Stojamoji studijų įmoka

Stojantieji, stojamąją įmoką moka į Lietuvos sporto universiteto sąskaitą:

gavėjas: Lietuvos sporto universitetas
gavėjo bankas: AB  SEB bankas
banko kodas: 70440
sąskaitos Nr.: LT047044060003325574
Mokėjimo kvite nurodoma:
įmokos mokesčio kodas: 005
mokėtojo kodas: asmens kodas
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
Stojamosios studijų įmokos dydis ES šalių piliečiams yra 15 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.   Kvitas 
Stojamosios studijų įmokos dydis ne ES šalių piliečiams yra 150 Eur.

Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei gimę 1995 m. ir vėliau), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0-45 proc. (I ir II grupės neįgalieji), pateikę dokumentus įrodančius teisę į lengvatą.