Aida Vengalė

  • Direktorė
    Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas
  • Aida Vengalė
  • aida.vengale@lsu.lt

Papildomos pareigos

Lektorė, Fizinio ir socialinio ugdymo katedra

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2002Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar LSU) sorto edukologijos magistras / Lithuanian Academy of Physical Education (now LSU), Master of Education degree
1990 - 1994Lietuvos kūno kutūros institutas (dabar LSU), Sporto bakalauras, kūno kultūros mokytoja ir trenerio kvalifikacija (fechtavimo) / Lithuanian Institute of Physical Education (now LSU), Bachelor of Education Sciences, Physical education teacher and Sport coach qualification (fencing).

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
nuo / since 2019Direktorė, Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas, LSU / a Director of Department of Knowledge and Innovation Relay at the Lithuanian Sport University
nuo / Since 2016 iki / to 2019Direktoriaus pavaduotoja ugdymui LSU Kėdainių Aušros progimnazija / a Director Deputy for Education at the LSU Kedainiu Ausros progymnasium
nuo/since 2001 iki dabar / up to nowLektorė, Fizinio ir socialinio ugdymo katedroje / Lecturer of the Department of Physical and Social Education

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas / Muscles, Motor control and Health PromotionSpecialiųjų poreikių turinčių žmonių įgalinimas per sportą / Empowerment of people with special needs through sportsnarė / member

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atnaujinta Speciliosios pedagogikos ir psichologijos modulio dalis_EES (lietuvių ir anglų kalba).

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Paruoštas ir atestuotas pasirenkamasis modulis TRS ir FUS studijų programų studentams - "Asmenų iš pažeidžiamų grupių įtraukimas per sportą/ Inclusion of persons from vulnerable groups through sport". pradedamas dėstyti 2022/2023 m. pavasario sesijoje.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
TRS ir FUS studijų programų studentams bei ŽIPD mokymų dalyviams bus paruoštas pasirenkamsis studijų modulis: Vaikų iš pažeidžiamų grupių socializacija per fizinę veiklą.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dalyvavimas KEISIS tarptaut projekto veiklose prisidės prie paskaitų/seminarų studentams kokybės gerinimo perteikiant gerąją patirtį.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
LIEDM dėstytojo aiškinimas ir studento supratimas: ar tikrai tolygu (online, 2 val.) 2023-03-232
"Kaip vaikai gyja po trauminių patirčių", Alethos Solter seminaras (orgnz. Žmogaus psichologijos studija) 2023-04-138
Konferencija: "Aš tave matau, girdžiu, priimu - ryšio kūrimo svarba dirbant su EES turinčiais vaikais. orgnz. Terapinio ugdymo centras "Aplink"; 2023-12-017

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Nuotoliniai mokymai "Apverstos klasės" metodo taikymas studijų procese (3 val.)3 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Konferencija: Sport forum-International scientific conference / ATHLETE TRAINING MANAGEMENT, LSU, 2-3, DECEMBER, 2021
The Icelandic Autistic Society organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“
Įtraukus fizinis ugdymas vaikams su raidos sutrikimais
"Klasifikaciniai metodai kiekybinėje duomenų analizėje: Diskriminantinė analizė"

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Academic presentation Skills, Dublin, sausio 28-vasario 1d.
UPC vieša konsultacija 'Bendrosios programos-ugdymo turinio atnaujinimo pagrindas" , 2019m. rugpjūčio 30d. Nr. V7-489
Tarpt. konferencija - Practical Execution of Good Governance in Sport for Baltics

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras. „Sveikatos raštingumo ugdymo galimybės susiduriantiems su kasdieniu stresu darbe (8 val.)“

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Vykdytas seminaras (2023-10-27) Kėdainių lopšelio-darželio "Vaikystė" tėvams ir pedagogamsSeminaro pavadinimas: „Suaugusiųjų elgesys išgyvenant stresą ir nerimą – pamokos vaikams“ . Trukmė 4 val.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Bo4oCkFePsUMpdpsFf9PBWrC3VD5dxckgADumw8tTnAfJSEX5BTC8ZEJxY1SYtZnl&id=100057638011247
Vykdytai seminarai Kauno raj. TAU klausytojams (8 fakultetai)Seminaro pavadinimas: Emocijų valdymas:praktiniai patarimai (po 1,5 val. 1-ame f-te).https://www.facebook.com/KaunoRajonoTAU/posts/pfbid02TscMW732JpCxJrLAYZAA3sCiP5JYWygJecBvLdQngbQ8Mjfd93BVCoVbb9nDARctl
Lengvosios atletikos trenerių ir sportininkų seminaras (2023-12-15)1. LSU studijų programų pristatymas. Dviguba karjera ir galimybės aukšto meistriškumo sportininkams (1 val.). 2. Seminaras: „Skirtingi ir/ar panašūs: kaip kurti įtraukią aplinką treniruotėje visiems?“ Viso 3 val.

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LRT televizijos laidos „Labas rytas, Lietuva“ studijoje, kurioje žiūrovus supažindino su fechtavimo sporto šaka.https://www.facebook.com/lithuaniansportsuniversity/videos/aida-gai%C5%BEauskien%C4%97-lrt-televizijos-laidoje-labas-rytas-lietuva/421526353206064/
Seminaras - „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“ (8 val.). 2022 m. lapkričio 16-17 d.d.Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.); Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, mokytojų padėjėjaihttps://www.kpkc.lt/files_new/Renginiu_planai/2022/KSIC_2022_11_renginiu_planas.pdf
Seminaras - „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“.2022 m. gruodžio 27 d. 10 val. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytojams vykdytas nuotolinis seminaras (dalyviai - 27 pedagogai)
Seminaras - „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“. (2022 m. balandžio 20 d.)organizatoriai - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. Dalyviai Kėdainių m. ir raj. mokyklų pedagogai (36 žm.)
Forumas: Mokykla šiandien: kur link einame? / Darbo grupės: Pozityvaus elgesio palaikymo sprendimai klasėje. Moderatorė – Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto universiteto lektorė.Forumo organizatoriai - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2022 m. rugpjūčio 26 d.https://centras.kedainiai.lm.lt/mokykla-siandien-kur-link-einame/
Respublikinė nuotolinė pradinio ugdymo mokinių ir mokytojų konferencija „Fizinė ir emocinė mokinio sveikata. Kaip ja rūpinamės ir ko dar turime išmokti?“ 2022 m. kovo 22 d.Skaitytas pranešimas: „Sveikata. Judesys. Protas“.https://www.kedainiuausra.lt/2022/03/22/respublikine-nuotoline-pradinio-ugdymo-mokiniu-ir-mokytoju-konferencija-fizine-ir-emocine-mokinio-sveikata-kaip-ja-rupinames-ir-ko-dar-turime-ismokti-2/

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
KAIP AUGINTI HIPERAKTYVIUS VAIKUS?„KAUNO DIENOS“ STUDIJOJE – LSU LEKTORĖ A. GAIŽAUSKIENĖ: 2021-01-28 16:00https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-dienos-studijoje-lsu-lektore-gaizauskiene-kaip-auginti-hiperaktyvius-vaikus-1009025;
Demencija, kaip visuomenės sveikatos prioritetas: ankstyvoji diagnostikaDiskusija vyko apie fizinio aktyvumo svarbą žmonėms, sergantiems Alzheimerio ligahttps://demencijalietuvoje.org/wp-content/uploads/2021/09/Demencija-kaip-visuomenes-sveikatos-prioritetas.-Konferencijos-programa.pdf
"Veiksmingas klasės valdymas: darbas su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų"Paskaita -diskusija vyko LSU Kėdainių Aušros progimnazijos pedagogams, 2021 m. spalio 7 d.https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021-metu-spalio-planas.pdf
„Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“ (Vykdytas seminarai (8 val.) KPKC organizuotame seminarų cikle "Įtraukusis ugdymas" 2021 m. gruodžio 27 d. ir 29 d.https://www.kpkc.lt/files_new/Renginiu_planai/2021/2021_12_rengini%C5%B3_planas.pdf
Įtraukusis ugdymas: Vaikų iš pažeidžiamų grupių socializacija per fizinę veiklą (bus vykdoma KINESIS projekto mokymų sklaida); TRS ir FUS studijų programų studentams bei ŽIPD mokymų dalyviams bus ruošimas pasirenkamsis studijų modulisvykdomi mokymai per LSU ŽIPD.

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
konferencija: "Sportininkų ugdymo centrų realybė ir iššūkiai vykstančių procesų įtakoje"Dalyvauta konferencijoje ir skaitytas "Vaikų motyvacijos skatinimas sportuoti" bei dalyvauta diskusijoje. 2019 m. kovo 5d. Kaunashttp://www.sportas.info/naujienos/47920-aptare_kylancius_issukius.html
LKKMA konferencijaSkaitytas pranešimas - "KK mokytojų elgesio strategijos dirbant su vaikais, turinčiais EES" , 2019 m. kovo 15d.http://www.lkkma.lt/images/2019_Naujienos/03/Konf_programa_2019.pdf
"Taikomoji psichologija" TAU klausytojamsSkaitytos paskaitos LSU TAU klausytojams 2019 m. rugėsjo -gruodžio mėn.
Kaip taikant žaidimą ir aktyvų judėjimą gerinti vaikų, turinčių SUP, integraciją.Mokytis kaip skatinti vaikų pozityvų elgesį per fizinę veiklą.https://saugausvaikomokykla.lt/index.php/struktra-ir-kontaktai/142-info/naujienos/712-praktinis-seminaras
Vaikų, turinčių EES, egesio keitimo technologijos per fizinę veiklą (active games).KK pedagogų asociacija, KPKC, projektinėje veikloje KINESIS

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Paskaitos/diskusijosLSU ir Kauno raj.TAU lektorė Psichinės sveikatos temomishttp://11a.lt/krsc/p/tau/d/2018_I/garliava.pdf ; http://11a.lt/krsc/p/tau/d/2017_I/raudondvaris.pdf;
Seminaras plaukimo treneriams"Rekomendacijos treneriams, dirbantiems su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio sunkumų".https://mokausiplaukti.lt/2018/06/18/483/
Lietuvos sporto universiteto K arjeros ir kompetencijų plėtotės centre vestas seminaras pedagogams.Vesti mokymai kūno kultūros mokytojams ir sporto šakų treneriams kaip dirbti su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio problemų.http://www.imtynes.lt/media/Seminaras-Mnemoniniai-2018-10-19.pdf;
Praktiniai užsiėmimai "Treniruotės ant batutų"Socializacijos centre "Saulutė" buvo vykdoma merginų finio aktyvumo, pajėgumo ir elgesio stebėsena.http://kvscsaulute.lt/aerobika-su-batutais/
„Rekomendacijos kūno kultūros pamokoms“LTOK Olimpinė savaitė. Video pranešimas „Rekomendacijos kūno kultūros pamokoms“https://www.youtube.com/watch?v=dX-KTLdw_7s&list=PLLvfSd0yp_8VaeD9ZzLA22L7rgEtNb6lR&index=7&t=38s

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Empowering primary school teacher to include pupils with special education needs into physical education classes using digital tools (SENDIteach)Studijų (T)Nr. KA220-SCH-AE7826A3Erasmus+Koordinatorius
Inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas sporto specialistų (trenerių ir sporto mokslo) bei fizinio ugdymo pedagogų profesinėje veiklojeStudijų (N)Nr. SRF-KT-2022-1-0260ŠMPF (sporto rėmimo fondas)Koordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Empowering primary school teacher to include pupils with special education needs into physical education classes using digital tools (SENDIteach)Studijų (T)Nr. KA220-SCH-AE7826A3Erasmus+Koordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
School and Community Based Sports for the Social Inclusion of Vulnerable Target Groups (KINESIS)StudijųNr. 613266-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCPErasmus+Partneris
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014Sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijų nacionalinisNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMPF, sporto rėmimo fondasKoordinatorius
School and Community Based Sports for the Social Inclusion of Vulnerable Target GroupsStudijųNr. 613266-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SCPErasmus+Partneris
Sportuok su LSUKitiNr. SRF-SRO-2020-1-0053ŠMPF, Sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMSM, ŠMPFKoordinatorius

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Judėk kartu su LSUKiti - sporto renginiaiNr. FS-85KKSDKoordiantorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Lukoševičiūtė, Ieva; Gaižauskienė, Aida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio savybių raiška per sportinių šokių treniruotes // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (XV): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7944. 2023, t. 15, p. 25-33. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/114> [žiūrėta 2023-10-03].

2022

publikacijos

Lukoševičiūtė, Ieva; Gaižauskienė, Aida. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio savybių raiška per sportinių šokių treniruotes // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 41. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-13].

2019

publikacijos

Gaižauskienė, Aida. Kūno kultūros mokytojų elgesio strategijos dirbant su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų // Sėkmingos fizinio ugdymo pamokos link: nuo teorijos prie praktikos : mokslinės-praktinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, 2019 m. kovo 15 d., Raseiniai, Lietuva. Raseiniai : Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, 2019. ISBN 9786099567365. eISBN 9786099567372. p. 11.