Metinė studijų kaina ir vietų skaičius

Preliminari LSU studijų kaina LR ir užsienio valstybių piliečiams (2023 m. metinė studijų kaina bus patikslinta po Švietimo, mokslo ir porto ministerijos patvirtinto finansavimo).

Eil. Nr.   Studijų programos pavadinimas Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
1. Turizmo ir sporto vadyba 4141
2. Sporto edukologija 4141
3. Kūno kultūra 4141
4. Treniravimo sistemos 1976
5. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 1976
6. Kineziterapija 1976 1552,80
7. Taikomoji fizinė veikla 1976
8. Sporto fiziologija ir genetika 1976
9. Sportinės veiklos analizė 1976
10. Krepšinio treniravimas ir valdymas 2000 1333,33
11. Turizmo ir sporto vadybos išlyginamosios studijos 69,02 eur/1 kreditas
12. Taikomosios fizinės veiklos išlyginamosios studijos 32,93 eur/1 kreditas
13. Kineziterapijos išlyginamosios studijos 32,93 eur/1 kreditas
14. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 32,93 eur/1 kreditas