Dalia Mickevičienė

  • Direktorė
    Studijų departamentas
  • Dalia Mickevičienė
  • dalia.mickeviciene@lsu.lt

Papildomos pareigos

Docentė, Sveikatinimo ir reabilitacijos katedraVyresn. mokslo darbuotoja, Sporto mokslo ir inovacijų institutas

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1987Fizinis aktyvumas ir sportas, Bakalauras/ Bachelor of Physical Education and Sports/ Lithuanian Institute of Physical Education
2001Visuomenės sveikata, Magistras/Master's qualification degree in Public Health/Lithuanian Academy of Physical Education
2005Biologijos mokslų krypties daktaro laipsnis/ Doctor of Biomedical Sciences/Lithuanian Academy of Physical Education

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2009-presentAssociate Professor
2018-presentSenior Researcher at the Institute of Sport Science and Innovations
2016-presentMember of the Academic and Professional Ethics Commission of the Senate of the Lithuanian Sports University.
2011-presentCommission of the Senate of the Lithuanian Sports University
2019-presentLSU Studijų departamento direktorė/Head of Studies Division

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Muscles, movement control, healthMotor Control, Learning and NeurorehabilitationHead of the group
Muscles, movement control, healthMotor Control, Learning and NeurorehabilitationMember of the group
Muscles, movement control, healthImpact of environmental factorsMember of the group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla: Judesių valdymas ir mokymas - I pakopa; Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas I pakopa. Baigiamieji darbai. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaitose ir seminaruose..

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla: Judesių valdymas ir mokymas - I pakopa; Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas I pakopa. Baigiamieji darbai. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaitose ir seminaruose.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla: Judesių valdymas ir mokymas - I pakopa; Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas I pakopa. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaitose ir seminaruose.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla: Judesių valdymas ir mokymas - I pakopa; Telereabilitacija, robotika ir virtuali tikrovė - II pakopa. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaituose ir seminaruose. Vadovavimas I ir II pakopos studentų baigiamiesiems darbams.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla: Judesių valdymas ir mokymas - I pakopa; Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas - I pakopa. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaituose ir seminaruose

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi dalykai susiję su moksline veikla:Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas - I pakopa; Modernios integruoto mokymo technologijos - II pakopa; Griaučių raumenys ir judesių valdymas - II pakopa; Telereabilitacija, robotika ir virtuali tikrovė - II pakopa. Studentai yra supažindinami su tyrimų rezultatais paskaitose ir seminaruose.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo C1 lygio mokymų programoje " Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymai dėstytojams"66 val.
LSU studijų programų viešinimas
Dalyvavimas seminare: Traumų prevencija įvairiose amžiaus grupėse5 val.
Tarpuniversitetinio jungtinio studijų modulio kūrimo administracinėje grupėje30 val.
Dalyvavimas seminare_Streso ir nerimo įveikos praktinės technikos2 val,

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo V. Kontrimo mokymuose8 val.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo U. Savickio mokymuose24 val.
Dalyvavimas Nadja Walter paskaitoje1,5 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Nuotolinėje konferencijoje-diskusijoje "Metodologiniai socialinių mokslų tyrimų iššūkiai COVID-19 pandemijos laikotarpiu:išmoktos pamokos"
Seminaras prof. Miguel Angel Gomez Ruano "Research in basketball"
Seminaras "Europos Sąjungos žaliasis kursas
Seminaras "Sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas"

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
"Situacinės lyderystės gebėjimų stiprinimas" - Sėkmės laboratorijos mokymai
"Situacinės lyderystės įgūdžių įtvirtinimo sesija. Praktika" - Sėkmės laboratorijos mokymai
"Strateginės institucinės komunikacijos valdymas ir jos indėlis į institucinį tobulumą universitetuose" - seminaras
"PHYSICAL ACTIVITY AGAINST EARLY AGING AND NONCOMMUNICABLE DISEASES"- Simpoziumas

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Išklausytos Šeštadienio rytmečio mokyklėlės paskaitos
Simpoziumas „Kova su raumenų silpnumu: jėgos pratimų ir kalorijų apribojimo poveikis griaučių raumenų masei“
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos seminaras "Terminologijos darbo mažmožiai"
Moodle mokymai.
Seminaras "Dėstytojo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir jų sprendimų modeliavimas"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Bendradarbiavimo Sutartis tarp 4 universitetų 2022 m. gegužės mėn.https://is.lsu.lt/uploads/mokslines_ataskaitos/13505.pdf

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Aistė LeleikienėKonsultantėLSU/TU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2023

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dovilė MalašauskienėNarė2023 m. balandžio 28 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU).
Soneta IvanovėNarė2023 m. birželio 23 d. Lietuvos sporto universiteto (LSU)

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Indrės PoškienėsNarė2022 08 29, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ( LSMU)

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Deivydas VeličkaNarė2020 06 30 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017LSUVaida Aleknavičiūtė-Ablonskė
2017LSULina Kreivėnaitė
2017LSUVidas Paleckis

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015 05 04Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVirginija Bertašiūtė
2015Lietuvos sporto universitetasSandra Kilikevičienė

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa - UPinLTStudijųNR. RRF0207ŠMPF Studentų praktikaKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Jauno ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos molekulinių bei metabolinių žymenų paieškaMoksloNr. S-MIP-19-54Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Venckunas, Tomas; Brazaitis, Marius; Sniečkus, Audrius; Mickevicius, Mantas; Eimantas, Nerijus; Subocius, Andrejus; Mickeviciene, Dalia; Westerblad, Håkan; Kamandulis, Sigitas. Adding high-intensity interval training to classical resistance training does not impede the recovery from inactivity-induced leg muscle weakness // Antioxidants. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3921. eISSN 2076-3921. 2023, vol. 12, iss. 1, art. no. 16, p. 1-11. DOI: 10.3390/antiox12010016. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ; BIOSIS Previews; ] [ CiteScore: 8.80, SNIP: 1.541 SJR: 1.084 SJR: 1.084] [ Indėlis: 0.786]

Konferencijos pranešimo tezės

Jakuboniene, R.; Mickevičiene, D.; Mickevicius, M.; Česnaitienė, Vida J. The relationship of physical ability, motivation for physical activity and psychological distress in older people // Current trends in sports sciences and physical education : 16th conference of Baltic Society of Sport Sciences : May 24–25th, 2023, Biała Podlaska, Poland : programme and abstracts. Biała Podlaska. 2023, p. 29-30. Prieiga per internetą: <https://bsss.awf-bp.edu.pl/download/abstracts.pdf> [žiūrėta 2023-10-20]. [] []

2022

Konferencijos pranešimo tezės

Terentjevienė, Asta; Mickevičienė, Dalia; Karanauskienė, Diana; Valančienė, Dovilė; Solianik, Rima; Skurvydas, Albertas. The effect of cognitive fatigue on motor working capacity in young and elderly subjects // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 108. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-06]. [] [] Tabarienė, Kristina; Sipavičienė, Saulė; Mickevičienė, Dalia. Skirtingų kineziterapijos programų poveikis vaikams su lengvu ir vidutiniu motorikos sutrikimu pusiausvyrai ir apatinių galūnių jėgai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 67. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-16]. [] []

2021

Straipsnis Web of Science DB

Skurvydas, Albertas; Kazlauskaite, Diana; Zlibinaite, Laura; Cekanauskaite, Agne; Valanciene, Dovilė; Karanauskiene, Diana; Zuoziene, Ilona Judita; Majauskiene, Daiva; Mickeviciene, Dalia; Satas, Andrius. Effects of two nights of sleep deprivation on executive function and central and peripheral fatigue during maximal voluntary contraction lasting 60 s // Physiology & Behavior. Oxford : Elsevier Inc. ISSN 0031-9384. eISSN 1873-507X. 2021, vol. 229, art. no. 113226, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.physbeh.2020.113226. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; BIOSIS Previews; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 5.30, SNIP: 1.035 SJR: 0.960 SJR: 0.960] [ Indėlis: 0.571] Solianik, Rima; Mickevičienė, Dalia; Žlibinaitė, Laura; Čekanauskaitė, Agnė. Tai chi improves psychoemotional state, cognition, and motor learning in older adults during the COVID-19 pandemic // Experimental gerontology. Oxford : Elsevier Inc. ISSN 0531-5565. eISSN 1873-6815. 2021, vol. 150, art. no. 111363, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.exger.2021.111363. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; BIOSIS Previews; Academic Search Premier; ] [ CiteScore: 6.20, SNIP: 1.113 SJR: 1.173 SJR: 1.173] [ Indėlis: 0.571]

Monografijos dalis

Terentjeviene, Asta; Maciuleviciene, Edita; Vadopalas, Kazys; Mickeviciene, Dalia; Karanauskiene, Diana; Valanciene, Dovile; Solianik, Rima; Emeljanovas, Arunas; Kamandulis, Sigitas; Skurvydas, Albertas. Prefrontal cortex activity predicts mental fatigue in young and elderly men during a 2 h "Go/NoGo" task // Neuromodulation of exercise: impact on different kinds of behavior / Budde, H., Velasques, B., Ribeiro, P., Soya, H., eds. Lausanne : Frontiers Media S.A., 2021. ISBN 9782889669189. ISSN 1664-8714. p. 7-18. DOI: 10.3389/978-2-88966-918-9. [] []

2020

Straipsnis Web of Science DB

Žlibinaitė, Laura; Solianik, Rima; Vizbaraitė, Daiva; Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas. The effect of combined aerobic exercise and calorie restriction on mood, cognition, and motor behavior in overweight and obese women // Journal of physical activity & health. Champaign : Human Kinetics Publishers. ISSN 1543-3080. eISSN 1543-5474. 2020, vol. 17, iss. 2, p. 204-210. DOI: 10.1123/jpah.2019-0373. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; MEDLINE; ] [ CiteScore: 3.80, SNIP: 0.892 SJR: 0.777 SJR: 0.777] [ Indėlis: 0.500] Skurvydas, Albertas; Zlibinaite, Laura; Solianik, Rima; Brazaitis, Marius; Valanciene, Dovile; Baranauskiene, Neringa; Majauskiene, Daiva; Mickeviciene, Dalia; Venckunas, Tomas; Kamandulis, Sigitas. One night of sleep deprivation impairs executive function but does not affect psychomotor or motor performance // Biology of sport. Warsaw : Institute of sport. ISSN 0860-021X. eISSN 2083-1862. 2020, vol. 37, no. 1, p. 7-14. DOI: 10.5114/biolsport.2020.89936. [ DOAJ; SPORTDiscus; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.026 SJR: 0.758 SJR: 0.758] [ Indėlis: 0.571] Skurvydas, Albertas; Satas, Andrius; Valanciene, Dovile; Mamkus, Gediminas; Mickeviciene, Dalia; Majauskiene, Daiva; Brazaitis, Marius. "Two sides of the same coin": constant motor learning speeds up, whereas variable motor learning stabilizes, speed-accuracy movements // European journal of applied physiology. Berlin : Springer. ISSN 1439-6319. eISSN 1439-6327. 2020, vol. 120, iss. 5, p. 1027-1039. DOI: 10.1007/s00421-020-04342-4. [ SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; BIOSIS Previews; Abstracts in Social Gerontology; Academic Search Premier; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.90, SNIP: 1.345 SJR: 1.134 SJR: 1.134] [ Indėlis: 0.929] Čekanauskaitė, Agnė; Skurvydas, Albertas; Žlibinaitė, Laura; Mickevičienė, Dalia; Kilikevičienė, Sandra; Solianik, Rima. A 10-week yoga practice has no effect on cognition, but improves balance and motor learning by attenuating brain-derived neurotrophic factor levels in older adults // Experimental gerontology. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0531-5565. eISSN 1873-6815. 2020, vol. 138, art. no. 110998, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.exger.2020.110998. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); BIOSIS Previews; Embase; MEDLINE; Academic Search Premier; ] [ CiteScore: 5.10, SNIP: 0.975 SJR: 1.105 SJR: 1.105] [ Indėlis: 0.643]

Straipsnis kitoje DB

Jurgelaitienė, Giedrė; Šatas, Andrius; Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas. Effect of uni and bilateral high-intensity sustained isometric contraction exercise on fatigue related changes in quadriceps femoris // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2020, vol. 2, no. 117, p. 49-58. DOI: 10.33607/bjshs.v2i117.917. [ Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Čekanauskaitė, A.; Mickevičienė, D.; Solianik, R. 10-week yoga practice improves motor learning by attenuating brain-derived neurotrophic factor levels in older adults // The 12th conference of the Lithuanian Neuroscience Association, 6 November 2020, Vilnius, Lithuania : book of abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2020. ISBN 9786090705018. p. 27. Prieiga per internetą: <http://www.neuromokslai.lt/files/uploaded/2020-presentations-november-6.pdf> [žiūrėta 2020-11-06]. [] []

2019

Straipsnis Web of Science DB

Skurvydas, Albertas; Jurgelaitiene, Giedre; Kamandulis, Sigitas; Mickeviciene, Dalia; Brazaitis, Marius; Valanciene, Dovile; Karanauskiene, Diana; Mickevicius, Mantas; Mamkus, Gediminas. What are the best isometric exercises of muscle potentiation? // European journal of applied physiology. Berlin : Springer Verlag. ISSN 1439-6319. eISSN 1439-6327. 2019, vol. 119, iss. 4, p. 1029-1039. DOI: 10.1007/s00421-019-04092-y. [ CAB Abstracts; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Citation Index; Scopus; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.450 SJR: 1.263 SJR: 1.263] [ Indėlis: 0.786] Mickeviciene, Dalia; Leleikiene, Aiste; Valanciene, Dovile; Vizbaraite, Daiva; Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas. Absence of differences in the learning rate of a speed–accuracy movement task between women patients with mild and major depression and healthy adult women // Human movement science. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0167-9457. eISSN 1872-7646. 2019, 66, p. 363-370. DOI: 10.1016/j.humov.2019.05.016. [ SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; BIOSIS Previews; Academic Search Premier; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.50, SNIP: 1.318 SJR: 0.824 SJR: 0.824] [ Indėlis: 0.571] Kamandulis, Sigitas; Muanjai, Pornpimol; Skurvydas, Albertas; Brazaitis, Marius; Sniečkus, Audrius; Venckūnas, Tomas; Streckis, Vytautas; Mickeviciene, Dalia; Jones, David A. The contribution of low-frequency fatigue to the loss of quadriceps contractile function following repeated drop jumps // Experimental physiology. Cambridge : Wiley-Blackwell. ISSN 0958-0670. eISSN 1469-445X. 2019, vol. 104, iss. 11, p. 1701-1710. DOI: 10.1113/EP087914. [ Embase; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Academic Search Premier; ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 0.902 SJR: 1.011 SJR: 1.011] [ Indėlis: 0.714] Mickeviciene, Dalia; Rutkauskaite, Renata; Valanciene, Dovile; Karanauskiene, Diana; Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas. Children, young adults, and older adults choose different fast learning strategies // Journal of aging and physical activity. Champaign : Human Kinetics Publ. Inc. ISSN 1063-8652. eISSN 1543-267X. 2019, vol. 27, iss. 4, p. 466-472. DOI: 10.1123/japa.2018-0102. [ SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Abstracts in Social Gerontology; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.60, SNIP: 0.896 SJR: 0.841 SJR: 0.841] [ Indėlis: 0.500]

Konferencijos pranešimo tezės

Muanjai, P.; Mickevičius, M.; Kamandulis, S.; Sniečkus, A.; Mickevičienė, D.; Jones, D. A. The relationship between stiffness and pain following unaccustomed eccentric exercise // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 28-29. DOI: 10.7220/9786094673849. [] []

2018

Straipsnis kitoje DB

Skurvydas, Albertas; Mamkus, Gediminas; Mickevičienė, Dalia; Karanauskienė, Diana; Valančienė, Dovilė; Mickevičius, Mantas; Kamandulis, Sigitas. The effect of different dose of drop jumping on symptoms of muscle damage // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2018, vol. 1, no. 108, p. 25-29. DOI: 10.33607/bjshs.v1i108.6. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Skurvydas, Albertas; Valančienė, Dovilė; Šatas, Andrius; Mickevičienė, Dalia; Vadopalas, Kazys; Karanauskienė, Diana. Are motor and cognitive control, impulsivity and risk-taking behaviour as well as moral decision making determined by the activity of prefrontal cortex during stroop test? // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2018, vol. 1, no. 108, p. 30-41. DOI: 10.33607/bjshs.v1i108.7. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Mickevičienė, Dalia; Masiulytė, Ieva; Švedaitė, Neringa. The impact of various physiotherapy programs on static and dynamic balance for patients after stroke // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2018, vol. 4, no. 111, p. 39-44. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.33607/bjshs.v4i111.676>. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Satas, Andrius; Mickeviciene, Dalia; Cekanauskaite, Agnė; Valanciene, Dovilė; Majauskiene, Daiva; Skurvydas, Albertas. Task-relevant cognitive and motor functions are prioritized during prolonged speed-accuracy motor task performance // Experimental brain research. New York : Springer. ISSN 0014-4819. eISSN 1432-1106. 2018, vol. 236, 6, p. 1665-1678. DOI: 10.1007/s00221-018-5251-1. [ Current Contents / Life Sciences; Academic Search Premier; PsycInfo; CAB Abstracts; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.70, SNIP: 0.831 SJR: 0.913 SJR: 0.913] [ Indėlis: 1.000] Terentjeviene, Asta; Maciuleviciene, Edita; Vadopalas, Kazys; Mickeviciene, Dalia; Karanauskiene, Diana; Valanciene, Dovilė; Solianik, Rima; Emeljanovas, Arunas; Kamandulis, Sigitas; Skurvydas, Albertas. Prefrontal cortex activity predicts mental fatigue in young and elderly men during a 2 h "Go/NoGo" task // Frontiers in neuroscience. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1662-4548. eISSN 1662-453X. 2018, vol. 12, article no. 620, p. 1-12. DOI: 10.3389/fnins.2018.00620. [ DOAJ; Embase; BIOSIS Previews; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 5.70, SNIP: 1.191 SJR: 1.769 SJR: 1.769] [ Indėlis: 0.857]

2017

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Kreivėnaitė, Lina; Streckis, Vytautas; Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas. Effects of age and sex on fatigability and recovery from a sustained maximal isometric voluntary contraction // Journal of electromyography and kinesiology. Oxford : Elsevier Sci. ISSN 1050-6411. eISSN 1873-5711. 2017, vol. 32, p. 61-69. DOI: 10.1016/j.jelekin.2016.12.001. [ SPORTDiscus; MEDLINE; Academic Search Premier; Scopus; Current Contents / Clinical Medicine; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.60, SNIP: 1.293 SJR: 1.017 SJR: 1.017] [ Indėlis: 0.643] Kyguolienė, Laura; Skurvydas, Albertas; Eimantas, Nerijus; Baranauskienė, Neringa; Mickevičienė, Dalia; Urbonienė, Daiva; Černych, Margarita; Brazaitis, Marius. Effect of constant, predictable, and unpredictable motor tasks on motor performance and blood markers of stress // Experimental brain research. New York : Springer. ISSN 0014-4819. eISSN 1432-1106. 2017, 235, 5, p. 1323-1336. DOI: 10.1007/s00221-017-4894-7. [ CAB Abstracts; PsycInfo; Academic Search Premier; Scopus; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Citation Index; ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 0.825 SJR: 0.990 SJR: 0.990] [ Indėlis: 1.000] Muanjai, Pornpimol; Jones, David A; Mickevičius, Mantas; Satkunskienė, Danguolė; Sniečkus, Audrius; Rutkauskaitė, Renata; Mickevičienė, Dalia; Kamandulis, Sigitas. The effects of 4 weeks stretching training to the point of pain on flexibility and muscle tendon unit properties // European journal of applied physiology. New York : Springer. ISSN 1439-6319. eISSN 1439-6327. 2017, vol. 117, iss. 8, p. 1713-1725. DOI: 10.1007/s00421-017-3666-1. [ Veterinary Science Database; Abstracts in Social Gerontology; SPORTDiscus with Full Text; MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; Academic Search Premier; Scopus; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.50, SNIP: 1.129 SJR: 1.055 SJR: 1.055] [ Indėlis: 0.929] Kamandulis, Sigitas; de Souza Leite, Felipe; Hernandez, Andres; Katz, Abram; Brazaitis, Marius; Bruton, Joseph D.; Venckūnas, Tomas; Masiulis, Nerijus; Mickevičienė, Dalia; Eimantas, Nerijus; Subočius, Andrėjus; Rassier, Dilson E.; Skurvydas, Albertas; Ivarsson, Niklas; Westerblad, Haakan. Prolonged force depression after mechanically demanding contractions is largely independent of Ca2+ and reactive oxygen species // FASEB journal. Bethesda : Federation Amer. soc. exp. biol. ISSN 0892-6638. eISSN 1530-6860. 2017, 31, 11, p. 4809-4820. DOI: 10.1096/fj.201700019R. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Academic Search Premier; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Science Citation Index; ] [ CiteScore: 9.70, SNIP: 1.263 SJR: 2.694 SJR: 2.694] [ Indėlis: 0.857]

Straipsnis kitoje DB

Paulauskas, Henrikas; Mickevičienė, Dalia; Berneckė, Vaida; Pukėnas, Kazimieras; Brazaitis, Marius. Head and neck warming applied in thermoneutral conditions improves thermal sensation but does not alter cognitive function // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2017, vol. 1, no. 104, p. 27-35. DOI: 10.33607/bjshs.v1i104.14. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Skurvydas, Albertas; Kasparavičiūtė, Gintarė; Mickevičienė, Dalia; Danilevičienė, Lina. Fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo poveikis nutukusių žmonių judesių valdymui ir kognityvinėms funkcijoms // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. 2017, Nr. 3(89), p. 11-17. DOI: 10.15823/sm.2017.23. [ Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Šatas, Andrius; Solianik, Rima; Mickevičienė, Dalia; Čekanauskaitė, Agnė; Eimantas, Nerijus; Paulauskas, Henrikas; Skurvydas, Albertas. Prolonged speed-accuracy motor task activ ates neural facilitation and inhibition systems // Multiplicity of sports science in practice : 10th conference of the Baltic sport science society : abstracts, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 53-53. [] [] Brazaitis, Marius; Eimantas, Nerijus; Kamandulis, Sigitas; Masiulis, Nerijus; Mickevičienė, Dalia; Schlittler, Maja; Westerblad, Haakan; Skurvydas, Albertas. Body heat transfer and loss are impaired in elderly men // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 109-110. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Cesnaitiene, Vida; Levin, Oron; Skurvydas, Albertas; Dalia Mickeviciene, Dalia. Effects of sleep deprivation on the performance of manual aiming: evidence from a pilot study // Movement: brain, body, cognition : international conference, 2017, Oxford, United Kingdom : abstract book. Oxford : Oxford University. 2017, p. 45-45. [] []