Aistė Ušpurienė

  • Docentė
    Treniravimo mokslo katedra
  • Aistė Ušpurienė
  • aiste.uspuriene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2016 m.Apginta socialinių mokslų (edukologijos 07S) daktaro disertacija
2011 m.Sporto magistras
2009 m.Sporto bakalauras

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2021 m.Einanti Treniravimo mokslo katedros docentės pareigas

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovėUgdymas per sportąDocentė

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla siejasi su treniravimo mokslu, su Sportininkų rengimo technologijų dėstomu moduliu.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla susijusi su dėstomais moduliais - PSŠTDP (sportiniai šokiai), Sportininkų rengimo technologijos, Sport psychology, Dance for health.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mano mokslinė veikla yra susijusi su dėstomais moduliais PSŠTDP (sportiniai šokiai), Sportininkų rengimo technologijos, Cardiofitness and strength training, Sports Psychology and Sports Pedagogy

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mano mokslinė veikla yra susijusi su dėstomais moduliais PSŠTDP (sportiniai šokiai), Sportininkų rengimo technologijos, Cardiofitness and strength training.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Publikacijos ir kvalifikacijos kėlimas seminare susijęs su dėstomais moduliais: PSŠTDP (sportiniai šokiai)

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Metodologiniai socialinių mokslų tyrimų iššūkiai COVID-19 pandemijos laikotarpiu: išmoktos pamokos
Laikinosios prieigos duomenų bazių pristatymas
Bibliografinių įrašų tvarkymo programa
Microsoft Teams platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai (balandžio 30 d.)
Leadership and Decision-Making in High Performance Sport (gegužės 14 d.)
Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės (gegužės 19 d.)
Tyrimų etika, akademinė etika (rugpjūčio 28 d.)
Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas (rugsėjo 7 d.)
Virtualus mobilumas (kas tai? Kuo skiriasi nuo nuotolinio mokymo? Kaip jį organizuoti aukštojoje mokykloje? (rugsėjo 28 d.)
Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos (rugsėjo 29 d.)
SUDĖTINGŲ BENDRAVIMO SITUACIJŲ VALDYMAS, ARBA KĄ DARYTI, KAD BENDRAVIMAS (NE)TAPTŲ KONFLIKTU (spalio 21 d.)

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras - Problemų sprendimas įgyvendinant kokybinius ir kiekybinius tyrimus: fundamentalūs elementai ir iššūkiai (2019 m. kovo 14-15 d.) – 20 val.
Seminaras - Traumų prevencija ir sėkmingas sugrįžimas į sportą (2019 m. kovo 22 d.) – 6 val.
Seminaras - Darbas virtualioje mokymosi aplinkoje (2019 m. balandžio 24 d.) – 3 val.
Mokymai dėl duomenų apsaugos reikalavimų,( 2019 06 05)
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas" (2019 12 11)
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje: Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai". (2019 11 21).
Dalyvavimas praktiniame-moksliniame simpoziume, skirtame efektyviai pasirengti 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms" (2019 12 12).
Dalyvauta Lietuvos olimpinės akademijos sesijoje: ,,Sportas ir taika - iššūkių įveikimas" (2019 11 13).
Dalyvauta mokymuose: ,,Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicininos mokslų tyrimuose" (2019 birželio mėn.).

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Tyrimo, kuriuo siekta įvertinti fizinio ugdymo mokytojų kompetencijas traumų prevencijai pristatymasLSU naujienlaiškis: https://mailchi.mp/2375d6d1b867/lsu-naujienlaikis-2020-02-9515336?e=c8f801b42f

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
---
--

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Tarptautinė konferencijaPranešimas tarptautinėje konferencijoje

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Sadzevičiūtė, Deimantė; Ušpurienė, Aistė Barbora. Sportinių šokių įtaka paauglių komunikacinių ir organizacinių gebėjimų raiškai // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (XV): mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7944. 2023, t. 15, p. 54-65. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/114> [žiūrėta 2023-10-03].

2022

publikacijos

Sadzevičiūtė, Deimantė; Ušpurienė, Aistė Barbora. Sportinių šokių įtaka paauglių komunikacinių ir organizacinių gebėjimų raiškai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 44. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14].