Priėmimo statistika

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2018 METAIS

Pagrindinis priėmimas (I – II etapai)

Papildomas priėmimas

Iš viso

Fakultetas,

studijų programa

Priimta studijuoti

Priimtųjų konkursiniai balai

Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai

vf

m

Iš viso

1-o

pask.

1-o

pask.

vf

m

Iš viso

1-o

pask.

1-o

pask.

vf

vf

m

m

vf

vf

m

m

Sporto edukologijos fakultetas                                      
Kūno kultūra ir sportas (nuolatinės)

22

22

7,42

3,6

4

4

5,5

4,42

26

Kūno kultūra ir sportas (ištęstinės)

14

14

6,58

3,89

4

4

6,42

4,28

18

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (nuolatinės)

6

8

14

7,4

5,96

5,68

3,7

1

1

5,18

15

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (ištęstinės)

2

4

6

7,4

6

6,32

4,7

1

1

4,12

7

Sporto vadyba (nuolatinės)

7

6,02

3,6

1

1

5,98

8

Sporto vadyba (ištęstinės)

1

7

8

7,28

7,32

3,62

2

2

7,98

5,92

10

Sporto vadyba (anglų k.)

1

1

4,92


1

Sporto biomedicinos fakultetas
Kineziterapija (nuolatinės)

55

55

8,26

3,68

6

6

5,78

3,7

61

Kineziterapija (anglų k.)

2

2

6,5

5,36


2

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (nuolatinės)

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (ištęstinės)

Treniravimo sistemos (nuolatinės)

42

104

146

7,84

5

7,36

3,62

4

4

5,52

4,34

150

Treniravimo sistemos (ištęstinės) 17 18 35 7,79 5,14 5,94 3,64 7 7 6,52 3,62 42
Treniravimo sistemos (anglų k.) 1 1 2 8,22 4,9 2

       Santrumpų paaiškinimai: vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta.

UŽSIENIO STUDENTAI

Studijų programa

M

Pirmojo konkursinis balas

Paskutiniojo

konkursinis balas

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (nuolatinės)

1

6

Sporto vadyba

6

4

10

Kineziterapija

11

4

10