Metinė studijų kaina ir vietų skaičius

Studijų programos pavadinimas
VF vietos (NL forma)   Pastaba
LSU metinė studijų kaina LR ir ES šalių piliečiams, 
LSU metinė studijų kaina ne ES šalių piliečiams,
Nuolatinė (ištęstinė) 2020 m.
Nuolatinė (ištęstinė) 2020 m.
Sporto edukologija 15
Vykdomas
priėmimas
ir į
valstybės
nefinansuojamas
vietas
2790,57 €
Treniravimo sistemos 11
1420,75 €
Turizmo ir sporto vadyba
23 2790,57 € 2700 €
Kūno kultūra
15
2790,57 €
Sporto fiziologija ir genetika
7
1420,75 €
1625 €
Taikomoji fizinė veikla 7
1420,75 €
2000 €
Kineziterapija 15
1420,75 € / 1136,60  €
2000 € / 1600
Fizinis aktyvumas ir  visuomenės sveikata 7 1420,75 € 2000 €
Sportinės veiklos analizė (International

Master in Performance Analysis of Sport)

6 1420,75 € 1625 €
Krepšinio treniravimas ir valdymas 6 2000 € / 1333,33 € 3000 € / 2000 €

Santrumpos:

NL / I – nuolatinė arba ištęstinė studijų forma

VF – valstybės finansuojama

M – valstybės nefinansuojama