Saulius Šukys

  • Profesorius
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Saulius Šukys
  • saulius.sukys@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1995Lietuvos kūno kultūros institutas. Edukologijos bakalauras/ Lithuanian Institute of Physical Education. Bachelor of education
1997Lietuvos kūno kultūros institutas. Edukologijos magistras/ Lithuanian Institute of Physical Education. Master of education
2001Lietuvos kūno kultūros akademija. Socialinių mokslų (edukologija) daktaras/ Lithuanian Academy of Physical education. PhD. Social sciences (education)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2001-2008Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorius/ Lecture of Lithuanian Academy of Physical Education
2008-2013Lietuvos kūno kultūros akademijos docentas/ Associate professor of Lithuanian Academy of Physical Education
Nuo 2013Lietuvos sporto universiteto profesorius/ Professor of Lithuanian Sports University
Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros vedėjas/ Head of the Department of Physical and Social Education of the Lithuania Sports University

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovėSporto etikaStrateginės krypties ir mokslo grupės vadovas

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpinis judėjimas ir sporto etika" tematika.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai adaptuojant užsienio autorių klausimynus ir rengiamos publikacijos tiesiogiai susiję su dėstomu moduliu "Socialinių tyrimų metodologija ir statistika", kadangi šiame modulyje yra analizuojami tyrimo instrumentų adaptavimo klausimai. Mokslinės grupės "Sporto etika" tyrimai tiesiogiai susiję su naujo modulio "Olimpizmas ir sporto etika" tematika.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojama konferencija "Etika akademinėje aplinkoje" ( 2022-10-14)3 val.
Palyginamojo ekspertinio vertinimo pristatymo nuotolinis renginys (2022 m. lapkričio 18 d.)2 val.
Virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE naujovių pristatymas (2022 m. rugsėjo 6d.)2 val.
Seminaras "Biomedicininių tyrimų etika" (2022 m. lapkričio 8 d.)2 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokslinė praktinė konferencija "Fizinis raštingumas asmeninės ir visuomenės gerovės kontekste" (2021 m. spalio 15 d.)
Mokymai "Klasifikaciniai metodai kiekybinėje duomenų analizėje: diskriminantinė analizė" (2021 m. birželio 22d.)
Mokymai "Mediacinių ir moderacinių ryšių modelių analizė panaudojant A. Hayes PROCESS makrokomandą SPSS programiniame pakete (2021 m. gegužės 19d.)
Dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinto projekto "Tęsk" ir jos užsakymu atlikto tyrimo "Nematomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui" rezultatų pristatyme (2021 m. balandžio 6d.)

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas seminare "Virtualus mobilumas" (2020-09-28)
Dalyvavimas seminare "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes: scenarijai, rekomendacijos" (2020-09-29)
Shool Health in Europe tyrėjų grupės seminaras (2020-10-28/29)

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
ITNSC mokymai

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Vieša paskaita "socialinių tyrimų etika"Paskaitos metu buvo supažindinama su esminiais reikalavimais rengiant informuoto sutikimo formą.https://www.lsu.lt/ivykis/paskaita-lsu-bendruomenei-socialiniu-mokslu-tyrimu-etika/
Viešas seminaras „Praktiniai patarimai rengiant paraišką tyrimų etikos komitetui“Seminaro metu buvo pateikiamos praktinės rekomendacijos rengiant tyrimo projekto paraišką tyrimo etikos komitetui.https://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-magistrantams-ir-destytojams-praktiniai-patarimai-rengiant-paraiska-tyrimu-etikos-komitetui/
Seminaras mokslo etikos klausimaisLSU bendruomenei
Mokslinis seminaras "Naujausias mokslinės įžvalgos apie sportininkų moralinį elgesį"LSU bendruomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinis seminaras "sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas"Seminaro metu aptarta sisteminės literatūros analizės paskirtis, jai keliami reikalavimai, jos atlikimo metodologija
Mokslinis seminaras "Praktiniai pastebėjimai apie akademinę etiką"LSU
Mokslinis seminaras "Naujausias mokslinės įžvalgos apie sportininkų moralinį elgesį"LSU

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Atlikto tyrimo rezulatatų sklaida Delfi portaleLietuvos sporto universiteto mokslininkų prof. dr. Saulius Šukys, doc. dr. Ilona Tilindienė ir doc. dr. Laima Trinkūnienė atliko tyrimą apie šalies paauglių sveikatos raštingumą. yrimo metu apklausė 2369 šalies 13–16 metų moksleivius (47,5 proc. berniukai). Nustatyta, kad tik 17,4 proc. moksleivių būdingas aukštas sveikatos raštingumo lygis. Atitinkamai 70,5 proc. vidutinis, o 12,1 proc. – žemas. Mergaičių sveikatos raštingumas buvo geresnis nei berniukų.https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lsu-mokslininku-tyrimas-tik-17-4-proc-moksleiviu-sveikatos-rastingumo-lygis-yra-aukstas.d?id=83330733
Seminaras dėstytojams „Tyrimų etika, akademinė etika“Seminaro metu pasidalinta naujausiomis nįžvalgomis apie citavimą bei mokslinės publikacijos autorystęhttps://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-lsu-destytojams-tyrimu-etika-akademine-etika/
Seminaras "Atitikimo tyrimų etikai svarba ir naujausios įžvalgos bei praktinės rekomendacijos"LSU bendruomenei

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinis seminaras „Studentų, absolventų ir dėstytojų požiūris į LSU atliekamus mokslinius tyrimus“Pristatyti Lietuvos sporto universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų, studentų ir absolventų apklauso rezultatai apie universitete atliekamus tyrimus, jų svarbą, aktualių tyrimų tematikų poreikį. Taip pat papildomai pristatyti universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų nuomonės apie strategines mokslo kryptis rezultatai, o taip pat mokslinių tyrimų organizavimą.
Rekomendacijos sportuojančių vaikų treneriams ir tėvamsPateikiamos naujausiais tyrimais grįstos rekomendacijos treneriams kaip stiprinti sportuojančių vaikų socialinius emocinius gebėjimus, socialinę atsakomybę, tarpusavio pagarbą. Taip pat pateikiamos rekomendacijos sportuojančių vaikų tėvams.https://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2019/07/2019-Sporto-mokslas-Lietuvos-zmoniu-gerovei-IKELIMUI.pdf
LSU mokslinis seminaras "Tyrimų etika"2019 m. vasario 6 d. doc. dr. S. Sipavičienė, doc. dr. D. Karanauskienė ir prof. dr. S. Šukys vedė seminarą apie tyrimų etiką. S. Šukys pristatė mokslinių straipsnių autorystės reikalavimus, pateikė skirtingų mokslo krypčių autorystės nustatymo skirtumus, pasidalino įžvalgomis apie gerąją autorystės nustatymo praktiką, ypač atkreiptas dėmesys į studentų įtraukimą bendraautoriais rengiant publikacijas.https://www.lsu.lt/ivykis/seminaras-tyrimu-etika/
Mokslinio tyrimo "Lietuvos moksleivių sveikatos raštingumas" rezultatų pristatymasLSU tinklalapyje.

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Projekto "Active Kids" rezultatų viešinimasLSU tinklalapis

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Donatas GužauskasVadovasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Lina Grinčikaitė-SamuolėGynimo tarybos pirmininkas2020-09-25, LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dovilė SelickaitėGynimo tarybos pirmininkas2019-06-07, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Algis BitautasGynimo tarybos narysVDU Švietimo akademija, 2018-11-23

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016-04-18Jungtinė edukologijos doktorantūraSaulius Šukys

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015-05-29Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys
2015-09-04Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys
2015-09-04Lietuvos sporto universitetasSaulius Šukys

Vykdomi projektai

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinio straipsnio "Trenerio kuriamos įgalinančios ir neįgalinančios motyvuojančios aplinkos klausimyno (EDMCQ-C) validavimas lietuviams" publikavimasKitii mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-20-62LMTKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Straipsnio "Moksleivių subjektyvus sveikatos raštingumas: pirmi Lietuvos tyrimo duomenys" publikavimas žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health"Kiti - straipsnio publikavimasNr. P-PUB-19-58LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Šukys, Saulius; Hoppen, Beatrice. Adaptation and validation of the Lithuanian version of the sport-specific doping self-regulatory efficacy scale // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. 2023, vol. 20, iss. 5, art. no. 4158, p. 1-10. DOI: 10.3390/ijerph20054158.

2021

publikacijos

Guzauskas, Donatas; Sukys, Saulius. Teachers’ and parents’ perspectives on promoting primary school children’s physical activity at school: a qualitative study // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 23, art. no. 13287, p. 1-20. DOI: 10.3390/su132313287.Mažeikaitė, Kristina; Šukys, Saulius. Studentų skaitmeninis sveikatos raštingumas, susijęs su COVID-19 // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 68. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20].

2020

publikacijos

Kromerova-Dubinskiene, Enrika; Sukys, Saulius. Validation of the Lithuanian version of the Perceived Parental Success Standards in Sport Scale (PPSSS) // Baltic journal of health and physical activity. Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport. ISSN 2080-1297. eISSN 2080-9999. 2020, vol. 12, iss. 1, p. 65-77. DOI: 10.29359/BJHPA.12.1.07.Sukys, Saulius; Kromerova-Dubinskiene, Enrika; Appleton, Paul. Validation of the Lithuanian version of the Coach-Created Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire (EDMCQ-C) // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 10, art. no. 3487, p. 1-18. DOI: 10.3390/ijerph17103487.Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius; Mikutavičienė, Inga. School opportunities and challenges in promoting physical activeness of primary school learners: expert approach // Health, environment and sustainable development: interdisciplinary approach / HESDIA 2020, 24 September, Kaunas : abstract book. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2669-2244. 2020, p. 37-38. Prieiga per internetą: <http://hesdia.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/10/HESDIA_santrauku-rinkinys_2020.pdf> [žiūrėta 2020-10-28].Valatkaitytė, Viktorija; Šukys, Saulius. Trenerio kuriamos įgalinančios aplinkos komandoje ir suvokiamos tėvų sėkmės sportinėje veikloje sąsajos su sportuojančių paauglių moraliniu elgesiu // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2020 gruod. 3–4 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2020, p. 85-86. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/83> [žiūrėta 2021-02-24].

2019

publikacijos

Jurgelevičiūtė, I.; Šukys, S. Empowering youth in physical education: implications for attitudes towards physical education, exercise motivation and physical activity // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 84. DOI: 10.7220/9786094673849.Treigienė, M.; Šukys, S. A critical analysis of athlete retirement from sport // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 136-137. DOI: 10.7220/9786094673849.Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. A critical study of interventions to increase physical activity of children // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24-25, 2019, Rēzekne, Latvia. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, vol. 6, p. 163-173. DOI: 10.17770/sie2019vol4.3964.Treigienė, Milda; Šukys, Saulius. Sportinės karjeros baigties ir gyvenimo po jos analizė // Laisvalaikio tyrimai. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-0339. 2019, T. 1, Nr. 13, p. 1-7. DOI: 10.33607/elt.v1i13.792.Gužauskas, Donatas; Bubnys, Remigijus; Šukys, Saulius. Interrelationship between the physical activity of primary schoolchildren and the school environment encouraging autonomy in the context of the self-determination theory // ICERI 2019: 12th annual international conference of education, research and innovation, 11th-13th November, 2019, Seville, Spain : proceedings. Seville : IATED Academy, 2019. ISBN 9788409147557. p. 3417-3425. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095, eISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2019.0874.

2018

publikacijos

Lisinskienė, Aušra; Guetterman, Timothy; Šukys, Saulius. Understanding adolescent–parent Interpersonal relationships in youth sports: a mixed-methods study // Sports : [international, open access journal]. Basel : Multidisciplinary digital publishing institute (MDPI). eISSN 2075-4663. 2018, Vol. 6, iss. 2, 41, p. 1-17. DOI: 10.3390/sports6020041.Kromerova, Enrika; Šukys, Saulius. Does internalisation of moral values predict adolescents’ prosocial behaviour and less tolerance towards antisocial behaviour? // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society. Integration. Education : proceedings of the scientific conference, Rēzekne, Latvia, May 25th-26th, 2018. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2018, vol. 3, p. 305-315. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3270.

2017

publikacijos

Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. Šeimos, kaip edukacinės aplinkos, poveikis pradinių klasių mokinių fiziniam aktyvumui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : respublikinė mokslinė konferencija skirta Sporto metams paminėti : programa ir pranešimų tezės : Kaunas, 2017 m. gruod. 21 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2017, p. 18-18. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/21/Sportinink%c5%b3%20rengimo%20valdymas%20..%20tez%c4%97s.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2018-02-09].Gužauskas, Donatas; Šukys, Saulius. Šeimos, kaip edukacinės aplinkos, poveikis pradinių klasių mokinių fiziniam aktyvumui // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (X) : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2017, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/23> [žiūrėta 2018-02-08].