Jūratė Stanislovaitienė

  • Docentė
    Treniravimo mokslo katedra
  • Jūratė Stanislovaitienė
  • jurate.stanislovaitiene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2001 mBaigiau Lietuvos kūno kultūros akademiją ir įgijau kūno kultūros dėstytojo kvalifikaciją bei lengvosios atletikos trenerio specialybę
2003 mLietuvos kūno kultūros akademijoje įgijau Sporto fiziologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (Biologija)
2008 msuteiktas Biomedicinos mokslų srities Biologijos krypties daktaro laipsnis (Lietuvos kūno kultūros akademija)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2003 mdėstytoja, Lietuvos sporto universitetas
2008 - 2012 m. m.lengvosios atletikos trenerė, Kauno m. sporto mokykla „Viltis“
2011 - 2022 m. m.2011 - 2022 m. m.
nuo 2022 mdirektorė, Jonavos sporto centras

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sportininkų rengimo technologijosSportininkų atletinis rengimasvadovė

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visos publikacijos, publikuotos 2022 m. yra susijusios su mano dėstomais moduliais "Sportininkų rengimo technologijos / Greitumas / Atletinis rengimas / Vaikų treniravimo mokslas / Dopingas ir antidopingas". Studentai yra supažindinami su gautais ir publikuotais tyrimų duomenimis paskaitų bei seminarų metu.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visos publikacijos, publikuotos 2021 m. yra susijusios su mano dėstomais moduliais "Sportininkų rengimo technologijos / Greitumas / Atletinis rengimas / Vaikų treniravimo mokslas / Dopingas ir antidopingas". Studentai yra supažindinami su gautais ir publikuotais tyrimų duomenimis paskaitų bei seminarų metu.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visos publikacijos, publikuotos 2019 m. yra susijusios su mano dėstomais moduliais "Sportininkų rengimo technologijos / Greitumas / Atletinis rengimas / Vaikų treniravimo mokslas / Dopingas ir antidopingas". Studentai yra supažindinami su gautais ir publikuotais tyrimų duomenimis paskaitų bei seminarų metu.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visos publikacijos, publikuotos 2019 m. yra susijusios su mano dėstomais moduliais "Sportininkų rengimo technologijos / Greitumas / Atletinis rengimas". Studentai yra supažindinami su gautais ir publikuotais tyrimų duomenimis paskaitų bei seminarų metu.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Visos publikacijos, publikuotos 2018 m. yra susijusios su mano dėstomais moduliais "Sportininkų rengimo technologijos / Greitumas / Atletinis rengimas". Studentai yra supažindinami su gautais ir publikuotais tyrimų duomenimis paskaitų bei seminarų metu.Taip pat konferencijos "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai" metu buvo atliktas pristatymas tema "LSU studentų požiūris į draudžiamųjų preparatų vartojimą", kas siejasi su mano dėstomu moduliu "Antidopingas".

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Išklausytas vebinaras „Nutritions and Dietary Supplements“, kurio metu pagilinau žinias apie saugų, be dopingo, maisto papildų pasirinkimą, kadangi dėstau modulyje apie anti-dopingą

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Tarptautinis mokslinis simpoziumas "Physical activity against early aging and noncommunicable diseases"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras "Dėstytojo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas" (2 atsr. val.)
Seminaras "Metinio fizinio rengimo plano sudarymas krepšinyje" (8 val.)
Seminaras "Jaunųjų sportininkų atletinis rengimas" (6 val.)

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
---

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinės aparatūros pristatymasNaujos sportininkų testavimo įrangos pristatymashttps://www.youtube.com/watch?v=FPs6ywa00m0

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Kauno "Maironio" gimnazijoje skaitytas pranešimas "Dopingas sporte ir gyvenime: ypatumai, prasmė, pasekmės"Pranešimas skaitytas IV gimnazijos klasių mokiniams adie dopingo žalą bei maisto papildų saugų pasirinkimą-

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Kauno "Vyturio" gimnazijoje skaitytas pranešimas "Dopingas ir papildai sporte bei žmogaus gyvenime"Pranešimas skaitytas IV gimnazijos klasių mokiniams adie dopingo žalą bei maisto papildų saugų pasirinkimą(priedas)
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras sportuojantiems asmenims su klausos negaliaSkaitytos paskaitos seminare temomis "Dopingas ir anti-dopingas. Sporto vertybės" bei "Atsigavimo po fizinio krūvio svarba. Įvairūs atsigavimo po fizinio krūvio metodai" (viso 8 val.)(priedas)

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Seminaras treneriams „Greitumo ugdymo filosofija pagal prof. dr. Aleksą Stanislovaitį“2018 - 01 - 19 seminaro metu įvairių sporto šakų treneriams buvo pristatyta "Greitumo ugdymo filosofija pagal prof. dr. Aleksą Stanislovaitį“https://www.lsu.lt/seminaras-treneriams-greitumo-ugdymo-filosofija-pagal-prof-dr-aleksa-stanislovaiti/
Teoriniai - praktiniai mokymai policijos darbuotojams2018 - 06 - 20-22 LSU Karjeros ir kompetencijų plėtotės centre buvo vesti teoriniai-praktiniai mokymai policijos darbuotojams. Vedžiau mokymus temomis: "Šiuolaikiški ir efektyvūs fizinių ypatybių ugdymas: greitis" ir "Veiksmingos pramankštos ir atvėsimo aktualijos fizinio pasirengimo metu"(priedas)
Publikacija LSU svetainėje apie Lietuvos U20 ir U18 merginų krepšinio rinktinių testavimą ir konsultavimą pasiruošimo Europos čempionatams metuPrieš pasirengimo ciklą ir po jo mokslininkai atliko atletinio parengtumo testavimą ir nustatė sportininkių greitumo, galingumo, vikrumo, ištvermės ir antropometrinius duomenis bei jų pokyčius po pasirengimo. Per pasirengimo ciklą LSU mokslininkų grupė tyrė žaidėjų krūvius ir organizmo atsaką į juos.https://www.lsu.lt/po-lsu-mokslininku-tyrimu-pergales-europos-cempionatuose/
Moksliniai seminarai įvairių sporto šakų treneriams (per KPC). Siūlomos temos: • Geros pramankštos psichologija ir biologija • Fizinio (atletinio) rengimo principai ir ypatumai • Įvairių išorinių veiksnių įtaka fiziniam darbingumui (emocinė būsena / miegas / klimatinės sąlygos) • Greitumo ugdymo principai ir metodikosLSU Kompetencijų plėtotės centro organizuojamuose seminaruose, mokymuose

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Lina Grinčikaitė - SamuolėkonsultantėLSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)Studijų (T)Nr. NPHZ-2019/10042NordPlusKoordinatorius
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordPlusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014Sporto rėmimo fondasKoordinatorius
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
A serious Game Approach in Mitigating performance Enhancement culture in youth (GAME)Kiti mokslo / studijųNr. 2017-3345/001-001Erasmus+Koordinatorius
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijų nacionalinisNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMPF, sporto rėmimo fondasKoordinatorius
Miguel Angel Gomez Ruano vizitas dėstyti LSUKiti mokslo (dėstyti LSU)Nr. UD-2020-LT-1747ŠMPFKoordinatorius
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (mokslo įrangos įsigijimas) / infrastruktūrosNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVAKoordinatorius
Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija "Sportininkų rengimo valdymas"Kiti mokslo (mokslo renginio organizavimas)Nr. S-MOR-20-31LMTKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
A serious Game Approach in Mitigating performance Enhancement culture in youth (GAME)StudijųNr. 2017-3345/001-001Europos Komisija, Erasmus+Partneris
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „12th ICCE Global Coach Conference"Kiti - dalyvauti konferencijojeNr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0185LMTKoordiantorius
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMSM, ŠMPFKoordinatorius

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
A serious Game Approach in Mitigating performance Enhancement culture in youth (GAME)Mokslo-studijų projektasNr. 2017-3345/001-001Europos Komisija, Erasmus+Partneris

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2024

publikacijos

Pernigoni, Marco; Calleja-González, Julio; Lukonaitienė, Inga; Tessitore, Antonio; Stanislovaitienė, Jūratė; Kamarauskas, Paulius; Conte, Daniele. Comparative effectiveness of active recovery and static stretching during post-exercise recovery in elite youth basketball // Research quarterly for exercise and sport. Abingdon : Informa UK Limited. ISSN 0270-1367. eISSN 2168-3824. 2024, vol. 95, iss. 1, p. 272-280. DOI: 10.1080/02701367.2023.2195457.