Metinė studijų kaina ir vietų skaičius

LSU studijų kaina LR ir užsienio valstybių piliečiams

Eil. Nr.   Studijų programos pavadinimas LSU studijų kaina LR ir ES šalių piliečiams EUR  LSU studijų kaina ne ES šalių piliečiams EUR LSU studijų kaina LR ir ES šalių piliečiams EUR LSU studijų kaina ne ES šalių piliečiams EUR
Nuolatinė forma  Ištęstinė forma
1. Turizmo ir sporto vadyba 4047 4047
2. Sporto edukologija 4047
3. Kūno kultūra 4047
4. Treniravimo sistemos 1941
5. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 1941 2000
6. Kineziterapija 1941 2000 1552,80 1600
7. Taikomoji fizinė veikla 1941 2000
8. Sporto fiziologija ir genetika 1941 2000
9. Sportinės veiklos analizė 1941 2000
10. Krepšinio treniravimas ir valdymas 2000 3000 1333,33  2000
11. Turizmo ir sporto vadybos išlyginamosios studijos (67,45 EUR/1 kreditas)
12. Taikomosios fizinės veiklos išlyginamosios studijos (32,36 EUR/1 kreditas)
13. Kineziterapijos išlyginamosios studijos (32,36 EUR/1 kreditas)
14. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (32,36 EUR/1 kreditas)