Pagrindinės datos ir terminai

Pagrindinis priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimasVidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje 2021-06-01 – 2021-08-05 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-09 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2021-08-10 8 val. – 2021-08-12 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2021-08-09 15 val. – 2021-08-12 15 val.
 Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimasVidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje 2021-08-13 – 2021-08-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2021-08-21 8 val. – 2021-08-23
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2021-08-20 15 val. – 2021-08-23
 Stojamųjų egzaminų sesija* Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose 2021-06-14 – 2021-08-02
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai 2021-06-14 – 2021-08-02
Rezultatų paskelbimas Iki 2021-08-04
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu 2021-06-08 – 2021-08-03

2021-08-14–2021-08-16

Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

**Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

2010-2021 metais išduotų brandos atestatų duomenys į priėmimo informacinę sistemą patenka tiesiai iš valstybinių duomenų bazių.
2009 m. ir anksčiau vidurinį išsilavinimą įgiję stojantieji, atestatus turi prisegti elektroniniu būdu LAMA BPO sistemoje.