Agnė Čekanauskaitė

  • Mokslo darbuotoja
    Sporto mokslo ir inovacijų institutas
  • Agnė Čekanauskaitė
  • agne.cekanauskaite@lsu.lt

Papildomos pareigos

Lektorė dr., Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2022Mokslų dakataro laipsnis, dr., Gamtos mokslai, biologija, Lietuvos Sporto Universitetas / PhD degree in Natural Sciences, Biology (N 010), Lithuanian Sports University
2017Kineziterapijos magistro kvalifikacinis laipsnis; kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; sporto kineziterapijos specializacija, Lietuvos Sporto Unviersitetas / Master's degree of Rehabilitation, Physiotherapy, Lithuanian Sports University
2015Kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; kineziterapeuto profesinė kvalifikacija, Lietuvos Sporto Universitetas / Bachelor's degree of Rehabilitation, Physiotherapy, Lithuanian Sports University

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas / Muscles, Motor Control and Health PromotionAplinkos veiksnių poveikis (vad. prof. dr. Marius Brazaitis) / Effects of environmental factors (Head Prof. Dr. Marius Brazaitis)Jaunens. mokslo darbuotoja / Junior researcher

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstau: Vidaus ligos ir kineziterapija; Neurologija, Asmeninio meistriškumo treneris; Biokineziologijos ir elektrofiziologijos moduliuose. Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Kvalifikacijos tobulinimo C1 lygio mokymai "Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymai dėstytojams"66 val

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Women Hurdles mokslinė konferencija Italijoje16
Seminare “Biomedicinos tyrimų etika”1,5

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Anglų kalbos mokymus akademiniams ir mokslo darbuotojams „Akademinio rašymo ir pristatymo gebėjimų lavinimas“ (angl. „Academic writing and presentations skills“), kuriuos organizavo Airijos Golvėjaus mieste įsikūrusi anglų kalbos mokymo institucija „Atlantic Language School“.

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Laboratorijų pristatymai; dalyvavimas Aukštųjų mokyklų mugėje 2024 Žalgirio arenoje
Konferencijoje parengti pranešimus ir juos skaityti, taip pat tęsti per Lietuvą paskaitų ciklą iš atliktų tyrimų

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mobili laboratorijaTestavimas ir pristatymas LSU mokslo bazės Lietuvos mokyklose ir renginiuose.
Women Hurdles seminaras visuomeneiIšdėstytos paskaitos moterų fizinio aktyvumo ir jo naudos moterims50
Šakių trečiojo amžiaus universiteto dėstomos paskaitos visuomenei
Laboratorijų pristatymasPanevėžio Saulėtekio progimnazijos mokinių vizitas LSU
Viešos paskaitos visuomenei, veikla su mobilia laboratorija, sausio mėnesį pakviečiau Italijos ir Ispanijos profesorius skaityti viešas paskaitas LSU; pakviečiau Bulgarijos profesores dėstyti ir pasidalinti mokslinio darbo patirtimi LSU gegužės mėnesį pagal ERASMUS+ programą.https://www.lsu.lt/ivykis/profesoriu-is-ispanijos-ir-italijos-paskaitos/

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinių laboratorijų pristatymas

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Badas ar badas su šalčiu: poveikio protinei ir fizinei sveikatai bei darbingumui palyginimasMoksloNr. S-MIP-23-84LMT Mokslininkų grupių projektasKoordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Konferencijos pranešimo tezės

Jurgelevičiūtė, Mireta; Čekanauskaitė, Agnė. Effect of a 12-week specific physiotherapy program on movement fear, function, and disc ejection speed in disc golf players with repeated shoulder dislocation // Gerosios patirties sklaida reabilitacijos studijų krypties studentų tiriamuosiuose darbuose: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija, [2023 geg. 23, Kaunas, Lietuva : pranešimų tezės]. Kaunas : Kauno kolegija, 2023. ISBN 9789955276371. p. 73-74. Prieiga per internetą: <http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/7218> [žiūrėta 2023-12-06]. [] [] Moskaliova, Polina; Čekanauskaitė, Agnė. Effect of 10-week yoga on cognitive function, stress, and mood in middle-aged adults // Gerosios patirties sklaida reabilitacijos studijų krypties studentų tiriamuosiuose darbuose: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija, [2023 geg. 23, Kaunas, Lietuva : pranešimų tezės]. Kaunas : Kauno kolegija, 2023. ISBN 9789955276371. p. 79-80. Prieiga per internetą: <http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/7218> [žiūrėta 2023-12-06]. [] []

2022

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Brazaitis, Marius; Čekanauskaitė-Krušnauskienė, Agnė. Tai chi effects on balance in older adults: the role of sustained attention and myokines // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2022, vol. 62, iss. 11, p. 1512-1518. DOI: 10.23736/S0022-4707.21.12990-1. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 3.10, SNIP: 0.745 SJR: 0.490 SJR: 0.490] [ Indėlis: 0.500]

Daktaro disertacija

Čekanauskaitė, Agnė. The effect of alternative exercises programmes on motor and cognitive functions in older adults = Alternatyvių pratimų poveikis vyresnio amžiaus asmenų motorinei ir kognityvinei funkcijoms, 2022. 149 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:139061750/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-10-03]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Židonienė, Katerina; Čekanauskaitė, Agnė; Solianik, Rima; Brazaitis, Marius. The response to 48 h fasting is characterised by higher cortisol levels and lower respiratory exchange ratio in women compared to men // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 59. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-16]. [] []