Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis ir papildomi balai (jeigu yra).

Studijų programa
Konkursinio balo sandara
Turizmo ir sporto vadyba
Suma:
1) diplomo priedėlio (priedo) pažymių (įskaitant baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo pažymį) svertinis vidurkis (jeigu yra išlyginamųjų studijų pažymių svertinis vidurkis);
2) papildomi balai;
3) stojant į anglų kalba vykdomą studijų programą: anglų kalbos žinojimo lygmuo (IELTS 5.0, TOEFL 72 arba jiems prilygintas užsienio kalbos testas, išlaikytas B2 lygiu). Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių piliečiams, kurie yra baigę studijas anglų kalba arba anglų kalba yra gimtoji (nacionalinė) kalba.
čia      KB – konkursinis balas;
Ki – studijų dalyko  apimtis kreditais;
Pi – studijų dalyko pažymys;
PB – papildomi balai.
Sportinės veiklos analizė (International Master in Performance Analysis of Sport)
Treniravimo sistemos
Sporto edukologija
Kūno kultūra
Taikomoji fizinė veikla
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata
Kineziterapija
Krepšinio treniravimas ir valdymas

Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.

Stojantysis prašyme turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.

Diplomo priedo penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami.

Papildomi balai skiriami

1 grupė. Už mokslinę veiklą:

3 balai: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Mokslinės informacijos instituto ,,ISI Web of Science” duomenų bazės leidiniuose (užsienio)
1,5 balo: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Mokslinės informacijos instituto ,,ISI Web of Science” duomenų bazės leidiniuose (Lietuvos)
1 balas: už mokslinį straipsnį (-ius), paskelbtą (-us) Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
0,5 balo: už skaitytą (-us) pranešimą (-us) Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
0,3 balo: už skaitytą (-us) pranešimą (-us) šalies mokslinėje konferencijoje
0,2 balo: už skaitytą pranešimą Studentų mokslinės draugijos konferencijoje

 

2 grupė. Už sportinę veiklą:

2 balai: Pasaulio ir Europos čempionatų dalyviams
0,5 balo: Nacionalinės rinktinės nariams

 

3 grupė. Už kitą veiklą:

0,5 balo: už dalyvavimą tarptautiniuose studentų mainuose
iki 1 balo: už darbo stažą atitinkamoje srityje (po 0,2 balo už pilnus darbo metus)

Pretenduojant į grupės viduje kelių kategorijų papildomus balus, jie nesumuojami, o įskaitomas tik aukščiausią vertę turintis papildomas balas.

Pirmosios, antrosios ir trečiosios grupės balai sumuojami.

Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių pirmenybė teikiama (prioritemo tvarka):
1) turintiems aukštesnį diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinį vidurkį;

2) turintiems aukštesnį baigiamojo darbo ar baigiamojo egzamino įvertinimą.