Reikalingi dokumentai

Pakviestas studijuoti asmuo, atvykęs įforminti priėmimo į Lietuvos sporto universitetą,  priėmimo komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
1) Asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją, parodant originalą;
2) 1 asmens fotonuotrauką (3 x 4 cm);
3) Brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas, parodant originalą;
4) Notaro įgaliojimą, jei sutartį pasirašo kitas asmuo;
5) Išrašą iš medicinos dokumentų (forma 068/a) įstojus į visas studijų programas (kitokios sveikatos pažymų formos nepriimamos!) (parodyti dėstytojams prasidėjus užsiėmimams nuo rugsėjo 6 d.)
6) Įmokėto registracijos mokesčio kvitą.
7) sporto pasiekimų kopijos.
BŪTINA TURĖTI APSAUGINĘ VEIDO KAUKĘ!
Nuo stojimo mokesčio atleidžiami ne vyresni nei 24 m. našlaičiai (neturintys abiejų tėvų arba globėjų).
 Registracijos mokestis  Lietuvos Respublikos ir ES  šalių piliečiams – 45 Eur.
 Gavėjas: Lietuvos sporto universitetas
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT047044060003325574
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: registracijos mokestis
Įmokos kodas: 005
Banko kodas: 70440
Mokėtojo kodas: asmens kodas
 Kvito pavyzdį registracijos mokesčio apmokėjimui galite atsispausdinti kvitas I pakopa.
Jeigu reikia:
– tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, suteikančius teisę gauti papildomų balų;
– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
– suaugusiųjų mokymo centro pažymos kopiją apie metinius dalykų pažymius;
– pažymų kopijas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus;
– diplomo ir jo priedėlio kopijos (jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla).
Norintieji gyventi bendrabutyje turėtų užpildyti prašymą. Prašymą galėsite gauti atvykę įforminti priėmimą.
Priėmimo į aukštąją mokyklą faktas įforminamas aukštosios mokyklos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.