Kokio pasirengimo asmenys priimami

Studijų programos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Turizmo ir sporto vadyba Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį socialinių, humanitarinių arba biomedicinos mokslų srityje*
Treniravimo sistemos Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję sporto, dalyko (sporto) pedagogikos, visuomenės sveikatos, mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba aukšto meistriškumo sportininkai (jaunimo ar suaugusiųjų rinktinės nariai), baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Sporto edukologija Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Kūno kultūra Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Sporto fiziologija ir genetika Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį **
Taikomoji fizinė veikla Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį *
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Asmenys, baigę universitetinę studijų programą biomedicinos ar socialinių mokslų srityje ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Kineziterapija Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję reabilitacijos (arba kineziterapijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją arba baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją*
Sportinės veiklos analizė (International Master in Performance Analysis of Sport) Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį biomedicinos, socialinių mokslų srityje, inžinerijos krypčių grupėje arba turintys informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Stojančiųjų konkursinis balas ne mažiau kaip 8. Priėmimo komisijos sprendimu gali būti organizuotas motyvacinis pokalbis.

Krepšinio treniravimas ir valdymas Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetinę (neuniversitetinę) studijų programą ir  įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) kvalifikacinį laipsnį (svarsto priėmimo komisija).

*Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali būti priimami į antrosios pakopos studijų programą po papildomų studijų.

** Asmenys, įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tačiau nestudijavę privalomų dalykų, gali būti priimami į antrosios pakopos studijų programas po papildomųjų studijų.

Papildomos studijos
Asmenys, baigę atitinkamas studijų programas ir įgiję kvalifikacinį laispnį, tačiau pirmosios pakopos studijose nestudijavę privalomų dalykų, privalo juos išklausyti ir išlaikyti per papildomas studijas. Papildomos studijos yra mokamos.

Studijų programos arba programų grupės Kokio pasirengimo asmenys priimami Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys Pastabos
Turizmo ir sporto vadyba Asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį socialinių, humanitarinių arba biomedicinos mokslų srityje Sporto ir turizmo vadybos pagrindai (10 kr.)

 

Studijų dalykai turi būti išlaikyti prieš stojant į antrosios pakopos studijų programą
Sporto fiziologija ir genetika Asmenys, baigę universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį Sporto ir pratimų fiziologija (10 kr.)

Išklausoma lygiagrečiai

Studijų dalykas gali būti studijuojamas lygiagrečiai įstojus į antrosios pakopos studijų programą. Sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija
Taikomoji fizinė veikla Asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį Pedagogika ir psichologija (specialioji, 5 kr.),

Mokslinių tyrimų metodologija (5 kr.),

Neįgaliųjų sociologija ir reabilitacija (5 kr.),

Taikomasis fizinis ugdymas (5 kr.),

Neįgaliųjų sportas (5 kr.),

Neįgaliųjų rekreacija (5 kr.)

Studijų dalykai turi būti išlaikyti prieš stojant į antrosios pakopos studijų programą
Kineziterapija Asmenys, įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas (5 kr.),

Mokslinių tyrimų metodologija (5 kr.),

Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas (5 kr.),

Biochemija ir mityba (5 kr.),

Modernioji neuroreabilitacija (5 kr.),

Kineziterapijos technologijos (5 kr.)

Studijų dalykai turi būti išlaikyti prieš stojant į antrosios pakopos studijų programą