;
2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);
3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą;
4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija parodant originalą (LSU absolventams, baigusiems 2011 m. ir vėliau – pateikti nereikia);
5) stojamosios įmokos kvito kopija, parodant originalą.Įmokos rekvizitai:

 

gavėjas: Lietuvos sporto universitetas
gavėjo bankas: AB  SEB bankas
banko kodas: 70440
sąskaitos Nr.: LT047044060003325574
įmokos mokesčio kodas: 005
mokėtojo kodas: asmens kodas
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
Stojamosios studijų įmokos dydis ES šalių piliečiams yra 15 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Stojamosios studijų įmokos dydis ne ES šalių piliečiams yra 150 Eur.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)

 

Papildomi dokumentai (Visus dokumentus dėl papildomų balų skyrimo pateikti būtina)
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma / raštas;
2) straipsnio kopija;
3) konferencijos programa ir medžiaga;
4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;
5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;
7) dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą tarptautinėje studentų mainų programoje;
8) dokumentai, įrodantys darbo stažą (pažyma iš darbovietės, kurioje nurodytos datos nuo kada iki kada ir kokiose pareigose asmuo dirbo).

Reikalingi  dokumentai Užsienio šalių piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas-anketa;
2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);
3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija;
5)  stojamosios įmokos kvito kopija;
6) IELTS 5.0, TOEFL 72 arba jiems prilygintas užsienio kalbos testas, išlaikytas B2 lygiu – pažyma. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių piliečiams, kurie yra baigę studijas anglų kalbomis arba anglų kalba yra gimtoji (nacionalinė) kalba;
7)Studijų kokybės vertinimo centro pažyma;
8) gyvenimo aprašymas.
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti);

Originalūs išsilavinimo dokumentai (parodyti).

Papildomi dokumentai
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos raštas;
2) straipsnio kopija;
3) konferencijos programa ir medžiaga;
4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;
5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;
7) dokumentai, įrodantys darbo stažą.