Priėmimo statistika

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2019 METAIS

Pagrindinis priėmimas (I – II etapai)

Papildomas priėmimas

Iš viso

Studijų programa

Priimta studijuoti

Priimtųjų konkursiniai balai

Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai

vf

m

Iš viso

1-o

pask.

1-o

pask.

vf

m

Iš viso

1-o

pask.

1-o

pask.

vf

vf

m

m

vf

vf

m

m

Kūno kultūra (nuolatinės)
Kūno kultūra (ištęstinės)
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (nuolatinės) 3 3 8,04 6,39 1 1 7,86 7,86 4
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (ištęstinės) 3 1 4 9,01 5,71 5,76 5,76 4
Sporto vadyba (nuolatinės) 2 9 10 8,02 8,01 7,2 5,4 11
Sporto vadyba (ištęstinės) 8 8 6,3 5,44 1 1 7,98 7,98 9
Kineziterapija (nuolatinės) 39 39 8,26 5,4 3 3 8,74 5,47 42
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (nuolatinės) 3 3 5,9 5,43 3
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (ištęstinės) 3 2 5 9,26 7,66 7,2 6,19 5
Treniravimo sistemos (nuolatinės) 33 37 70 8,9 6,39 8 5,4 2 2 6,3 5,87 72
Treniravimo sistemos (ištęstinės) 5 10 15 9,23 6,29 7,06 5,4 1 1 5,4 5,4 16
Pratimai, mityba ir streso valdymas (nuolatinės) 24 11 35 8,83 6,39 8,36 5,44 1 1 2 7,61 7,61 6,07 6,07 37
Pratimai, mityba ir streso valdymas (ištęstinės) 8 11 19 7,24 6,45 7,76 5,74 3 3 7,76 6,72 22

       Santrumpų paaiškinimai: vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta.

UŽSIENIO STUDENTAI

Studijų programa

M

Pirmojo konkursinis balas

Paskutiniojo

konkursinis balas

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (nuolatinės)

2

7,3

5,61

Sporto vadyba

3

8,2

5,4
Kineziterapija

6

6,5

5,43