Saulius Šukys

  • Profesorius
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Saulius Šukys
  • saulius.sukys@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1995Lietuvos kūno kultūros institutas. Edukologijos bakalauras/ Lithuanian Institute of Physical Education. Bachelor of education
1997Lietuvos kūno kultūros institutas. Edukologijos magistras/ Lithuanian Institute of Physical Education. Master of education
2001Lietuvos kūno kultūros akademija. Socialinių mokslų (edukologija) daktaras/ Lithuanian Academy of Physical education. PhD. Social sciences (education)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2001-2008Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorius/ Lecture of Lithuanian Academy of Physical Education
2008-2013Lietuvos kūno kultūros akademijos docentas/ Associate professor of Lithuanian Academy of Physical Education
Nuo 2013Lietuvos sporto universiteto profesorius/ Professor of Lithuanian Sports University
Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros vedėjas/ Head of the Department of Physical and Social Education of the Lithuania Sports University

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovėSporto etikaStrateginės krypties ir mokslo grupės vadovas

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai tiesiogiai susiję su dėstomais moduliais Mokslinių tyrimų metodologija (publikuojami tyrimai, kuriuose adaptuojami ir validuojami tyrimo instrumentai) ir Olimpinis judėjimas ir sporto etika (tyrimai susiję su sportininkų požiūriu į Olimpines vertybes)

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpinis judėjimas ir sporto etika" tematika.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Seminaras "Meta analysis in Education and Psychology"4
Seminaras "Dirbtinis intelektas studijose: galimybės ir ribos"3
Seminaras "Pažintiniai mokymai savigynos klausimais"1,5
Seminaras "Psichoemocinė asmens sveikata"1,5

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojama konferencija "Etika akademinėje aplinkoje" ( 2022-10-14)3 val.
Palyginamojo ekspertinio vertinimo pristatymo nuotolinis renginys (2022 m. lapkričio 18 d.)2 val.
Virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE naujovių pristatymas (2022 m. rugsėjo 6d.)2 val.
Seminaras "Biomedicininių tyrimų etika" (2022 m. lapkričio 8 d.)2 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokslinė praktinė konferencija "Fizinis raštingumas asmeninės ir visuomenės gerovės kontekste" (2021 m. spalio 15 d.)
Mokymai "Klasifikaciniai metodai kiekybinėje duomenų analizėje: diskriminantinė analizė" (2021 m. birželio 22d.)
Mokymai "Mediacinių ir moderacinių ryšių modelių analizė panaudojant A. Hayes PROCESS makrokomandą SPSS programiniame pakete (2021 m. gegužės 19d.)
Dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinto projekto "Tęsk" ir jos užsakymu atlikto tyrimo "Nematomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui" rezultatų pristatyme (2021 m. balandžio 6d.)

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas seminare "Virtualus mobilumas" (2020-09-28)
Dalyvavimas seminare "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos" (2020-09-29)
Shool Health in Europe tyrėjų grupės seminaras (2020-10-28/29)

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
ITNSC mokymai

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje skaitytas pranešimas „Dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo Lietuvoje. Kokie sprendimai lemtų teigiamus pokyčius?“Pranešimo metu pristatyti naujausi šalies vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo duomenys.
Lietuvos moksleivių sveikatos raštingumo tyrimo duomenų pristatymas visuomeneiViešas seminaras, internetinės žiniasklaidos priemonės

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Vieša paskaita "socialinių tyrimų etika"Paskaitos metu buvo supažindinama su esminiais reikalavimais rengiant informuoto sutikimo formą.https://www.lsu.lt/ivykis/paskaita-lsu-bendruomenei-socialiniu-mokslu-tyrimu-etika/
Viešas seminaras „Praktiniai patarimai rengiant paraišką tyrimų etikos komitetui“Seminaro metu buvo pateikiamos praktinės rekomendacijos rengiant tyrimo projekto paraišką tyrimo etikos komitetui.https://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-magistrantams-ir-destytojams-praktiniai-patarimai-rengiant-paraiska-tyrimu-etikos-komitetui/
Seminaras mokslo etikos klausimaisLSU bendruomenei
Mokslinis seminaras "Naujausias mokslinės įžvalgos apie sportininkų moralinį elgesį"LSU bendruomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinis seminaras "sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas"Seminaro metu aptarta sisteminės literatūros analizės paskirtis, jai keliami reikalavimai, jos atlikimo metodologija
Mokslinis seminaras "Praktiniai pastebėjimai apie akademinę etiką"LSU
Mokslinis seminaras "Naujausias mokslinės įžvalgos apie sportininkų moralinį elgesį"LSU

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Atlikto tyrimo rezulatatų sklaida Delfi portaleLietuvos sporto universiteto mokslininkų prof. dr. Saulius Šukys, doc. dr. Ilona Tilindienė ir doc. dr. Laima Trinkūnienė atliko tyrimą apie šalies paauglių sveikatos raštingumą. yrimo metu apklausė 2369 šalies 13–16 metų moksleivius (47,5 proc. berniukai). Nustatyta, kad tik 17,4 proc. moksleivių būdingas aukštas sveikatos raštingumo lygis. Atitinkamai 70,5 proc. vidutinis, o 12,1 proc. – žemas. Mergaičių sveikatos raštingumas buvo geresnis nei berniukų.https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lsu-mokslininku-tyrimas-tik-17-4-proc-moksleiviu-sveikatos-rastingumo-lygis-yra-aukstas.d?id=83330733
Seminaras dėstytojams „Tyrimų etika, akademinė etika“Seminaro metu pasidalinta naujausiomis nįžvalgomis apie citavimą bei mokslinės publikacijos autorystęhttps://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-lsu-destytojams-tyrimu-etika-akademine-etika/
Seminaras "Atitikimo tyrimų etikai svarba ir naujausios įžvalgos bei praktinės rekomendacijos"LSU bendruomenei

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinis seminaras „Studentų, absolventų ir dėstytojų požiūris į LSU atliekamus mokslinius tyrimus“Pristatyti Lietuvos sporto universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų, studentų ir absolventų apklauso rezultatai apie universitete atliekamus tyrimus, jų svarbą, aktualių tyrimų tematikų poreikį. Taip pat papildomai pristatyti universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų nuomonės apie strategines mokslo kryptis rezultatai, o taip pat mokslinių tyrimų organizavimą.
Rekomendacijos sportuojančių vaikų treneriams ir tėvamsPateikiamos naujausiais tyrimais grįstos rekomendacijos treneriams kaip stiprinti sportuojančių vaikų socialinius emocinius gebėjimus, socialinę atsakomybę, tarpusavio pagarbą. Taip pat pateikiamos rekomendacijos sportuojančių vaikų tėvams.https://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2019/07/2019-Sporto-mokslas-Lietuvos-zmoniu-gerovei-IKELIMUI.pdf
LSU mokslinis seminaras "Tyrimų etika"2019 m. vasario 6 d. doc. dr. S. Sipavičienė, doc. dr. D. Karanauskienė ir prof. dr. S. Šukys vedė seminarą apie tyrimų etiką. S. Šukys pristatė mokslinių straipsnių autorystės reikalavimus, pateikė skirtingų mokslo krypčių autorystės nustatymo skirtumus, pasidalino įžvalgomis apie gerąją autorystės nustatymo praktiką, ypač atkreiptas dėmesys į studentų įtraukimą bendraautoriais rengiant publikacijas.https://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-tyrimu-etika/
Mokslinio tyrimo "Lietuvos moksleivių sveikatos raštingumas" rezultatų pristatymasLSU tinklalapyje.

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Projekto "Active Kids" rezultatų viešinimasLSU tinklalapis

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Donatas GužauskasVadovasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Lina Grinčikaitė-SamuolėGynimo tarybos pirmininkas2020-09-25, LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dovilė SelickaitėGynimo tarybos pirmininkas2019-06-07, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Algis BitautasGynimo tarybos narysVDU Švietimo akademija, 2018-11-23

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016-04-18Jungtinė edukologijos doktorantūraSaulius Šukys

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015-05-29Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys
2015-09-04Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys
2015-09-04Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Straipsnio "Adaptation and Validation of he Lithuanian Version of the Sport-Specific Doping Self-Regulatory Efficacy Scale" publikavimas žurnale "International Journal of Environmental Research and Public HealthKiti moksloNr. P-PUB-23-23LMT Mokslo straipnio publikavimasKoordinatorius
Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteteMoksloNr. 2023-K-032CPVA Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gautiKoordinatorius
Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimasMoksloNr.S-A-UEI-23-2LMTKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinio straipsnio "Trenerio kuriamos įgalinančios ir neįgalinančios motyvuojančios aplinkos klausimyno (EDMCQ-C) validavimas lietuviams" publikavimasKitii mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-20-62LMTKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Straipsnio "Moksleivių subjektyvus sveikatos raštingumas: pirmi Lietuvos tyrimo duomenys" publikavimas žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health"Kiti - straipsnio publikavimasNr. P-PUB-19-58LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Hoppen, Beatrice. Adaptation and validation of the Lithuanian version of the sport-specific doping self-regulatory efficacy scale // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. 2023, vol. 20, iss. 5, art. no. 4158, p. 1-10. DOI: 10.3390/ijerph20054158. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Embase; MEDLINE; DOAJ; ] [ CiteScore: 5.40, SNIP: 1.280 SJR: 0.828 SJR: 0.828] [ Indėlis: 0.714]

Straipsnis kitoje DB

Burbaitė, Eisvina; Tilindienė, Ilona; Šukys, Saulius. Peculiarities of emotional intelligence of pedagogues and parents of children in private and public sector pre-school education institutions // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2023, vol. 2, no. 129, p. 11-18. DOI: 10.33607/bjshs.v2i129.1379. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; ] [] [] Hoppen, Beatričė; Šukys, Saulius. A qualitative investigation of athletes’ views on clean sport // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lithuanian Sports University. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2023, vol. 3, no. 130, p. 4-10. DOI: 10.33607/bjshs.v3i130.1402. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; ] [] []

2022

Straipsnis Web of Science DB

Sukys, Saulius; Majauskiene, Daiva; Karanauskiene, Diana; Tilindiene, Ilona. Adaptation and validation of the Lithuanian-language version of the Olympic Value Scale (OVS) // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 7, art. no. 4360, p. 1-12. DOI: 10.3390/ijerph19074360. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.391 SJR: 0.814 SJR: 0.814] [ Indėlis: 0.857] Sukys, Saulius; Trinkuniene, Laima; Tilindiene, Iona. Exploring assessment of students in physical education: nationally representative survey of school community in Lithuania // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 2, p. 542-554. DOI: 10.13187/ejced.2022.2.542. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.034 SJR: 0.619 SJR: 0.619] [ Indėlis: 0.929] Sukys, Saulius; Trinkuniene, Laima; Tilindiene, Ilona. Do physical education teachers’ family income predict their social communication and perceived working environment? // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, no. 4, p. 1236-1249. DOI: 10.13187/ejced.2022.4.1236. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.034 SJR: 0.619 SJR: 0.619] [ Indėlis: 1.000]

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Fatkulina, Natalja (sudarytojas); Obcarskas, Linas (sudarytojas); Gerulskienė, Inga (sudarytojas); Šileikis, Kasparas (sudarytojas). The Lithuanian physical activity report card for children and youth, 2022. Kaunas : LSU, 2022. 45 p. ISBN 9786098200485. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/106> [žiūrėta 2022-08-17]. [] [] Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Fatkulina, Natalja (sudarytojas); Obcarskas, Linas (sudarytojas); Gerulskienė, Inga (sudarytojas); Šileikis, Kasparas (sudarytojas). Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaita, 2022. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2022. 45 p. ISBN 9786098200508. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/109>. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Hoppen, Beatričė; Šukys, Saulius. The role of basic values, sport values and attitudes towards doping, and doping likelihood // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 50. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14]. [] []

2021

Straipsnis Web of Science DB

Sukys, Saulius; Tilindiene, Ilona; Trinkuniene, Laima. Association between health literacy and leisure time physical activity among Lithuanian adolescents // Health & social care in the community. Hoboken : Wiley. ISSN 0966-0410. eISSN 1365-2524. 2021, vol. 29, iss. 6, p. 387-395. DOI: 10.1111/hsc.13363. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; Abstracts in Social Gerontology; MEDLINE; Sociological Abstracts; ] [ CiteScore: 3.50, SNIP: 1.362 SJR: 0.984 SJR: 0.984] [ Indėlis: 0.643] Tilindiene, Ilona; Sukys, Saulius; Zuoza, Aurelijus; Alekrinskis, Aleksandras. Examining the relations among extraversion, neuroticism, and school bullying among Lithuanian adolescents // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 2, p. 476-484. DOI: 10.13187/ejced.2021.2.476. [ Scopus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Academic Search Complete; ERIC; ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 1.311 SJR: 0.517 SJR: 0.517] [ Indėlis: 0.643] Sukys, Saulius; Tilindiene, Ilona; Majauskiene, Daiva; Karanauskiene, Diana. Moral identity and attitudes towards doping in sport: whether perception of fair play matters // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, iss. 21, art. no.11531, p. 1-12. DOI: 10.3390/ijerph182111531. [ Scopus; MEDLINE; Embase; DOAJ; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.308 SJR: 0.747 SJR: 0.747] [ Indėlis: 0.857] Guzauskas, Donatas; Sukys, Saulius. Teachers’ and parents’ perspectives on promoting primary school children’s physical activity at school: a qualitative study // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 23, art. no. 13287, p. 1-20. DOI: 10.3390/su132313287. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 1.237 SJR: 0.612 SJR: 0.612] [ Indėlis: 1.429]

Vadovėlis

Bacevičienė, Miglė; Baranauskienė, Neringa; Brazaitis, Marius; Čapkauskienė, Sandrija; Čekanauskaitė, Agnė; Česnaitienė, Vida; Čingienė, Vilma; Daniusevičiūtė-Brazaitė, Laura; Drozdova-Statkevičienė, Margarita; Gerulskienė, Inga; Grincevičius, Stanislovas; Gruodytė-Račienė, Rita; Indriūnienė, Vinga; Jankauskienė, Rasa; Juodžbalienė, Vilma; Kilikevičienė, Sandra; Malinauskienė, Vilija; Masiulis, Nerijus; Miežienė, Brigita; Misevičienė, Irena; Pajaujienė, Simona; Ratkevičius, Aivaras; Rutkauskaitė, Renata; Stasiulis, Arvydas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Visagurskienė, Kristina. Fizinis aktyvumas ir sveikata : vadovėlis / sudarytoja Rasa Jankauskienė. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 468 p. ISBN 9786098200362. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Majauskienė, Daiva; Karanauskienė, Diana. Moral identity predicts attitudes towards doping via perception of fair play // The 6 th international congress of exercise and sport sciences - The academic college at Wingate, June 9-11, 2021, Israel : book of abstracts / Nili Steinberg and Devora Hellerstein, eds. : Academic College at Wingate. 2021, p. 133. Prieiga per internetą: <https://www.wincol.ac.il/media/2021/08/Book%20of%20Abstracts%20-%20FINAL.pdf> [žiūrėta 2021-10-04]. [] [] Hoppen, Beatričė; Šukys, Saulius. Towards an understanding of factors related with doping in sport: why personal values matter? // Sport science and health at a time of change : 14th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 29–30, 2021, Riga, Latvia : abstracts. Riga : Latvian Academy of Sport Education. 2021, p. 3-4. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/document/d/10LVnb58ZP61a-K2pv6KPYGoBQAd4TZBO1mGbWtZi0P0/edit> [žiūrėta 2021-10-13]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Hoppen, Beatričė; Šukys, Saulius. Sportininkų asmenybės bruožai ir dopingo vartojimas sportinėje veikloje // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 44. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20]. [] [] Mažeikaitė, Kristina; Šukys, Saulius. Studentų skaitmeninis sveikatos raštingumas, susijęs su COVID-19 // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 68. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20]. [] []

2020

Straipsnis Web of Science DB

Kromerova-Dubinskiene, Enrika; Sukys, Saulius. Validation of the Lithuanian version of the Perceived Parental Success Standards in Sport Scale (PPSSS) // Baltic journal of health and physical activity. Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport. ISSN 2080-1297. eISSN 2080-9999. 2020, vol. 12, iss. 1, p. 65-77. DOI: 10.29359/BJHPA.12.1.07. [ Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); DOAJ; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Sukys, Saulius; Kromerova-Dubinskiene, Enrika; Appleton, Paul. Validation of the Lithuanian version of the Coach-Created Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C) // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 10, art. no. 3487, p. 1-18. DOI: 10.3390/ijerph17103487. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Embase; MEDLINE; DOAJ; ] [ CiteScore: 3.00, SNIP: 1.218 SJR: 0.739 SJR: 0.739] [ Indėlis: 1.286]

Straipsnis kitoje DB

Vainauskas, Tomas; Dilys, Laurynas; Šukys, Saulius; Miežienė, Brigita; Emeljanovas, Arūnas; Karanauskienė, Diana; Česnaitienė, Vida Janina. Relationship between primary school children’s physical fitness, physical activity and their parents’ physical activity // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2020, vol. 2, no. 117, p. 4-10. DOI: 10.33607/bjshs.v2i117.912. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] [] Sipavičiūtė, Beatričė; Šukys, Saulius; Dumčienė, Audronė. Doping prevention in sport: overview of anti-doping education programmes // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2020, vol. 2, no. 117, p. 39-48. DOI: 10.33607/bjshs.v2i117.916. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius; Mikutavičienė, Inga. School opportunities and challenges in promoting physical activeness of primary school learners: expert approach // Health, environment and sustainable development: interdisciplinary approach / HESDIA 2020, 24 September, Kaunas : abstract book. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2669-2244. 2020, p. 37-38. Prieiga per internetą: <http://hesdia.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/10/HESDIA_santrauku-rinkinys_2020.pdf> [žiūrėta 2020-10-28]. [] [] Valatkaitytė, Viktorija; Šukys, Saulius. Trenerio kuriamos įgalinančios aplinkos komandoje ir suvokiamos tėvų sėkmės sportinėje veikloje sąsajos su sportuojančių paauglių moraliniu elgesiu // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2020 gruod. 3–4 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2020, p. 85-86. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/83> [žiūrėta 2021-02-24]. [] []

Straipsnis Scopus DB

Sukys, Saulius; Karanauskiene, Diana. Adaptation and validation of the Lithuanian-language version of the Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS) // Journal of physical education and sport. Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti. ISSN 2247-8051. eISSN 2247-806X. 2020, vol. 20, no. 3, art. no. 197, p. 1430-1437. DOI: 10.7752/jpes.2020.03197. [ Scopus; DOAJ; SPORTDiscus; CAB Abstracts; ] [ CiteScore: 2.20, SNIP: 0.957 SJR: 0.357 SJR: 0.357] [ Indėlis: 0.571]

2019

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas; Gruodytė-Račienė, Rita; Šukys, Saulius; Miežienė, Brigita; Rutkauskaitė, Renata; Trinkūnienė, Laima; Fatkulina, Natalja; Gerulskienė, Inga; Balsytė, Vita; Zabolotnaja, Tatjana; Daukantas, Tomas. The Lithuanian physical activity report card for children and youth 2018. Kaunas : LSU, 2019. 46 p. ISBN 9786098200218. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/56>. [] [] Šukys, Saulius (sudarytojas); Malinauskas, Romualdas (sudarytojas); Saulius, Tomas (sudarytojas); Šniras, Šarūnas (sudarytojas); Bacevičienė, Miglė (sudarytojas); Jankauskienė, Rasa (sudarytojas); Malinauskienė, Vilija (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita; Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Maciulevičienė, Edita (sudarytojas); Skurvydas, Albertas (sudarytojas); Stanislovaitienė, Jūratė (sudarytojas); Masiulis, Nerijus (sudarytojas); Stasiulis, Arvydas (sudarytojas); Mamkus, Gediminas (sudarytojas); Kamandulis, Sigitas (sudarytojas); Lukonaitienė, Inga (sudarytojas); Vizbaraitė, Daiva (sudarytojas); Pokvytytė, Vaida (sudarytojas); Skučas, Kęstutis (sudarytojas); Packevičiūtė, Aušrinė (sudarytojas); Venckūnienė, Kristina (sudarytojas); Ostasevičienė, Vida (sudarytojas); Jasinskas, Edmundas (sudarytojas); Simanavičius, Artūras (sudarytojas); Švagždienė, Biruta (sudarytojas); Ūsas, Antanas (sudarytojas); Dudonienė, Vilma (sudarytojas); Požėrienė, Jūratė (sudarytojas). Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas. Kaunas : LSU, 2019. 75 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/63> [žiūrėta 2019-08-06]. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Sukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Cesnaitiene, Vida Janina; Kreivyte, Rasa. Does emotional intelligence predict athletes’ motivation to participate in sports? // Perceptual and motor skills. Thousand Oaks : SAGE Publications Inc. ISSN 0031-5125. eISSN 1558-688X. 2019, vol. 126, iss. 2, p. 305-322. DOI: 10.1177/0031512518825201. [ PsycInfo; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Academic Search Premier; Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.70, SNIP: 0.649 SJR: 0.391 SJR: 0.391] [ Indėlis: 1.286] Sukys, Saulius; Cesnaitiene, Vida J.; Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Valantine, Irena; Ossowski, Zbigniew M. Reasons and barriers for university students' leisure-time physical activity: moderating effect of health education // Perceptual and motor skills. Thousand Oaks : SAGE Publications Inc. ISSN 0031-5125. eISSN 1558-688X. 2019, vol. 126, iss. 6, UNSP 0031512519869089, p. 1084-1100. DOI: 10.1177/0031512519869089. [ SPORTDiscus; MEDLINE; Academic Search Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 1.70, SNIP: 0.649 SJR: 0.391 SJR: 0.391] [ Indėlis: 1.214] Sukys, Saulius; Trinkuniene, Laima; Tilindiene, Ilona. Subjective health literacy among school-aged children: first evidence from Lithuania // International journal of environmental research and public health. Basel. eISSN 1660-4601. 2019, 16, 18, 3397, p. 1-11. DOI: 10.3390/ijerph16183397. [ DOAJ; Embase; MEDLINE; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [] [] Sukys, Saulius; Emeljanovas, Arunas; Gruodyte-Raciene, Rita; Mieziene, Brigita; Trinkuniene, Laima; Rutkauskaite, Renata; Tremblay, Mark. Results from Lithuania's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2019, vol. 16, iss. 23, 4710, p. 1-16. DOI: 10.3390/ijerph16234710. [ DOAJ; MEDLINE; Embase; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.10, SNIP: 1.188 SJR: 0.818 SJR: 0.818] [ Indėlis: 1.143]

Konferencijos pranešimo tezės

Jurgelevičiūtė, I.; Šukys, S. Empowering youth in physical education: implications for attitudes towards physical education, exercise motivation and physical activity // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 84. DOI: 10.7220/9786094673849. [] [] Treigienė, M.; Šukys, S. A critical analysis of athlete retirement from sport // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 136-137. DOI: 10.7220/9786094673849. [] [] Vainauskas, Tomas; Dilys, Laurynas; Šukys, Saulius; Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Česnaitienė, Vida. Relationship between parentsʼ and childrenʼs physical activity, physical capacity and their importance in the children’s frequency of illnesses // International scientific-practical symposium in collaboration with the European group for research into elderly and physical activity “Physical activity against early aging and noncommunicable diseases”, 3-4 Oct, 2019, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2019. eISBN 9786098200256. p. 32. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/72> [žiūrėta 2019-11-06]. [] [] Sipavičiūtė, Beatričė; Šukys, Saulius. Dopingo vartojimą sportinėje veikloje lemiantys veiksniai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 74-75. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-25]. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. A critical study of interventions to increase physical activity of children // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24-25, 2019, Rēzekne, Latvia. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, vol. 6, p. 163-173. DOI: 10.17770/sie2019vol4.3964. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodyte-Raciene, Rita; Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Sukys, Saulius; Rutkauskaitė, Renata; Trinkuniene, Laima; Cesnaitiene, Vida Janina. Findings of the first Lithuanian Physical Activity Report Card for Children and Youth: the current ‘state of the nation’ and the priorities for improvement revealed // Building bridges for physical activity and sport : AIESEP international conference, June 19-22, 2019, New York, USA : book of abstracts. New York : Adelphi University. 2019, p. 51. [] [] Cesnaitiene, Vida Janina; Sukys, Saulius; Emeljanovas, Arunas; Valantine, Irena; Ossowsky, Zbigniew Marcin; Mieziene, Brigita. Relationships between reasons and barriers for university students’ leisure time physical activity // Building bridges for physical activity and sport : AIESEP international conference, June 19-22, 2019, New York, USA : book of abstracts. New York : Adelphi University. 2019, p. 144. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Treigienė, Milda; Šukys, Saulius. Sportinės karjeros baigties ir gyvenimo po jos analizė // Laisvalaikio tyrimai. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-0339. 2019, T. 1, Nr. 13, p. 1-7. DOI: 10.33607/elt.v1i13.792. [] []

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Karanauskienė, Diana; Šmigelskaitė, Jolita. Qualitative investigation of athletes’ perceptions of cheating in sport // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2019, vol. 3, no 114, p. 33-41. DOI: 10.33607/bjshs.v3i114.808. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Sipavičiūtė, Beatričė; Šukys, Saulius. Understanding factors related with cheating in sport: what we know and what is worth future consideration // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2019, vol. 4, no. 115, p. 37-45. DOI: 10.33607/bjshs.v4i115.819. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Gužauskas, Donatas; Bubnys, Remigijus; Šukys, Saulius. Interrelationship between the physical activity of primary schoolchildren and the school environment encouraging autonomy in the context of the self-determination theory // ICERI 2019: 12th annual international conference of education, research and innovation, 11th-13th November, 2019, Seville, Spain : proceedings. Seville : IATED Academy, 2019. ISBN 9788409147557. p. 3417-3425. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095, eISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2019.0874. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); IATED digital library; ] [] []

2018

Straipsnis Web of Science DB

Lisinskienė, Aušra; Guetterman, Timothy; Šukys, Saulius. Understanding adolescent–parent Interpersonal relationships in youth sports: a mixed-methods study // Sports : [international, open access journal]. Basel : Multidisciplinary digital publishing institute (MDPI). eISSN 2075-4663. 2018, Vol. 6, iss. 2, 41, p. 1-17. DOI: 10.3390/sports6020041. [ DOAJ; Genamics Journal Seek; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ] [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Kromerova, Enrika; Šukys, Saulius. Does internalisation of moral values predict adolescents’ prosocial behaviour and less tolerance towards antisocial behaviour? // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society. Integration. Education : proceedings of the scientific conference, Rēzekne, Latvia, May 25th-26th, 2018. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2018, vol. 3, p. 305-315. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3270. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius; Miežienė, Brigita; Česnaitienė, Vida; Emeljanovas, Arūnas; Dilys, Laurynas. The relationship between physical activity and family health climate in 7-10- year- old children and they parent // Implementing health promotion in the life course - user involvement in practice and research : 10th IUHPE European conference and International forum for health promotion research, September 24–26, 2018, Trondheim, Norway : programme and abstracts. Trondheim : Rapportserie Senter for helsefremmende forskning, 2018. ISBN 9788293158431. p. 170-170. Prieiga per internetą: <https://www.ntnu.edu/documents/1268773379/1276630301/abstractbook.pdf>. [] [] Emeljanovas, Arunas; Dilys, Laurynas; Mieziene, Brigita; Cesnaitiene, Vida Janina; Sukys, Saulius. The Meaning of vigorous physical activity for physical fitness in Lithuanian primary school children // 13th FIEP European Congress and 29th FIEP World Congress, 26-29 September 2018, Istanbul, Turkey : abstract book / edited by Fatih Dervent. Istanbul : Marmara University, 2018. ISBN 9789754004182. eISBN 9789754004175. p. 79. [] []

Apžvalginis, informacinis, enciklopedinis straipsnis mokslo leidinyje

Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Gruodyte-Raciene, Rita; Sukys, Saulius; Rutkauskaite, Renata; Trinkuniene, Laima; Fatkulina, Natalja; Gerulskiene, Inga. Results from Lithuania’s 2018 report card on physical activity for children and youth // Journal of physical activity and health. Champaign : Human Kinetics. ISSN 1543-3080. eISSN 1543-5474. 2018, vol. 15, suppl. 2, p. S382-S383. DOI: 10.1123/jpah.2018-0505. [ PsycInfo; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.70, SNIP: 0.810 SJR: 0.870 SJR: 0.870] [ Indėlis: 0.143]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Emeljanovas, Arunas; Miezienė, Brigita; Gruodyte-Raciene, Rita; Sukys, Saulius; Rutkauskaite, Renata; Trinkuniene, Laima; Fatkulina, Natalija; Gerulskiene, Inga; Daukantas, Tomas; Balsyte, Vita; Zabolotnaja, Tatjana. Lithuania’s 2018 report card on physical activity for children and youth // Movement to move: global insights to get our kids moving : event proceedings : 26–29 November 2018, Adelaide, South Australia / Sport Australia, Active Healthy Kids Australia, University of South Australia, Active Healthy Kids Global Alliance. Adelaide. 2018, p. 43-43. Prieiga per internetą: <https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ap-southeast-2.accounts.ivvy.com/account71338/events/131726/files/5c00970b6b86c.pdf>. [] []

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Venckūnas, Tomas; Česnaitienė, Vida Janina; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Skurvydas, Albertas; Čapkauskienė, Sandrija; Ostasevičienė, Vida; Kriščiūnas, Aleksandras; Solianik, Rima; Bružas, Vidas; Kairaitis, Ramutis; Poderys, Jonas; Skarbalius, Antanas; Stanislovaitienė, Jūratė; Streckis, Vytautas; Paulauskas, Henrikas (sudarytojas); Černych, Margarita (sudarytojas); Baranauskienė, Neringa (sudarytojas); Šatas, Andrius (sudarytojas); Švagždienė, Biruta; Valantinė, Irena; Jasinskas, Edmundas; Breiterė, Giedrė. Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas. Kaunas : LSU, 2018. 64 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/45>. [] []

2017

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Dumčienė, Audronė. The effects of a three-year integrated Olympic education programme on adolescents’ prosocial behaviours // European journal of sport science. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1746-1391. eISSN 1536-7290. 2017, vol.17, iss. 3, p. 335-342. DOI: 10.1080/17461391.2016.1254280. [ SPORTDiscus with Full Text; MEDLINE; Academic Search Premier; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 1.366 SJR: 1.193 SJR: 1.193] [ Indėlis: 0.571] Tilindienė, Ilona; Švagždienė, Biruta; Šukys, Saulius. Взаимосвязь личностных характеристик подростков и пережитого ими опыта участия в издевательствах // Психологический журнал. Москва : Наука. ISSN 0205-9592. 2017, t. 38, no. 4, p. 53-61. DOI: 10.7868/S0205959217040055. [ Russian Index of Scientific Citation; Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.20, SNIP: 0.502 SJR: 0.112 SJR: 0.112] [ Indėlis: 0.643] Sukys, Saulius; Cesnaitiene, Vida Janina; Ossowsky, Zbigniew Marcin. Is health education at university associated with students’ health literacy? Evidence from cross-sectional study applying HLS-EU-Q // BioMed research international. London : Hindawi publishing corp. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2017, vol. 2017, Article ID 8516843, p. 1-9. DOI: 10.1155/2017/8516843. [ DOAJ; METADEX; MEDLINE; Embase; CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts; CAB Abstracts; Biotechnology Research Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Academic Search Premier; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.20, SNIP: 0.987 SJR: 0.885 SJR: 0.885] [ Indėlis: 0.643]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Miežienė, Brigita; Česnaitienė, Vida; Šukys, Saulius; Emeljanovas, Arūnas; Dilys, L. The relationship among family health climate, parents’ physical activity and their 9-10-year -old children inactivity // 31 st conference of the EHPS: Innovative ideas in health psychology, 2017, Aug. 29-Sept. 2, Padova, Italy : conference abstracts. Padova : University of Padua. 2017, p. 544-544. Prieiga per internetą: <http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-Booklet.pdf> [žiūrėta 2017-11-06]. [] []

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Dargenė, Živilė; Karanauskienė, Diana. Qualitative investigation of coaches’ perspectives on moral education in sport // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2017, vol. 4, no. 107, p. 46-56. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i107.39>. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. Šeimos, kaip edukacinės aplinkos, poveikis pradinių klasių mokinių fiziniam aktyvumui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : respublikinė mokslinė konferencija skirta Sporto metams paminėti : programa ir pranešimų tezės : Kaunas, 2017 m. gruod. 21 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2017, p. 18-18. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/21/Sportinink%c5%b3%20rengimo%20valdymas%20..%20tez%c4%97s.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2018-02-09]. [] []

Mokomoji knyga

Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Volbekienė, Vida (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas). Eurofitas : fizinio pajėgumo testai ir metodika : Lietuvos 11-18 metų moksleivių fizinio pajėgumo rezultatai : studijų knyga / parengė R. Gruodytė-Račienė, R. Rutkauskaitė, B. Miežienė, S. Šukys, V. Volbekienė, A. Emeljanovas. 3-as patais. ir papild. leid. Kaunas : LSU, 2017. 149 p. ISBN 9786098200126. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. Šeimos, kaip edukacinės aplinkos, poveikis pradinių klasių mokinių fiziniam aktyvumui // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (X) : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2017, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/23> [žiūrėta 2018-02-08]. [] []

2016

Straipsnis kitoje DB

Kromerova, Enrika; Šukys, Saulius. Adolescent involvement in sports activities and internalisation of moral values // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2016, vol. 1, no. 100, p. 22-30. DOI: 10.33607/bjshs.v1i100.43. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Trenerių, vaikų ir tėvų sąveika kaip trimatė ugdomoji sistema // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. 2016, Nr. 1(83), p. 23-27. DOI: 10.15823/sm.2016.4. [ Index Copernicus; ] [] [] Tilindienė, Ilona; Šukys, Saulius; Kavaliauskas, Saulius. Evaluation of educational school environment and academic self-evaluation of adolescent athletes and non-athletes // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2016, vol. 3, no. 102, p. 52-57. DOI: 10.33607/bjshs.v3i102.65. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Coach’s role in encouraging parent–child educational interaction in sports // Global journal of sociology. Kyrenia : Academic world education & research center. ISSN 2301-2633. 2016, Vol. 6, iss. 1, p. 1-8. DOI: 10.18844/gjs.v5i1.293. [ Index Copernicus; ] [] [] Ossowski, Zbigniew; Šukys, Saulius; Juškelienė, Vida; Wiskulski, Tomasz; Česnaitienė, Vida. Zachowania zdrowotne studentów wychowania fizycznego w Polsce i Litwie: badania pilotażowe = Health behaviours of students of physical education from Poland and Lithuania: a pilot study // Rocznik naukowy. Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. ISSN 1730-7953. 2016, T. 26, p. 78-84. [ Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. A phenomenon of parent experiences in child sport activities: an interpretative phenomenological analysis // Current issues and new ideas in sport science : abstracts of the 9th conference of the Baltic Sport Science Society, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 149-149. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0_0.pdf>. [] [] Misevičienė, Irena; Jankauskienė, Rasa; Šukys, Saulius. Health promoting universities act for the improvement of population’s health // Physical activity and fitness: challenges and new perspectives : the 28th symposium of the International council for physical activity and fitness research, August 24–27, 2016, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098200010. p. 13-13. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/en/icpafr-symposium/28th_icpafr_boa_2016_a4.pdf>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Česnaitienė, Vida Janina; Grajauskas, Lauras; Kreivytė, Rasa. Exercise services availability association with young adults' leisure time physical activity and personal health // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, No. 2B(38B), p. 709-722. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/38b/article/exer>. [ EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.60, SNIP: 0.502 SJR: 0.245 SJR: 0.245] [ Indėlis: 1.000]

2015

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Dumčienė, Audronė; Lapėnienė, Dalia. Parental involvement in inclusive education of children with special educational needs // Social behavior and personality: an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. eISSN 1179-6391. 2015, vol. 43, no. 2, p. 327-338. DOI: 10.2224/sbp.2015.43.2.327. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.443 SJR: 0.241 SJR: 0.241] [ Indėlis: 0.857] Šukys, Saulius; Lisinskienė, Aušra; Tilindienė, Ilona. Adolescents’ participation in sport activities and attachment to parents and peers // Social behavior and personality: an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. eISSN 1179-6391. 2015, vol. 43, no. 9, p. 1507. DOI: 10.2224/sbp.2015.43.9.1507. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Academic Search Complete; ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.443 SJR: 0.241 SJR: 0.241] [ Indėlis: 0.071]

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Šukys, Saulius; Lisinskienė, Aušra. Exploring the association between adolescents participation in sport and their attachment to parent and peer // Sabiedrība, integrācija, izglītība=Society, Integration, Education : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvia, 2015.gada 22.-23.maijs. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5887. 2015, III daļa, p. 603-611. DOI: 10.17770/sie2015vol3.482. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Ossowsky, Z.M; Česnaitienė, Vida; Juškelienė, Vida; Šukys, Saulius. Health behavior of students living in rural and urban areas in Poland // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. P. 154-155. [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Relationship between prosocial behaviour of adolescents, involvement in sport, attachment to parent and personal values // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 45-46. [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Links between adolescents' involvement in sport, attachment to parents and prosocial behaviour // 20th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of Abstracts, 24-27th June 2015, Malmö, Sweden / ECSS, 2015. ISBN 9789171045676. p. 403-403. [] []

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Šukienė, Edita. Validity and reliability of the Lithuanian version of prosocial tendencies measure – revised (ptmr) // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2015, vol. 3, no. 98, p. 43-49. DOI: 10.33607/bjshs.v3i98.93. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius; Karanauskienė, Diana. Relationship between health education at university and students’ health literacy, physical activity and personal health // The 3rd European health literacy conference : Developing health literacy during the life course : book of abstracts : 17-19 November, 2015, Brussels, Belgium. Brussels : The Management Centre Europe. 2015, p. 65-65. [] []

2014

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Sportuojančių universiteto studentų vertybinis aspektas // Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose : nacionalinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. balandžio 24 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. ISBN 9786098040852. p. 25-26. [] [] Vainienė, Edita; Rastauskienė, Giedrė; Šukys, Saulius; Lileikienė, Asta. Undergraduates of physical education university studies: from disciplinary identity towards intention to continue studies // Acta kinesiologiae Universitatis Tartuensis : 7th conference of Baltic society of sport sciences : [abstracts], May 7-9, 2014, Tartu, Estonia. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2014, vol. 20 (Supplement), p. 182. [] [] Česnaitienė, Vida; Šukys, Saulius. Relationship between children’s ant parents physical activity, socialization // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 22. [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona. Association between adolescent participation in sports activities and attachment to parents and peers // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 61. [] []

Straipsnis kitoje DB

Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Tėvų ir vaikų ugdomosios sąveikos sportinėje veikloje ypatumai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2014, Nr. 1(75), p. 22-27. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2014_1.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Vainienė, Edita; Rastauskienė, Giedrė; Šukys, Saulius. Lietuvos būsimųjų kūno kultūros bakalaurų profesiniai lūkesčiai // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, T. 32, p. 87-98. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7390/5296> [žiūrėta 2021-03-25]. [ MLA; TOC Premier; Education Research Index; Educational Research Complete; Current Abstracts; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Šukys, Saulius. Empowerment for education of students with special education needs // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, vol. 3, no. 94, p. 25-30. DOI: 10.33607/bjshs.v3i94.125. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. The athlete triangle: Coach, athlete and parents as an educational system // Global journal of sociology. Kyrenia : SPROC LTD., Academic World Education and Research Center. ISSN 2301-2633. 2014, vol. 4, no. 2, p. 46-51. Prieiga per internetą: <http://archives.un-pub.eu/index.php/gjs/article/viewArticle/3407> [žiūrėta 2021-03-08]. [ Index Copernicus; ] [] [] Vainienė, Edita; Rastauskienė, Giedrė; Šukys, Saulius; Lileikienė, Asta. Physical education study field – in search of disciplinary identity // Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2014, vol. 20, p. 70-89. Prieiga per internetą: <http://ojs.utlib.ee/index.php/AKUT/article/view/akut.2014.20.07/7080>. [ SPORTDiscus; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva. Effects of an integrated Olympic education program on adolescent athletes‘ values and sport behavior // Social behavior and personality : an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. eISSN 1179-6391. 2014, vol. 42, no. 5, p. 811-822. DOI: 10.2224/sbp.2014.42.5.811. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.446 SJR: 0.262 SJR: 0.262] [ Indėlis: 0.857] Sukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Cesnaitiene, Vida J.; Karanauskiene, Diana. Do parents’ exercise habits predict 13–18-year-old adolescents’ involvement in sport? // Journal of sports science and medicine. Bursa : Uludag University. ISSN 1303-2968. 2014, vol. 13, issue 3, p. 522-528. Prieiga per internetą: <http://www.jssm.org/research.php?id=jssm-13-522.xml>. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; DOAJ; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.90, SNIP: 0.946 SJR: 0.576 SJR: 0.576] [ Indėlis: 0.500]

Metodinė priemonė

Bacevičienė, Rasa; Čapkauskienė, Sandrija; Čingienė, Vilma; Indriūnienė, Vinga; Jankauskienė, Rasa; Karanauskienė, Diana; Mamkus, Gediminas; Pajaujienė, Simona; Požėrienė, Jūratė; Tilindienė, Ilona; Saulius, Tomas; Šukys, Saulius; Satkunskienė, Danguolė; Visagurskienė, Kristina; Vizbaraitė, Daiva; Zachovajevas, Pavelas; Zaičenkovienė, Kristina; Kairaitis, Ramutis; Mačiukas, Aurimas. Perkvalifikavimo programa fizinio aktyvumo srityje dirbantiems specialistams su aukštuoju išsilavinimu : metodinė medžiaga / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 478 p. ISBN 9786098078237. [] [] Bacevičienė, Rasa; Čapkauskienė, Sandrija; Čingienė, Vilma (sudarytojas); Indriūnienė, Vinga; Jankauskienė, Rasa; Karanauskienė, Diana; Mamkus, Gediminas; Pajaujienė, Simona; Požėrienė, Jūratė; Tilindienė, Ilona; Saulius, Tomas; Šukys, Saulius; Satkunskienė, Danguolė; Visagurskienė, Kristina; Vizbaraitė, Daiva; Zachovajevas, Pavelas; Zaičenkovienė, Kristina. Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio aktyvumo srityje dirbantiems specialistams : metodinė medžiaga / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 296 p. ISBN 9786098078244. [] [] Bacevičienė, Rasa; Čapkauskienė, Sandrija; Čingienė, Vilma; Indriūnienė, Vinga; Jankauskienė, Rasa; Karanauskienė, Diana; Mamkus, Gediminas; Pajaujienė, Simona; Požėrienė, Jūratė; Tilindienė, Ilona; Saulius, Tomas; Šukys, Saulius; Satkunskienė, Danguolė; Visagurskienė, Kristina; Vizbaraitė, Daiva; Zachovajevas, Pavelas; Zaičenkovienė, Kristina; Kairaitis, Ramutis; Mačiukas, Aurimas. Perkvalifikavimo programa visuomenės sveikatos specialistams : metodinė medžiaga / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 424 p. ISBN 9786098078220. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. The athlete triangle: coach, athlete and parents as an educational system, maximizing the benefits of youth sports // Global Conference on Contemporary Issues in Education: GLOBE-EDU 2014 : Abstracts Book, July 12-14, 2014, Las Vegas, USA. Kyrenia : Academic World Education and Research Center. 2014, p. 9-10. [] []

Mokslo tiriamojo darbo, projekto, kita ataskaita

Česnaitienė, Vida Janina; Šukys, Saulius. Kauno rajono ir Graikijos Atikos prefektūros pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo veiksniai, socializacija ir fizinio aktyvumo ugdymas šalių kontekste / parengė V. J. Česnaitienė, S. Šukys. Kaunas : Kauno raj. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Lietuvos sporto universitetas, 2014. 44 p. [] []

2013

Konferencijos pranešimo tezės

Stupuris, Tomas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona. Adolescent athletes prosocial behavior and values relations in sport // 6th Baltic Scientific Conference "Sport Science for Sustainable Society" : Abstracts, Riga, Latvia, 23-25 April 2013. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 37-38. Prieiga per internetą: <http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf>. [] []

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius. Athletes’ justification of cheating in sport: relationship with moral disengagement in sport and personal factors // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 3(90), p. 70-77. DOI: 10.33607/bjshs.v3i90.171. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Stupuris, Tomas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona. Relationship between adolescent athletes’ values and behavior in sport and perceived coach’s character development competency // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 4(91), p. 37-45. DOI: 10.33607/bjshs.v4i91.178. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva. The attitude towards Olympism values of pupils in schools implementing and not implementing integrated Olympic education // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 4(91), p. 46-52. DOI: 10.33607/bjshs.v4i91.179. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Šukys, Saulius; Dapkus, Rimantas; Lisinskienė, Aušra. The manifestation of adolescents' intentions to react in provoking situations at school // Rural Development 2013 : the Sixth International Scientific Conference, 28-29 November, 2013, Akademija : Proceedings. Akademija. ISSN 1822-3230. 2013, vol. 6, b. 1, p. 402-408. Prieiga per internetą: <http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/1_book_01.pdf>. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); Academic Search Complete; ] [] []

2012

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Jansonienė, Aušra Janina. Relationship between athletes' values and moral disengagement in sport, and differences across gender, level and years of involvement // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2012, Nr. 1(84), p. 55-61. DOI: 10.33607/bjshs.v1i84.300. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Current Abstracts; TOC Premier; SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva. Integruojanti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programa kaip mokyklos kultūros stiprinimo veiksnys // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 1(67), p. 58-64. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/110378> [žiūrėta 2020-12-21]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius; Mankutė, Goda. Manifestation of prosocial and antisocial behaviour in a youth girls basketball match // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2012, Nr. 4(87), p. 72-79. DOI: 10.33607/bjshs.v4i87.260. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Stupuris, Tomas; Šukys, Saulius. Adolescent athletes’ prosocial behavior relations in sport context and regular life // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 216. [] [] Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Kavaliauskas, Saulius. Olympic education and adolescent athletes’ prosocial and antisocial behavior in sport // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 217. [] [] Stupuris, Tomas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona. Kauno ir Alytaus miestų 15–19 metų sportuojančių mokinių vertybės // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. gruodžio 20 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2012, p. 88-89. [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Jankauskienė, Rasa; Šukys, Saulius. Students' behaviour and attitudes to school rules as outcome of involvement in structured leisure activities // Sabiedrība, integrācija, izglītība=Society, Integration, Education : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvia, 2012.gada 25.-26.maijs. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5887. 2012, p. 278-287. Prieiga per internetą: <http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/personas_socializacijas_petijumu_instituts/publikacijas/Sabiedriba_integracija_izglitiba_II_dala_2012.pdf>. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Novikovas, Viačislavas. Отношение современных подростков к олимпийским ценностям // Социологические исследования. Москва : Международная книга. ISSN 0132-1625. 2012, no. 8, p. 112-116. Prieiga per internetą: <http://www.isras.ru/files/File/Socis/2012_8/Shukis.pdf>. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.017 SJR: 0.102 SJR: 0.102] [ Indėlis: 0.357]

Mokomoji knyga

Šukys, Saulius. Socialinių mokslų tyrimų etikos problemos : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. 144 p. ISBN 9786098040753. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Stupuris, Tomas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona. Kauno ir Alytaus miestų 15–19 metų sportuojančių mokinių vertybės // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (V) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2012, p. 182-187. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/54> [žiūrėta 2020-04-09]. [] []

2011

Straipsnis kitoje DB

Dapkus, Rimantas; Lisinskienė, Aušra; Šukys, Saulius. Emigracijos poveikis jauno žmogaus raidai darnaus kaimo vystymosi kontekste = Emigration influence for the youth evolution in the sustainable rural development context // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research papers / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija : LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2011, Vol. 26, no. 2, 59-68. Prieiga per internetą: <http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/26/59.pdf>. [ Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Business Source Complete; ] [] [] Majauskienė, Daiva; Šukys, Saulius; Lisinskienė, Aušra. Spread of knowledge on olympism in school applying the integrated programme of Olympic education // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 1(80), p. 42-48. DOI: 10.33607/bjshs.v1i80.339. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Šukys, Saulius; Zakrasienė-Stankevičiūtė, Vaida; Nickus, Edas; Šukienė, Edita. Manifestation of prosocial and antisocial behavior in a basketball match // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 4(83), p. 69-76. DOI: 10.33607/bjshs.v4i83.312. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Dapkus, Rimantas; Lisinskienė, Aušra; Majauskienė, Daiva; Šukys, Saulius. Assessment of olympic ideals among adolescents and development of the olympic movement in rural regions // Rural Development 2011 : the 5th international scientific conference, 24-25th November, 2011, Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija : Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2011, Vol. 5, book 1, p. 100-104. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); ] [] [] Majauskienė, Daiva; Šukys, Saulius; Kavaliauskas, Saulius. Attitudes of pupils towards Olympic ideals and Fair Play in the context of Olympic education // Sabiedrība, integrācija, izglītība=Society, Integration, Education : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, Latvia, 2011.gada 27.-28.maijs. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5887. 2011, I daļa, p. 658-666. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva. Olympic education and prosocial behaviour of adolescents // Восток - Россия - Запад. Современные проблемы и инновационные технологии в развитии физической культуры и спорта : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 350-летию города Иркутска, Иркутск, Россия, 13-14 сентября 2011 года. Иркутск : Издательство <<Аспринт. 2011, p. 177-180. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Majauskienė, Daiva; Šukys, Saulius. Attitude of pupils towards Olympic ideals and Fair Play in the context of Olympic education // Экология и здоровье детей : Международный научный семинар, Гродно, Беларусь, 17-21 ноября 2011 г. / Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Фонд для детей добычи мнди в Легнице, Гродненский государственный медицинский университет. Гродно. 2011, p. 52. [] []

2010

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Nickus, Edas. Coaches' attitudes towards deception in sports activities // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 1(59), p. 28-35. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2010_1.pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius. Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės bei jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno adaptavimas lietuviams // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 3(78), p. 97-104. DOI: 10.33607/bjshs.v3i78.370. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Šukys, Saulius. Dalyvavimo popamokinėje veikloje sąsajos su mokinių prosocialaus elgesio raiška // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 4(79), p. 77-85. DOI: 10.33607/bjshs.v4i79.356. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Šukys, Saulius. Lietuvos kūno kultūros akademijos pirmo kurso studentų nuostatų dėl dorovinių vertybių sporte ypatumai // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010=Physical Culture and Sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 135-137. [] []

Mokslo tiriamojo darbo, projekto, kita ataskaita

Šukys, Saulius. Mokinių elgesio nepasitenkinimą sukeliančiose situacijose mokykloje ypatumai ir mokytojų savijauta. Kaunas : Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba, 2010. 74 p. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Šukys, Saulius; Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis; Matulionis, Arvydas Virgilijus. Emigracija lietuvių šeimose: paauglio asmenybės pozicijos raida tėvams išvykus dirbti svetur = Emigration in Lithuanian families: development of the attitude of an adolescent's personality in case of the parents departing to work abroad // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2010, T. 21, Nr. 2, p. 132-142. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2010/2/132-142.pdf> [žiūrėta 2010-11-14]. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); TOC Premier; Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text; SocIndex; Social Sciences Citation Index (Web of Science); The Philosopher's Index; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.000 SJR: 0.198 SJR: 0.198] [ Indėlis: 0.786]

2009

Monografija

Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis; Karanauskienė, Diana; Šukys, Saulius. Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos: akademinė, sportinė ir profesinė : monografija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009. 335 p. ISBN 978-9955-622-99-4. [] []

2008

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Jankauskienė, Rasa. Mokinių sportavimo ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu sąsajos su psichosocialiniais, elgesio ir mokyklos veiksniais // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 1(68), p. 92-99. DOI: 10.33607/bjshs.v1i68.524. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Dumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Šukys, Saulius. Mokinių sportavimo sąsajos su psichosocialine sveikata = Links between pupils' participation in sports and their psychosocial health // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos apsaugos ministerija. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.3 (57), p. 1693-1696. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/repository/dokumentai/moksliniai%20straipsniai/2008%20SM3.(II%20dalis)indd.pdf> [žiūrėta 2008-09-03]. [ Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius; Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų nuostatų dėl dorovinių vertybių sporte ypatumai sportinės identifikacijos kontekste = Peculiarities of Lithuanian Academy of physical education students' attitudes towards moral values in sports in the context of their athletic identification // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 3(53), p. 36-41. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-3.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius. Mokinių dalyvavimas nepamokinėje veikloje ir santykiai su mokytojais // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2008, T. 21, p. 128-137. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/21/128-137.pdf> [žiūrėta 2009-04-01]. [ TOC Premier; Education Research Index; Educational Research Complete; Current Abstracts (EBSCO); CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA: International Bibliography; ] [] [] Šukys, Saulius. Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaita studijų metais // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 4(54), p. 21-27. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Jankauskienė, Rasa; Kardelis, Kęstutis; Šukys, Saulius; Kardelienė, Laimutė. Associations between school bullying and psychosocial factors // Social Behavior and Personality : An International Journal. Palmerston North : Society for Personality Research. ISSN 0301-2212. 2008, vol. 36, no. 2, p. 145-162. DOI: 10.2224/sbp.2008.36.2.145. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.459 SJR: 0.261 SJR: 0.261] [ Indėlis: 1.286]

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Dumčienė, Audronė; Šukys, Saulius. Tolerancija mokykloje: vertybinis aspektas = Tolerance in the school: value aspect // Kūno kultūra ir sportas universitete-2008=Physical Culture and Sport in Universities 2008 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 44-46. [] [] Šukys, Saulius. Attitudes towards moral values in sports of would-be specialist's of physical education and sport // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М.Е.Кобринского) : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, Республика Беларусь, 14 мая 2008 г. Минск : БГУФК, 2008. ISBN 9789856827887. p. 437-440. Prieiga per internetą: <http://www.sportedu.by/Frames/Text/Sciense/Material/Sbornik_pedegog.pdf> [žiūrėta 2008-07-04]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Šukys, Saulius. Attitudes of pupils participating and not participating in sports towards the rules of their behavior at school and their responsibilities // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : abstracts of the First Baltic conference in exercise and sports sciences and the First Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences, Tartu, Estonia, 7-10 May 2008. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2008, vol. 13 (Supplement), p. 131. [ SPORTDiscus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Coaches’ attitudes towards deception in sports activities // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 139. [] []

2007

Straipsnis kitoje DB

Jankauskienė, Rasa; Šukys, Saulius. Erzinimo, verbalinės, santykių ir fizinės prievartos raiška bendrojo lavinimo mokyklose: susijusių veiksnių analizė = Occurence of teasing, verbal, relational, and physical bullying among secondary school students: The analysis of predictors // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 2(37), p. 40-47. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_2(37).pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Šukys, Saulius; Bagdonas, Antanas. Moksleivių sportavimo ir fizinio aktyvumo laisvalaikiu sąsajos su socialiniais ekonominiais veiksniais // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 1 (64), p. 44-50. DOI: 10.33607/bjshs.v1i64.659. [ SPORTDiscus; Current Abstracts; TOC Premier; SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus; ] [] [] Kardelis, Kęstutis; Šukys, Saulius; Ušeckienė, Lidija; Bakutytė, Rima. Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų požiūrio į institucijos veiklą ir akademines vertybes raiška = Expression of the attitude of the academics at universiteties towards the work of institution and academic values // Pedagogika. ISSN 1392-0340. 2007, Nr. 87, p. 33-41. [ Current Abstracts (EBSCO); MLA: International Bibliography; TOC Premier; Educational Research Complete; Current Abstracts; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; ] [] [] Šukys, Saulius; Kardelienė, Laimutė; Kardelis, Kęstutis. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų nuostatų į dorovines vertybes sporte ypatumai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 21-26. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2007-2.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius; Karanauskienė, Diana. Attitude peculiarities of would-be specialists of physical education and sports towards moral values in sport // Восток - Беларусь - Запад. Сотрудничество по проблемам формирования и укрепления здоровья : материалы международного симпозиума, Брест, Беларусь, 24-28 октября 2007 г. Брест : Альтернатива, 2007. ISBN 9789856843498. p. 49. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Kardelis, Kęstutis; Kardelienė, Laimutė; Šukys, Saulius; Jankauskienė, Rasa. Отношение будущих специалистов физической культуры к здоровому образу жизни // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2007, № 12, p. 129-132. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.000 SJR: 0.100 SJR: 0.100] [ Indėlis: 0.286]

2006

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Kardelis, Kęstutis; Kardelienė, Laimutė; Šukys, Saulius; Jankauskienė, Rasa. Динамика отношения будущих специалистов физической культуры и здоровья к здоровому образу жизни как основе профессиональной компетентности // Забота образовательных учреждений о здоровье детей=Care of Educational Institutions about Children Health: материалы Международного научного симпозиума, Санкт-Петербург, 28-30 июня 2006 г. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 2006. ISBN 574340349X. p. 39-41. [] []

Straipsnis kitoje DB

Šukys, Saulius; Kardelis, Kęstutis; Skurvydas, Albertas. LKKA dėstytojų vertybinių orientacijų ir požiūrio į akademiją raiška aukštojo mokslo santykių su visuomene raidos kontekste // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. eISSN 2538-8347. 2006, vol. 1, no. 60, p. 63-71. DOI: 10.33607/bjshs.v1i60.608. [ Index Copernicus; SPORTDiscus; ] [] [] Šukys, Saulius. Nuostatų į sportinės veiklos dalyvių elgesį tyrimo instrumentarijaus metodologinis pagrindimas = The development of questionnaire on attitudes towards sports participants' behaviour // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2006, Nr. 2(44), p. 7-15. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/2oov5rkxwqfd4ff3rn3r1mzspxk6c9tm> [žiūrėta 2020-11-26]. [ Index Copernicus; ] [] []

2005

Mokomoji knyga

Šukys, Saulius. Socialiniai, etiniai sporto aspektai : studijų knyga / Saulius Šukys ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2005. 140 p. ISBN 9955622083. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Шукис, С.; Кардялис, K.; Янкаускене, Р. Юношеский спорт - фактор социализации // Социологические исследования. Москва : Наука. ISSN 0132-1625. 2005, no. 11, p. 87-96. Prieiga per internetą: <http://ecsocman.hse.ru/data/234/937/1216/010.SHUKIS.pdf>. [ Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.000 SJR: 0.100 SJR: 0.100] [ Indėlis: 0.714]

2004

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Šukys, Saulius. Влияние спортивной деятельности на решения поведения подростков = The influence of sports activities on the behavior of making decisions of adolescents // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga, Latvia, 2004.gada 5.-6.aprīlis. Riga : Iespiests tipogrāfijā "Petrovskis un Ko", RPIVA, 2004. ISBN 9984689298. p. 420-427. [] [] Šukys, Saulius. Sportinės veiklos įtaka vaikų ir jaunimo socializacijai = The role of sports activities in the socialization of children and yuoth // Švietimas per sportą : respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto 425 metų ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 80 metų sukaktims paminėti, medžiaga, Vilnius, 2004 m. rugsėjo 14. Vilnius : VU leidykla, 2004. ISBN 9986196671. p. 186-196. [] [] Šukys, Saulius. Paauglių elgesio sprendimų analizė lyties ir fizinio aktyvumo aspektu = Interrelation among behavioral decisions of adolescents, their gender and physical activity // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2004, Nr. 4(54), p. 89-94. [] [] Karanauskienė, Diana; Kardelis, Kęstutis; Šukys, Saulius. Sportinio identiteto kaip tiriamojo konstrukto metodologiniai ypatumai // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2004, Nr. 4(38), p. 17-21. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/up7wwybwswzxbtxdw7bvxme6h7123weu> [žiūrėta 2020-11-26]. [] []

2003

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Garbingos sportinės kovos interpretavimo ypatumai // Sporto mokslas - realijos ir perspektyvos : respublikinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2003 m. lapkričio 20. Kaunas. 2003, p. 26. [] [] Šukys, Saulius. Efficiency of pedagogical influence on the formation of value orientations and fair play among adolescents sportsmen // Postmodern Culture and Olympic Humanism - Threats and Hopes : Abstracts : Międzynarodowa Konferencja, Gdańsk, 12-14 szerwca 2003. Gdańsk. 2003, p. 10. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Šukys, Saulius. Agresyvumą sportinėje veikloje lemiantys veiksniai = Discussion of factors which predetermine aggression in sport // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2003, Nr. 4(49), p. 70-79. [] [] Šukys, Saulius. Pedagoginių priemonių įtaka futbolininkų vertybinių ir garbingos kovos nuostatų kaitai = Efficiency of pedagogical influence on the formalion of value orientation and fair play among football players // Pedagogika. Vilnius : VPU. ISSN 1392-0340. 2003, Nr. 67, p. 37-43. [] [] Šukys, Saulius. Efficiency of pedagogical influence on the formation of value orientation and fair play among football players // Postmodernity and Olympism. Gdańsk : Academy of Physical Education and Sport, 2003. ISBN 8389227061. p. 287-281. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Olimpizmas ir dorovinės vertybės // Olimpinis švietimas ir kultūra : mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2003 m. lapkričio 7. Vilnius, 2003. ISBN 9986535425. p. 59-60. [] [] Šukys, Saulius; Kardelis, Kęstutis. Склонность к агрессии в спортивной борьбе у подростков, занимающихся спортом // VII международный научный конгресс "Современный олимпийский спорт и спорт для всех" : материалы конференции. Том 3. Москва : СпортАкадемПресс, 2003. ISBN 5813401253. p. 134-135. [] []

2002

Metodinė priemonė

Šukys, Saulius. Socialiniai, moraliniai sporto sociologijos aspektai : mokomoji priemonė / Saulius Šukys ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2002. 100 p. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Šukys, Saulius. Skirtingą sportinę patirtį turinčių moksleivių sportavimo motyvų tyrimas = Peculiarities of sporting motives of the pupils in different sports experience // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2002, Nr.1(42), p. 72-78. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Šukys, Saulius; Kardelis, Kęstutis. Влияние спортивных занятий на развитие личности подростков // Юношеский спорт XXI века : II Международный форум <<Молодёжь - Наука - Олимпизм>>, Москва, 15-18 июня, 2002 г. : материалы конференции в рамках форума. Москва : Советский спорт. 2002, p. 242-247. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Peculiarities of adolescents' attitudes to sport activity and their characteristic values // Wychowanie fizyczne i sport : VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Wspolczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa, 6-9 czerwca, 2002. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 0043-9630. 2002, T. XLVI, supl. Nr. 1, częsc 1, p. 411-412. [] []

2001

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Šukys, Saulius. Skirtingas sporto šakas kultivuojančių paauglių socialinio elgesio bei savigarbos ypatumai = Dependence of adolescent sportsmen social behavior and self - respect and nature of they sports activity // Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2001 m. gegužės 29-31. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139937. p. 617-622. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Šukys, Saulius; Kardelis, Kęstutis. Paauglių aktyvios fizinės veiklos ir vertybinių orientacijų sąsaja // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2001, Nr. 4(26), p. 58-63. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/uavqk1dovu3m53kwspc2v5q9wgde4m9b> [žiūrėta 2020-11-13]. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Šukys, Saulius. Neigiamos sporto įtakos paauglių asmenybei ir jų socialiniam elgesiui problema // Sportas ir visuomenė amžių sandūroje : resp. moksl. konf. programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2001 m. balandžio 19. Kaunas : LKKA. 2001, p. 28. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Šukys, Saulius. Влияние предметов педагогического воспитания на ценностные ориентации и чередование определений честной игры у подростков, занимающихся спортом // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Международной научно-практической конференции. Калининград. 2001, p. 66-68. [] []

Daktaro disertacijos santrauka

Šukys, Saulius. Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys : daktaro disertacijos santrauka (socialiniai m., edukologija (07S) / Saulius Šukys ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2001. 21 p. [] []

Daktaro disertacija

Šukys, Saulius. Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys : daktaro disertacija (socialiniai m., edukologija (07S) / Saulius Šukys ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : LKKA, 2001. 140 p. [] []