Metinė studijų kaina ir vietų skaičius

Studijų programos pavadinimas
VF vietos (NL forma)   Pastaba
LSU metinė studijų kaina LR ir ES šalių piliečiams, 
LSU metinė studijų kaina ne ES šalių piliečiams,
Nuolatinė (ištęstinė) 2019 m.
Nuolatinė (ištęstinė) 2019 m.
Sporto edukologija
Vykdomas
priėmimas
ir į
valstybės
nefinansuojamas
vietas
2264,15 €
Treniravimo sistemos
1137,93 €
Turizmo ir sporto vadyba
2264,15 €
2700 €
Kūno kultūra
2264,15 €
Sporto fiziologija ir genetika
1137,93 €
Taikomoji fizinė veikla
1137,93 €
Kineziterapija
1137,93 € / 910,34  €
2000 € / 1600
Fizinis aktyvumas ir  visuomenės sveikata 1137,93 € 2000 €
Sportinės veiklos analizė (International

Master in Performance Analysis of Sport)

1137,93 € 1625 €
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2000 € / 1333,33 € 3000 € / 2000 €

Santrumpos:

NL / I – nuolatinė arba ištęstinė studijų forma

VF – valstybės finansuojama

M – valstybės nefinansuojama