Reikalingi dokumentai

Reikalingi  dokumentai Lietuvos Respublikos piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas;

2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);

3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija parodant originalą;

4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija parodant originalą (LSU absolventams, baigusiems 2011 m. ir vėliau – pateikti nebūtina);

5) stojamosios įmokos kvito kopija.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti);

 

Papildomi dokumentai (Visus dokumentus dėl papildomų balų skyrimo pateikti būtina)
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos pažyma / raštas;

2) straipsnio kopija;

3) konferencijos programa ir medžiaga;

4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;

5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;

6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;

7) dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą tarptautinėje studentų mainų programoje;

8) dokumentai, įrodantys darbo stažą.

Reikalingi  dokumentai Užsienio šalių piliečiams

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus Pasirašant sutartis
Pagrindiniai dokumentai
1) Prašymas-anketa;

2) 1 fotonuotrauka (3×4 cm);

3) paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

4) pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo, diplomo priedėlio (priedo) kopija;

5)  stojamosios įmokos KVITO kopija;

6) IELTS 6.0, TOEFL 5.50 arba jiems prilygintas užsienio kalbos testas, išlaikytas B2 lygiu – pažyma. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių piliečiams, kurie yra baigę studijas anglų kalbomis;

7) gyvenimo aprašymas.

Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti);

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą

Papildomi dokumentai
1) Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos raštas;

2) straipsnio kopija;

3) konferencijos programa ir medžiaga;

4) sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas;

5) dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;

6) dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas;

7) dokumentai, įrodantys darbo stažą.