Vaiva Balčiūnienė

  • Lektorė dr.
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Vaiva Balčiūnienė
  • vaiva.balciuniene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1998 – 2002Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the food technology and engineering study program at the Faculty of Chemical Technology of the Kaunas University of Technology and obtained a bachelor's degree in chemical engineering.
2002 – 2004Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto produktų technologijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. / Completed the food technology study program at the Faculty of Chemical Technology of Kaunas University of Technology, obtained a master's degree in chemical engineering, and the professional qualification of an engineer.
2012 – 2014Lietuvos sporto universitete baigė fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programą, įgijo visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the study program of physical activity and public health at the Lithuanian Sports University, and obtained a master's degree in public health.
2014 – 2021Lietuvos sporto universitete Fizinio ir socialinio ugdymo katedroje parengė mokslo daktaro disertaciją (socialiniai mokslai, edukologija, S 007) pagal Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą. / In the Department of Physical and Social Education of the Lithuanian Sports University, prepared a doctoral thesis (social sciences, educology, S 007) in accordance with the regulations of the Lithuanian University of Education, Kaunas University of Technology, Lithuanian Sports University, and Šiauliai University in the joint field of education.

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2014 – 2015LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, dėstytojas valandininkas / LSU Department of Health, Physical and Social Education, part-time teacher
2014 – 2019LSU Sporto edukologijos fakultetas, studijų programos “Physical Activity and Lifestyle” direktorė / LSU Faculty of Sports Education, director of the "Physical Activity and Lifestyle" study program
2015 – 2016LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, asistentė / LSU Department of Health, Physical and Social Education, assistant
2022 iki dabarLSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra, lektorė / LSU Department of Physical and Social Education, lecturer

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical education and well-beingMotyvacija fiziniam aktyvumui / Motivation for physical activitydoktorantė / PhD student

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
-----

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

tezes

Balčiūnienė, Vaiva. Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės = Enhancing body image in university students: opportunities for education, 2022. 289 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:127980313/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-05-27].Balčiūnienė, Vaiva. Enhancing body image in university students: opportunities for education = Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės, 2022. 59 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:127981221/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-05-27].

2021

publikacijos

Balciuniene, Vaiva. Gender differences in body image concerns, disordered eating, and quality of life in the sample of Lithuanian students: the results of the pilot study // 9th International scientific conference on kinesiology, Opatija, Croatia, September 15-19, 2021 : proccedings / eds.-in-chief Sanja Šalaj, Dario Škegro. Zagreb : University of Zagreb, 2021. ISBN 9789533170657. p. 547-553. Prieiga per internetą: <https://www.kif.unizg.hr/_news/16755/9-Conference-Kinesiology-2021-Proceedings-final.pdf> [žiūrėta 2021-09-20].