Metinė studijų kaina ir vietų skaičius

Studijų programos pavadinimas
VF vietos (NL forma)   Pastaba
LSU metinė studijų kaina LR ir ES šalių piliečiams, 
LSU metinė studijų kaina ne ES šalių piliečiams,
Nuolatinė (ištęstinė) 2019 m.
Nuolatinė (ištęstinė) 2019 m.
Sporto edukologija 15
Vykdomas
priėmimas
ir į
valstybės
nefinansuojamas
vietas
2264,15 €
Treniravimo sistemos 12
1137,93 €
Turizmo ir sporto vadyba
23
2264,15 €
2700 €
Kūno kultūra
15
2264,15 €
Sporto fiziologija ir genetika
8
1137,93 €
Taikomoji fizinė veikla 8
1137,93 €
Kineziterapija 16
1137,93 € / 910,34  €
2000 € / 1600
Fizinis aktyvumas ir  visuomenės sveikata 8 1137,93 € 2000 €
Sportinės veiklos analizė (International

Master in Performance Analysis of Sport)

6 1137,93 € 1625 €
Krepšinio treniravimas ir valdymas 6 2000 € / 1333,33 € 3000 € / 2000 €

Santrumpos:

NL / I – nuolatinė arba ištęstinė studijų forma

VF – valstybės finansuojama

M – valstybės nefinansuojama