Vida Česnaitienė

  • Docentė
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Vida Česnaitienė
  • vida.cesnaitiene@lsu.lt

Papildomos pareigos

Vyresn. mokslo darbuotoja, Sporto mokslo ir inovacijų institutas

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2004 06 18Sporto bakalauras, kūno kultūros mokytojas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Bachelor of Sports, physical education teacher, Lithuanian Academy of Physical Education
20016 06 20Visuomenės sveikatos magistras - Lietuvos kūno kultūros akademija, Master of Public Health - Lithuanian Academy of Physical Education,
2011 04 01Daktaras, biomedicinos mokslai. Lietuvos kūno kultūros akademija, Doctor of Biomedical Sciences. Lithuanian Academy of Physical Education

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
nuo 2015 iki dabarLietuvos sporto universitetas (Sporto g .6 , Kaunas), Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė, Lithuanian Sports University (Sporto St. 6, Kaunas), Associate Professor of the Department of Physical and Social Education,
nuo 2017 iki dabarLietuvos sporto universitetas (Sporto g .6 , Kaunas), Sporto ir inovacijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Lithuanian University of Sports (Sporto str. 6, Kaunas), senior researcher at the Institute of Sports and Innovation.

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas; Muscles, motor control, healthSmegenų ir raumenų sąveikos; Brain-muscle interactionsVyresnioji mokslo darbuotoja; Senior researcher
Fizinis ugdymas ir gerovė; Physical education and well-beingFizinis ugdymas; Physical educationVyresnioji mokslo darbuotoja; Senior researcher

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Studijų modulių Motorinių ir pažintinių funkcijų ugdymo metodologija, Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, Fizinių ypatybių vertinimas ir ugdymas bei Motorinių ir pažintinių funkcijų sąveika kordinatorė.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Modulio ,,Prarimai, stresas, smegenų sveikata" modulio koordinatorė. Modulyje dėstomos temos siejasi sui moksline veikla - Raumenų - smegenų sąveikos mechanizmų analizė.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Kordinuojami studijų moduliai ,,Motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymo metodologija,, ,,Exercise testing and prescription,, Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas,, glaudžiai siejasi su mokslinių grupių Smegenų ir raumenų sąveika bei Fizinis ugdymas tyrimų tematika.Šių ir kitų modulių paskaitų medžiagoje yra pateikiami mokslnių tyrimų metu gauti rezultatai, studentai praktinių pratybų metu dalyvauja realiuose tyrimuose, arba nagrinėja mokslinių projektų metu gautus tyrimų duomenis.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos produkcija (tyrimų rezultatai, publikacijos) bus naudojamos magistrantūros moduliuose:,,Motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymo metodologija", "Griaučių raumenys ir judesių valdymas"

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Išklausyti seminarai

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
SPSS matematinės statistikos kursai
Seminaras ,,Šokio ir sveikatos sąsajos"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Anglų kalbos kursai

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Intensyvūs kursai ,, Integrative care for the elderly"Nord plus programos finansuojami Tarptautiniai intensyvūs kursai skirti vyresnio amžiaus žmonių slaugai. Skaitytos paskaitos ir dalyvavimas kursų paktinėse veiklose.
Straipsnis apie senjorų fizinį aktyvumąhttps://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/senjorai-gales-mankstintis-pagal-individualias-programas.70998cb8-c7c8-11eb-aeda-aa00003c90d0
Seminaras visuomenei apie vyresnio amžiaus žmonių motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymą.https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/senjorai-gales-mankstintis-pagal-individualias-programas.70998cb8-c7c8-11eb-aeda-aa00003c90d0
Seminarai visuomenės sveikatos specialistamshttp://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Profesinio%20tobulinimosi%20kursai/Fiz_aktyv._%2016_val_programa+.pdf
Paskaitos ir praktinės pratybosLietuvos visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, Demencija sergančiųjų ir juos slaugančių asociacijos nariams

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
SeminaraiŽIPD organizuojamuose kursuose ir seminaruose.

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Seminaras ,,Stabilizuojantys pratimai"; Kauno rajono 3 amžiaus universitetų sporto fiesta
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje https://ifa2020.org/

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Paskaitos Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojams.Skaitytos paskaitos 12 Kauno rajono seniūnijų gyventojams. Paskaitų tema ,,„Su amžiaus pokyčiais susijusių ligų prevencija”http://www.centras.krs.lt/tvarkarastis/

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Margarita Drozdova StatkevičienėkonsultantasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Dovilė Kielėnarys2020 02 06

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveikaMoksloNr. S-MIP-21-37LMT Mokslininkų grupių projektasKoordinatorius
Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams.MoksloNr. S-MIP-22-12LMT Mokslininkų grupių projektasKoordinatorius
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus smegenų ir nervų-raumenų sistemų vientisumą atspindinčių biologinių žymenų rodikliams karaujyjeKiti mokslųS-ST-23-34LMT Studentų tyrimai semestrų metuKoordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui LietuvojeMoksloNr. S-564SAM, Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondasKoordinatorius
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveikaMokslo (mokslininkų grupių projektas)Nr. S-MIP-21-37LMTKoordinatorius
Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikaiKiti mokslo (studentų tyrimai)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053LMT (ES struktūriniai fondai)Koordiantorius
Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams.Mokslo (mokslininkų grupių projektas)Nr. S-MIP-22-12LMTKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)StudijųNr. 2017 - 3038 / 001 – 001Erasmus+Partneris
Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimąMoksloNr. S-SEN-20-5Lietuvos mokslo taryba (sveikas senėjimas)Koordinatorius
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui LietuvojeMoksloNr. S-564Sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos stiprinimo fondas)Koordinatorius
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveikaMoksloNr. S-MIP-21-37Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas)Koordinatorius
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikaiKiti mokslo (studentų vasaros praktika)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0046Lietuvos mokslo tarybaKoordinatorius
Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikaiKiti mokslo (studentų tyrimai)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053Lietuvos mokslo tarybaKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)KitiNr. 2017 - 3038 / 001 – 001Europos KomisijaPartneris
Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimąMokslo nacionalinisNr. S-SEN-20-5LMT (sveikas senėjimas)Koordinatorius
Mokslinės tiriamosios veiklos vykdymas mokslinės stažuotės metuKiti mokslo (stažuotė)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0031LMT (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui LietuvojeMokslo nacionalinisNr. S-564Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos stiprinimo fondasKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)StudijųNr. 2017 - 3038 / 001 – 001Europos Komisija, Erasmus+Partneris
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerintiMoksloNr. S-REP-18-1LMTKoordinatorius
Mokslo renginio "Fizinis aktyvumas prieš ankstyvą senėjimą ir lėtines ligas" organizavimasKiti (mokslo renginio organizavimas)Nr. S-MOR-19-36LMTKoordiantorius
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikaiKiti (studentų praktika)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006LMTKoordinatorius
Open service platforms for promoting healthy active ageing via online interactive training and assessment toolsMokslo (T)-KU Leuven UniversityPartneris

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)Studijų projektasNr. 2017 - 3038 / 001 – 001Europos Komisija, Erasmus+Partneris
Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijojeKiti - konferencijaNr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0110ES struktūriniai fondai (LMT)Koordinatorius
Mokslinė stažuotė Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijojeKiti - stažuotė atlikti tyrimusNr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0082ES struktūriniai fondai (LMT)Koordinatorius
Vyr. mokslininko Oron Levin vizitas į Lietuvos sporto universitetą atlikti bendrus mokslinius tyrimus, mokslininkų kompetencijai keltiKiti - atvykstantiems tyrėjams tyrimus atliktiNr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0008ES struktūriniai fondai (LMT)Koordinatorius
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerintiLMT mokslo projektasNr. S-REP-18-1LMTKoordinatoriusGrupėje yra R. Žumbakytė-Šermukšnienė
Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir sprendimo galimybės: Lietuvos ir užsienio universitetų patirtisMokslo-studijų projektasNr. S-301ŠMMKoordinatorius