Elena Memliukaitė

  • Asistentė
    Treniravimo mokslo katedra
  • Elena Memliukaitė
  • elena.memliukaite@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2019Sporto Magistras the degree of master of sport

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2019baidarių ir kanojų irklavimas kayaking and canoeing

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
---

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2019

Magistro darbas

Memliukaitė, Elena. Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų vyrų olimpinės rinktinės daugiametis rengimas = Multi-year training of Lithuanian Olympic men team of kayak and canoe paddling. 38 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:36640584/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2019-06-27]. [] []

2017

Bakalauro darbas

Memliukaitė, Elena. Lietuvos olimpinės baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės pasirengimo 2016 olimpinėms žaidynėms analizė = Analysis of Lithuanian Olympic canoe and kayak rowing teams preparations for 2016 Olympics. 36 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:22574806/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2017-06-12]. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Memliukaitė, Elena; Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva. Lietuvos olimpinės baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės pasirengimo 2016 olimpinėms žaidynėms analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (X) : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. eISSN 2538-7944. 2017, p. 57-66. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/23> [žiūrėta 2018-02-08]. [] []