Romualdas Malinauskas

  • Profesorius
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Romualdas Malinauskas
  • romualdas.malinauskas@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1984VU, taikomoji matematika, matematikas/ Vilnius university, 1984, Professional qualification of mathematician
1994VU, psichologijos specialybė, psichologas/ Vilnius university, 1994, Professional qualification of psychologist
1999Socialinių mokslų daktaras (07S, edukologija) (Diplomas: DA 010171, Vilnius, 1999. 12 21), Lietuvos kūno kultūros akademija ir Vilniaus pedagoginis universitetas/ PhD, Education Science (S 007), (Lithunian Academy of Physical Education and Vilnius Pedagogical University), 21-12-1999

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1997-2003Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas, nuo 2003 eina profesoriaus pareigas / Head of the Department of Pedagogy and Psychology; Professor position since 2003
2004-2007Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas / Head of the Department of Sports Pedagogy and Psychology
2008-2011Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas / Head of the Department of Social Sciences and Humanities
2012 iki dabar/ 2012 up to nowFizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius / Professor of Department of Physical and Social Education

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė/ Physical education and well-beingUgdymas per sportą / Education through sportMokslinės grupės vadovas / Head of the scientific group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos).

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos)

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija" (antros pakopos), "Sporto psichologija" (trečios pakopos)

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Sporto ir fizinio ugdymo psichologija", "Lyderystės edukologija sporte"

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Akademinis susitikimas su prof. habil. dr. MARIJA BARKAUSKAITE - MOKOMĖS IŠ PRAEITIES KURDAMI ATEITĮ3
Paskaita "socialinių mokslūų tyrimų etika"1,5
Mokymai „Kibernetinė higiena (kaip valyti savo kibernetinius dantis)".2
ScienceDirect didaktika – internetinis seminaras bibliotekininkams ir akademikams2
Seminaras - Mokslinio tyrimo duomenų valdymo etika, gruodzio 2 d.3,5
Vebinaras - Scopus ir mokslinių duomenų pateikimas2
Internetinis seminaras - Bibliotekų kolekcijų ir vartotojo patirties transformavimas2
Tarptautinė diskusija - Mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų valdymo modeliai Europoje: kur mes esame5
Seminaras -“Etika akademinėje aplinkoje 2022“2,5
Seminaras - diskusija - Kokio doktorantūros modelio norime - 2022 10 11 14 val.2,5
Nuotoliniai mokymai „"Apverstos klasės“ metodo taikymas studijų procese".3 val.
“Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems” - paskaita kovo 10 d. 20222 val.
Nuotoliniai mokymai „MS Office 365 galimybės. MS Forms - grįžtamojo ryšio ir registracijų įrankis".2 val.
Nuotoliniai mokymai „Vaizdo apdorojimo programų naudojimas rengiant paskaitų vaizdo medžiagą".2 val.
Nuotoliniai mokymai „Dėstau, vertinu, egzaminuoju: edukacinės technologijos dėstytojo darbe".2 val.
Seminaras - MS Outlook - ne tik elektroninis paštas2 val.
Seminaras apie aukštųjų mokyklų studijų transformacijos sistemą Baltijos šalyse3 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
LSU bibliotekos organizuoti mokymai tema "Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieska Clarivate Analytics, Scopus Duomenų bazėse"
2021.06.15_seminaras apie intelektinę nuosavybę
Seminaras "Egzaminų ir atsiskaitymų organizavimas nuotoliniu būdu". (Organizavo LieDM konsorciumas ir Vilniaus universitetas, 2021.03.24).
Kvalifikacijos seminaras - Microsoft Teams platformos naudojimas nuotoliniam darbui
Kvalifikacijos seminaras - EBSCO e-knygų panaudojimas moksliniuose tyrimuose
Kiolno universiteto seminaras - Ką daro profesionalūs sportininkai, norėdami atsipalaiduoti ir būti susikaupę
Nuotolinis seminaras „Patyčios sporte“
V. Andriukaičio paskaita tema : „Europos Sąjungos žaliasis kursas“.
Webinaras: Europos požiūris į grobuonišką akademinę praktiką
Edukacijos forumas - Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link
Seminaras - Nuotolinis (kontaktinis) mokymas
Seminaras 2021.06.15_Virtualios dėstytojų ir studentų auditorijos iššūkiai

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
European sport platform event - seminaras
ISSBD 2020 Pandemic Keynotes -seminaras
Seminaras "Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas"
Virtualus dedukologijos doktorantūros konsorciumų seminaras
Seminaras "Virtualus mobilumas - Kas tai?"
Vebinaras" Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės"
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojamas seminaras „Vadovavimas doktorantui“
Vebinaras „Linkedin galimybės: universitetui, bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai”

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai dėl duomenų apsaugos reikalavimų, 2019 06 05
Dalyvavimas 8 val. mokslinėje konferencijoje, 2019 11 21
Seminaras Global Matrix 3.0 on Physical Activity for Children and Youth: International Results from 49 Countries , 2019 03 01
Seminaras "Dėstytojo paveikslas sociokultūriniame kontekste", 2019 01 15
Seminaras "Bibliometrijos rodiklių paieška" 2019 02 08
Seminaras "Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstas streso valdymas"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras Informacijos paieška
Akademinis seminaras Terminologijos darbo mažmožiai
Seminaras- Dėstytojo paveikslas

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Viešas pristatymas 'Karjeros diena su LSU mokslininkais -,,Mokslininko kelias""Karjeros dienų“ renginiai, vykę mokykloje 2022 gegužės 9 – 13d. sukvietė 7-8 klasių mokinius į susitikimus su alumniais, LSU mokslininkais: Lietuvos sporto universiteto prof. prof. dr. Romualdu Malinauskas pateikė vertingų dalykų apie karjerą, mokslininko kelią.https://www.vileisiumokykla.lt/naujienos/karjeros-dienu-renginiai
Sporto psichologo žvilgsnis į Pasaulio futbolo čempionatą: kas triumfuos pasaulio futbolo čempionate KatareLSU profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Remdamasis moksliniais darbais, R. Malinauskas nagrinėjo, kaip pasaulio čempionatams rinktinės yra pasiruošę psichologiškai. Psichologiniu požiūriu labai svarbu, kaip bus nusiteikę komandų lyderiai – argentiniečių ir prancūzų. Lyderiai veda savo komandas į pergales. Buvo istorijų, kai argentiniečiams ne visada sekėsi, bet dabar L. Messi tikrai atrodo susikaupęs ir kažin ar Argentina be jo būtų tokia, kokia yra dabar.https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1843403/sporto-psichologas-mato-kas-triumfuos-pasaulio-futbolo-cempionate-katare
KTU, LSU, VU doktorantūros mokslinių darbų pristatymas LETA _ Edukacijos forume „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“Akcentuota, kad jungtinėje doktorantūroje doktorantai yra visuomet įtraukiami į mokslo projektus, ir į lietuviškus, ne tarptautinius, o tie projektai juk visuomet yra aktualiausių edukologijos tyrimų lauke . Šios bendros doktorantūros visose edukologijos disertacijose yra sprendžiamos problemos, kurių rezultatas – gautos reikšmingos mokslui ir praktikai žinios. Pvz., LSU neabejotinai turi didelį potencialą mokslinių tyrimų ir doktorantūros plėtrai sporto edukologijos, fizinės bei emocinės asmenybės raidos tyrimų tematikose, o tai edukologijos mokslo perspektyvoje yra labai plati tyrimų tematika, suteikianti galimybės tyrimų temoms atsiskleisti ir plėstis. LSU potencialas vykdyti edukologijos mokslo tyrimus buvo įvertintas net 5 balais vertinant kartu su kitais socialiniais mokslais.https://www.youtube.com/watch?v=oi81kIN6JSI
Mokslinio tyrimo viešinimas LSU tinklapyjeLietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas ir doc. dr. Vilija Malinauskienė atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama atskleisti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo ypatumus per fizinio ugdymo pamokas. Šio tyrimo naujovė – tai socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas netipiškose mokyklose per fizinio ugdymo pamokas. Pabrėžiant tyrimo reikšmingumą, pirma, jis padeda mokslininkams geriau suprasti jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymo specifiką per fizinio ugdymo pamokas, nes šių mokyklų mokiniai dažniausiai būna susidūrę su įvairiomis rizikomis, todėl geresnis jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų mokinių socialinių emocinių įgūdžių ypatumų supratimas padės ir mokytojams, ir mokiniams, siekiant paversti savo silpnybes stiprybėmis ir įveikti įvairius iššūkius. Antra, šis tyrimas rodo, kad socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa gali būti sėkmingai įgyvendinama ne tik bendrojo ugdymo mokyklose per fizinio ugdymo pamokas, bet ir jaunimo bei suaugusiųjų mokyklose.https://www.lsu.lt/lsu-mokslininkai-tyre-jaunimo-ir-suaugusiuju-mokyklu-mokiniu-socialiniu-emociniu-igudziu-ugdyma-per-fizinio-ugdymo-pamokas
Pranešimas žiniasklaidai „Sporto psichologo žvilgsnis į Lietuvos rinktinės padėtį: „Reikėtų nesureikšminti „gyvenk arba mirk“ rungtyniųVienu geriausių savo srities specialistu laikomas profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Specialistas pastebi, kad šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinė patiria kaip niekada didelį aplinkos spaudimą. R. Malinausko teigimu, reikėtų mažiau dėmesio kreipti į prasčiausią lietuvių startą Senojo žemyno pirmenybių istorijoje ir labiau susitelkti artėjančioms grupės etapo rungtynėms.https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1772828/sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padeti-reiketu-nesureiksminti-gyvenk-arba-mirk-rungtyniu
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/gyvenk-arba-mirk-sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padetiVienu geriausių savo srities specialistu laikomas profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius tyrinėja sportininkų psichologijos procesus, ir įgyta patirtimi dalijasi su Žinių radijo klausytojais. Specialistas pastebi, kad šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinė patiria kaip niekada didelį aplinkos spaudimą. R. Malinausko teigimu, reikėtų mažiau dėmesio kreipti į prastą lietuvių startą Senojo žemyno pirmenybėse ir labiau susitelkti artėjančioms grupės etapo rungtynėms.https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/gyvenk-arba-mirk-sporto-psichologo-zvilgsnis-i-lietuvos-rinktines-padeti
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Didesnis fizinis aktyvumas mažina tikimybę paaugliams susirgti depresijaSiekdami atskleisti paauglių depresijos simptomus numatančius veiksnius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSU) mokslininkai – doc. Vilija Malinauskienė ir prof. Romualdas Malinauskas atliko mokslinį tyrimą. Tyrėjų teigimu, aukštas vidinės darnos lygis bei aukšta savivertė, įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, didesnis fizinio aktyvumo lygis mažino paauglių depresijos simptomų atsiradimo tikimybę. Tačiau ją didino patirtas negatyvus elgesys mokykloje, šeimos stresas bei smurtas, psichosomatiniai sveikatos nusiskundimai ir rūkymas. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad mergaitės labiau nei berniukai yra linkusios į depresiją. Pasak LSU atstovų, šioje studijoje nagrinėti paauglių depresijos simptomus numatantys veiksniai – psichosocialiniai, gyvensenos, vidiniai resursai, savęs vertinimas, įsijungimas į mokyklos gyvenimą, patirtas negatyvus elgesys mokykloje, taip pat – šeimos stresas bei smurtas, psichosomatiniai sveikatos nusiskundimai bei lytis, pritaikant hierarchinę regresijos analizę Kauno miesto moksleivių reprezentatyvioje imtyje. Tyrimas patvirtino daugiafaktorinę paauglių depresijos simptomų kilmę. Tyrimas paskelbtas Clarivate Analytics Web of Science žurnale „International Journal of Envidonmental Research ar Public Health“.https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1419949/mokslininkai-didesnis-fizinis-aktyvumas-mazina-tikimybe-paaugliams-susirgti-depresija
Sporto psichologo žvilgsnis į Europos futbolo čempionatą: įvardijo stipriausias ir silpniausias rinktinesLSU profesorius R. Malinauskas beveik tris dešimtmečius nagrinėja sportininkų psichologijos procesus, o įgyta patirtimi dalijasi su LSU studentais. Remdamasis moksliniais darbais, R. Malinauskas nagrinėjo, kaip Europos ar pasaulio čempionatams rinktinės ruošiasi psichologiškai. Profesoriaus teigimu, tokio rango varžyboms kaip Europos ar pasaulio čempionatai rinktinės psichologiškai turėtų pradėti ruoštis ne pasirengimo cikle, o daug anksčiau – likus bent metams iki pirmenybių pradžios. Pagrindinė išvada yra ta, kad būtina suprasti, jog šiuolaikinis futbolas apima ir sporto mokslą, ir psichologiją, todėl treneriai turi integruoti šiuos dalykus į savo programas jei nori išgauti gerą rezultatą.https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/07/05/news/sporto-psichologo-zvilgsnis-i-europos-futbolo-cempionata-ivardijo-stipriausias-ir-silpniausias-rinktines-19985713
Naujo R. Malinausko vadovėlio „Fizinio ugdymo psichologija“ – ir saviugdai, ir studijoms, – pristatymas.Vadovėlis yra naudingas psichologijos dėstytojams, sporto mokslo atstovams. Ši knyga naudinga fizinio ugdymo mokytojams, mokiniams, fizinio ugdymo programų specialistams, universitetų studentams, fizinio ugdymo studijų programų studentams, psichologams, treneriams. Knyga gali būti naudinga tėvams ir suinteresuotiems asmenims, siekiantiems geriau suprasti fizinio ugdymo svarbą vaikų sveikatai. Vadovėlyje analizuojama geriausių Europos ir JAV mokslininkų darbų patirtis, be to, ieškoma pusiausvyros tarp teorijos ir praktikos. Knygoje daug dėmesio skiriama fizinio ugdymo psichologijos tyrimo metodologijai, fizinio krūvio ir psichikos sveikatos sąsajų apibūdinimui, motyvacijos fiziniam aktyvumui stiprinimo tyrimams, naujausių mokymo metodų, skirtų palankiam motyvaciniam klimatui kurti, analizei, teigiamo savęs vertinimo per fizinio ugdymo pamokas ugdymui, savaveiksmiškumo ir fizinio ugdymo sąsajų analizei, ugdytojų ir ugdytinių socialinės sąveikos ypatumams, fizinio ugdymo mokytojo psichologijai.https://bit.ly/3mldhnU
KTU, LSU, VU doktorantūros pristatymas LETA _ Edukacijos forume „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“Akcentuota, kad jungtinės edukologijos krypties doktorantūros plėtrai, o tuo pačiu ir doktorantų rengimui aktualūs vykstantys ir prognozuojami pokyčiai visuomenėje, kurie skatina naujų tyrimo tematikų atsiradimą ir tuo pačiu įgalina efektyvų doktorantūros studijose parengtų doktorantų ekspertinio indėlio didinimą, panaudojant atrastas naujausias mokslo žinias, sprendžiant kylančius iššūkius.https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Labiausiai cituojamų Web of Science mokslo straipsnių viešinimasLabiausiai cituojamų Clarivate Analytics Web of Scienc mokslo straipsnių sklaida nuolat atnaujinamame internetinės sklaidos šaltinyje PUBLONShttps://publons.com/researcher/1423757/romualdas-malinauskas/
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU tyrimas atskleidė, kad mažas moterų fizinis aktyvumas laisvalaikiu susijęs su psichologiniu distresuReprezentatyvi vidurinių mokyklų mokytojų, bendrosios praktikos slaugytojų ir gydytojų apklausa buvo anonimiška. Tyrimo rezultatai parodė, kad visų trijų profesijų atstovių mažas fizinis aktyvumas laisvalaikiu buvo susijęs su psichologinio distreso simptomais, vertinant kompleksiškai su kitais nepalankiais darbo aplinkos (įtampa darbe, maža sprendimų laisvė darbe, menka socialinė parama darbe, patiriamas priekabiavimas darbe) ir kasdienio gyvenimo (stresas šeimoje ir buityje) rizikos veiksniais.https://www.lsu.lt/lsu-tyrimas-atskleide-kad-mazas-moteru-fizinis-aktyvumas-laisvalaikiu-susijes-su-psichologiniu-distresu
Universitetų studentų vyrų emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės sąsajos: mediacinis suvokiamos socialinės paramos ir suvokiamo streso vaidmuoPasitelkus sudėtingas struktūrinių lygčių modeliavimo procedūras pavyko išsiaiškinti, kad suvokiama socialinė parama atlieka tarpininko (mediatoriaus) vaidmenį emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės ilgalaikės sąveikos kontekste. Be to, nustatyta, kad suvokiamas stresas nebuvo tarpininkas emocinės inteligencijos ir psichologinės gerovės ilgalaikių sąsajų kontekste. Todėl galima konstatuoti, kad šis tyrimas pabrėžia suvokiamos socialinės paramos svarbą universitetų studentams, tiriant suvokiamą stresą, emocinę inteligenciją ir psichologinę gerovę.viesinimas straipsnio 2020 04 04
Labiausiai cituojamų mokslo straipsnių viešinimasLabiausiai cituojamų mokslo straipsnių sklaida nuolat atnaujinamame internetinės sklaidos šaltinyjehttps://publons.com/researcher/1423757/romualdas-malinauskas/
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU mokslininkų parengta ugdymo programa turi įtaką jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumuiTyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad jaunųjų krepšininkų socialinis savaveiksmiškumas didesnis po ugdymo programos nei prieš ją. Tyrimo rezultatai parodė, kad edukacinė programa buvo veiksminga eksperimentinės grupės socialiniam savaveiksmiškumui ir jo komponentams – asmeniniam savęs valdymui (streso valdymui) ir emocijų kontrolei, – ugdytihttps://www.lsu.lt/lsu-mokslininku-parengta-ugdymo-programa-turi-itaka-jaunuju-krepsininku-savaveiksmiskumui/
Mokslo populiarinimo interviu - LRT.Su kokiais iššūkiais susiduria karjerą baigę sportininkai (Ryto garsai)Remiantis naujausiais moksliniais analizuojama, su kokiais iššūkiais susiduria karjerą baigę profesionalūs sportininkai ir kaip jiems sekasi pradėti naują gyvenimą. Kalbama apie dvigubos karjeros reikšmę ir naudą.https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000070066/ryto-garsai-su-kokiais-Issukiais-susiduria-karjera-baIge-profesioIonalus-sportininkai
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsRekomendacijos tėvams. Padedant vaikams pasirinkti tinkamą sporto šaką, pirmiausia atsižvelgti, kurią lankydami jie jaustųsi laimingi, daugiau judėtų.SFUK rekomendacijos
Mokslinės publikacijos viešinimasLSU tinklapyje

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslo populiarinimo interviu "Trenerio, komandos ir sirgalių pergalė"Žurnale "Prie kavos" 2018 Nr. 21 duodamas interviu apie trenerio kompetencijos įvertinimo kriterijusviesinimas _ sporto psichologijos ekspertas 1
Mokslo populiarinimo interviu - Sporto psichologas: aukščiausio lygio turnyruose vienas pagrindinių sėkmės garantų – psichologinis tvirtumasPasaulio futbolo čempionatas sporto mokslininkams įdomus įvairiais aspektais. Pateikiama sporto renginio psichologinė analizė.https://www.delfi.lt/sportas/archive/psichologinis-tvirtumas-pagrindinis-ginklas-pries-nesvarius-zaidimus-pasaulio-futbolo-cempionate.d?id=78293893
Vidinės motyvacijos saviugdos seminarų ciklo organizavimasSurengti keturi seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos vidinės motyvacijos stiprinimo galimybėsvidines motyvacijos stiprinimo seminaru ciklas _ organizatorius Malinauskas
LSU tyrimas atskleidė, kad aukštesnio emocinio intelekto merginos savo sveikata rūpinasi labiau nei vaikinaiAukštesnio emocinio intelekto merginos labiau rūpinasi savo sveikata ir ją stiprina, dažniau stengiasi išvengti nelaimingų atsitikimų (avarijų) nei vaikinai. Tačiau viskas yra priešingai, jei emocinis intelektas yra žemesnis – tokio emocinio intelekto merginos mažiau rūpinasi nei vaikinai. Taip teigia LSU mokslininkai prof. dr. Romualdas Malinauskas, prof. dr. Audronė Dumčienė, doc. dr. Saulė Sipavičienė ir doc. dr. Vilija Malinauskienė, tyrę, ar Lietuvos universitetų studentų emocinės inteligencijos ir su sveikata susijusio elgesio ryšys priklauso nuo lyties.https://www.lsu.lt/lsu-tyrimas-atskleide-kad-aukstesnio-emocinio-intelekto-merginos-labiau-rupinasi-savo-sveikata-nei-vaikinai/
Rekomendacijos sportuoiančių vaikų treneriams ir tėvamsLSU tinklapyje

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Dalius JuodsnukisVadovasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Katrina ValgemuteNarys2022 04 14, LASE (Ryga)
Vaiva BalčiūnienėPirmininkas2022 05 27, LSU
Simona DaniutėNarys2022 09 28, VU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Vitalija PutriūtėPirmininkas2021 02 18, LSU
Sandrita ŠkėrienėNarys2021 03 31, KTU
Skaistė KovienėNarys2021 05 28, VU ŠA

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Robert LeščinskijNarys2020 09 18, KTU
Eglė_Misiūnaitė-BačiauskienėNarys2020 09 18, KTU
Lolita DudėnienėNarys2020 10 15, LSU
Audinga KniubaitėPirmininkas2020 10 15, LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Tadas GulbinasNarys2019 05 31, ŠU
Regina KarvelienėNarys2019 05 31, ŠU
Audrius ArmasNarys2019 06 07, LSU
Valentina DemidenkoNarys2019 06 20, KTU
Lina GaižiūnienėNarys2019 06 20, KTU
Rimantas MėlinisPirmininkas2019 09 26, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Justinas MonkevičiusNarys2018 03 23, LEU
Edita GelbūdienėNarys2018 05 11, KTU
Rūta Ilgūnė-MartinėlienėNarys2018 09 12, LEU
Rita KantanavičiūtėNarys2018 10 05, ŠU
Evelina JaleniauskienėNarys2018 11 09, KTU

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017 05 30KTUEgidijus Nedzinskas
2017 10 12LEUDžeraldas Dagys
2017 10 20KTUGintarė Valinevičienė
2017 10 20KTUNijolė Putrienė
2017 10 27KTUMindaugas Dubosas
2017 12 14LEUAgnė Juškevičienė

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016 12 08LEUSnieguolė Vaičekauskienė
2016 02 12Šiaulių universitetasAistė Valaikienė
2016 05 26LEURasa Nedzinskaitė
2016 09 05LEUDžiuljeta Ruškytė

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015 06 18KTUAndrius Eidimtas
2015 09 04LSURasa Mickūnienė
2015 09 25LEUVioleta Jadzgevičienė
2015 10 09ŠUSaulius Vaivada
2015 12 17LEUMikas Balkevičius
2015 12 17LEUAsta Meškauskienė
2015 12 21LEUAuksė Petruškevičiūtė
2015 12 22LSUNatalja Kočergina

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslo straipsnio "Metaanalizė psichologinių intervencijų, skirtų sumažinti universiteto studentų stresą, nerimą ir depresiją Covid-19 pandemijos metu" žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health"Kiti mokslo (straipsnio publiakvimas)Nr. P-PUB-22-92LMTKoordinatorius
Mokslo straipsnio "Telekomunikacijos pardavimų vadybininkų emocinis perdegimas" publikavimas žurnale "International Journal of Environmental Research and Public Health" Nr. P-PUB-22-108Kiti mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-22-108LMTKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslo straipsnio "Psichologinės intervencijos į priklausomybę nuo interneto / išmaniųjų telefonų linkusiems paaugliams ¬ metaanalizė" publikavimasKiti mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-19-91LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

publikacijos

Malinauskas, Ramualdas K.; Vishtaitis, Deivydas. Особенности стратегий успеха среди кадетов и юниоров по баскетболу // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 января 2022 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2022. ISBN 9785604722091. p. 219-221. DOI: 10.21661/r-555780.Malinauskas, Romualdas; Navickas, Elvinas. Characteristics of mental energy among juniors U-18 and youth group U-19 football players // 7th international Zeugma conference on scientific researches, January 21-23, 2022 Gaziantep, Turkey : abstract book / ed. Nurettin Cakir. Gaziantep : IKSAD Publishing House, 2022. ISBN 9786258423983. p. 515. Prieiga per internetą: <https://en.zeugmakongresi.org/books> [žiūrėta 2022-01-31].Malinauskas, Romualdas; Kazbaras, Algimantas. Satisfaction of senior grade students with physical education // International Eurasia congress on scientific researches and recent trends, February 18-20, 2022, Antalya, Türkiye : abstract book. Antalya : IKSAD Institute, 2022. ISBN 9786258405460. p. 186. Prieiga per internetą: <https://en.euroasiasummit.org/kongrekitaplari> [žiūrėta 2022-03-07].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas K. Theoretical foundations for education of positive behavior skills among young athletes: a qualitative study // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 1, p. 148-160. DOI: 10.13187/ejced.2022.1.148.Malinauskas, Romualdas; Rinkūnas, Tadas. Perceived stress and coping with stress among junior and youth basketball players // 1. International congress of gerontology, March 18-20, 2022, Sivas, Turkey : abstracts book / ed. Sevda Hastaoğlu Örgen. Sivas : Sivas Cumhuriyet university, 2022. ISBN 9786258377071. p. 82. Prieiga per internetą: <https://uluslararasigerontoloji.cumhuriyet.edu.tr/> [žiūrėta 2022-03-29].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Expression of prosocial and antisocial behavioral skills of young athletes in Lithuania // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 39. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-09].Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. Meta-analysis of psychological interventions for reducing stress, anxiety, and depression among university students during the COVID-19 pandemic // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 15, art. no. 9199, p. 1-17. DOI: 10.3390/ijerph19159199.Malinauskas, Romualdas; Grinevicius, Mantas; Malinauskiene, Vilija. Burnout among telecommunication sales managers // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 18, art. no. 11249, p. 1-15. DOI: 10.3390/ijerph191811249.Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Perceived academic stress and social support among university undergraduate students during COVID–19 pandemic // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2022, vol. 11, iss. 3, p. 807-816. DOI: 10.13187/ejced.2022.3.807.Malinauskas, Romualdas; Malinauskas, Mindaugas; Malinauskiene, Vilija; Zabiela, Vytautas. Perceived stress in relation to demographics and clinical forms among patients with infective endocarditis: a cross-sectional study // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 21, art. no. 14073, p. 1-11. DOI: 10.3390/ijerph192114073.Vainauskas, Jonas; Malinauskas, Romualdas. Particularities of task and ego orientations among Lithuanian basketball league and National basketball league athletes // Ahi Evran 2nd international conference on scientific research, October 21-23, 2022, Kirsehir, Türkiye : abstract book / editor Mevlüde Alev Ateş. Kirsehir : IKSAD publishing house, 2022. ISBN 9786258246377. p. 864. Prieiga per internetą: <https://www.ahievranconference.org/conference-books?pgid=kx85oas1-51e96161-4ecf-41d4-b76b-e75e8f4c85d3> [žiūrėta 2022-11-03].Sygit-Kowalkowska, Ewa; Piotrowski, Andrzej; Boe, Ole; Rawat, Samir; Minic, Jelena; Predoiu, Alexandra; Predoiu, Radu; Vazne, Žermēna; Fernate, Andra; Malinauskas, Romualdas; Phuc Nguyen, Nguyen; Blenkinsopp, John; Martinská, Mária. Evaluation of work mode and its importance for home–work and work–home relationships: the role of resilience, coping with stress, and passion for work // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 21, art. no. 14491, p. 1-19. DOI: 10.3390/ijerph192114491.Jomantas, Arturas; Malinauskas, Romualdas. Achievement goals in sport among youth and adult basketball players : oral presentation // International Mediterranean congress, November 16-18, 2022, Mersin, Türkiye : proceedings book / ed. M. E. Kalgi. Mersin : IKSAD publishing house, 2022. ISBN 9786256380196. p. 98. Prieiga per internetą: <https://www.izdas.org/_files/ugd/1aed9a_7a053c06bf6f486db966a29b1e939aa6.pdf> [žiūrėta 2022-12-05].Paškevičiūtė, Ugnė; Malinauskas, Romualdas. Jaunų ir suaugusių krepšininkų fizinio savaveiksmiškumo ypatumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 43. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-14].Predoiu, Radu; Makarowski, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Malinauskas, Romualdas; Bertollo, Maurizio; di Fronso, Selenia; Vazne, Zermena; Boe, Ole; Oliveira, Rafael; Miklósi, Márta; Kovács, Klára; Ciolcă, Corina; Badea, Dan; Vicente-Salar, Néstor; Ciuntea, Mihai Lucian; Rawat, Samir. Experienced stress among martial arts athletes from selected European Union countries during the 4th wave of the covid-19 pandemic and the frequency of using coping strategies // Archives of budo. Melville : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1643-8698. 2022, vol. 18, p. 211-226. Prieiga per internetą: <https://archbudo.com/view/abstract/id/15322> [žiūrėta 2023-01-02].

2021

publikacijos

Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas. Involvement of critical thinking education in university studies: a qualitative research // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 1, p. 113-126. DOI: 10.13187/ejced.2021.1.113.Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Predictors of adolescent depressive symptoms // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, iss. 9, art. no. 4508, p. 1-13. DOI: 10.3390/ijerph18094508.Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Шимелене, Рита. Особенности коллективной самоэффективности юных и взрослых баскетболистов // Taras Shevchenko 6th international conference on social sciences, April 4-5, 2021 Kyiv, Ukraine : proceedings book / M. Vaskiv, ed. Kyiv : IKSAD Globa Publications, 2021. ISBN 9786057055415. p. 1180. Prieiga per internetą: <https://6822d126-530b-4b2b-afcc-39167d4b7444.filesusr.com/ugd/614b1f_e5b980e660554a459cc2c794f143fac2.pdf> [žiūrėta 2021-05-05].Makarowsk, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Vicente-Salar, Néstor; Vazne, Zermena; Cherepov, Evgeny; Miklós, Márta; Kovács, Klára; Pelin, Raluca; Boe, Ole; Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit; Plopa, Mieczysław; Plopa, Wojciech. The English-speaking, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Romanian, Russian, Slovak, and Spanish adaptations of Makarowski’s Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire for martial arts athletes // Archives of budo. Melville. ISSN 1643-8698. 2021, vol. 17, p. 1-33. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/14142> [žiūrėta 2021-05-07].Piotrowski, Andrzej; Sygit-Kowalkowska, Ewa; Boe, Ole; Cherepov, Evgeny; Deshpande, Abhijit; Hamzah, Imaduddin; Malinauskas, Romualdas; Nikkhah-Farkhani, Zahra; Predoiu, Radu; Rawat, Samir; Sharma, Shradha. Pandemic and post-pandemic challenges in the health area of working people // Health in the multidisciplinary discourse : 2nd International scientific and practical conference : April 14-16, 2021 : conference materials. Lviv : Ukrainian Catholic University. 2021, p. 41.Makarowsk, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Vicente-Salar, Néstor; Vazne, Zermena; Cherepov, Evgeny; Hamzah, Imaduddin; Nikkhah-Farkhani, Zahra; Miklós, Márta; Kovács, Klára; Pelin, Raluca; Boe, Ole; Rawat, Samir; Deshpande, Abhijit; Plopa, Mieczysław. The Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, and Spanish, adaptation of the Makarowski's Aggression Questionnaire for martial arts athletes // Archives of budo. Melville. ISSN 1643-8698. 2021, vol. 17, p. 75-108. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/14018> [žiūrėta 2021-06-16].Malinauskas, Ramualdas K.; Aiauskas, Sharunas. Особенности лидерских качеств тренера глазами баскетболистов // Педагогикаипсихология: перспективыразвития: материалыВсерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 июня2021 г.) / редкол.: О.Н. Широков [идр.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2021. ISBN 9785604641972. p. 183-185. DOI: 10.21661/r-554185.Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. Training the social-emotional skills of youth school students in physical education classes // Frontiers in psychology. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 1664-1078. 2021, vol. 12, art. no. 741195, p. 1-8. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.741195.Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Peculiarities of perceived aggressiveness among youth school’s students // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 3, p. 664-669. DOI: 10.13187/ejced.2021.3.664.Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Mental toughness of young athletes: a pilot study // Sport science and health at a time of change : 14th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 29–30, 2021, Riga, Latvia : abstracts. Riga : Latvian Academy of Sport Education. 2021, p. 4-5. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/document/d/10LVnb58ZP61a-K2pv6KPYGoBQAd4TZBO1mGbWtZi0P0/edit> [žiūrėta 2021-10-13].Malinauskas, Romualdas; Jakaitiene, Rosita. Peculiarities of health literacy among university students // The 6 th international congress of exercise and sport sciences - The academic college at Wingate, June 9-11, 2021, Israel : book of abstracts / Nili Steinberg and Devora Hellerstein, eds. : Academic College at Wingate. 2021, p. 202. Prieiga per internetą: <https://www.wincol.ac.il/media/2021/08/Book%20of%20Abstracts%20-%20FINAL.pdf> [žiūrėta 2021-10-14].Malinauskas, Romualdas; Zablockis, Šarūnas; Ajauskas, Šarūnas. Expression of sport experiences between cadet and junior basketball players // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2021, vol. 3, no. 122, p. 33-41. DOI: 10.33607/bjshs.v3i122.1109.Malinauskas, Romualdas. Fizinio ugdymo psichologija : vadovėlis. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 290 p. ISBN 9786098200416.Janulis, Mindaugas; Malinauskas, Romualdas. Individualių ir komandinių šakų sportininkų sportinio meistriškumo ugdymosi įgūdžiai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 48. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Kompleksinio pozityvaus elgesio ir psichologinio tvirtumo įgūdžių modelio kūrimas // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 78. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-21].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Jaunųjų sportininkų psichologinio tvirtumo įgūdžių ugdymo teorinės prielaidos // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and process of education. Obelaukiai : Sveikatingumo institutas. ISSN 1822-4644. eISSN 2345-0681. 2021, Nr. 2(33), p. 34-41. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/archyvas/> [žiūrėta 2022-01-19].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Theoretical background for the development of mental toughness skills in young athletes // Societal interactions: rethinking modern issues : international scientific conference, December 9th, 2021, Lithuania, Klaipėda : abstract book. Klaipėda : Socialinių mokslų kolegija, 2021. ISBN 9789955648765. p. 45. Prieiga per internetą: <https://www.mokslomedis.lt/Mokslin%C4%97s%20konferencijos/> [žiūrėta 2022-01-24].

2020

publikacijos

Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Вайткявичюс, Вайдас. Лидерские стили юных и взрослых баскетболистов // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 17 января 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604411711. p. 197-199. DOI: 10.21661/r-529917.Malinauskas, Ramualdas K.; Zablockis, Sarunas. Особенности спортивного опыта баскетболистов – кадетов и юниоров // Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 января 2020 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604411728. p. 213-214. DOI: 10.21661/r-529932.Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. The relationship between emotional intelligence and psychological well-being among male university students: the mediating role of perceived social support and perceived stress // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 5, 1605, p. 1-16. DOI: 10.3390/ijerph17051605.Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Dynamics of the sociability of future PE teachers in the first decades of the 21st century // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2020, vol. 9, iss. 1, p. 67-75. DOI: 10.13187/ejced.2020.1.67.Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Inovatyvios technologijos medicinos švietime – prabangi privilegija ar realybė? // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2020, Nr. 5(281), p. 15-17. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai202005.pdf> [žiūrėta 2020-05-15].Malinauskas, Romualdas K.; Kunstas, Andrius V. Характеристика психоэмоционального состояния будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 29 июня 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604469095. p. 131-132. DOI: 10.21661/r-551614.Malinauskas, Romualdas K.; Galdikas, Simas. Характеристика физического развития детей 12 лет // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 29 июня 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2020. ISBN 9785604469095. p. 129-130. DOI: 10.21661/r-541448.Makarowski, Ryszard; Piotrowski, Andrzej; Predoiu, Radu; Görner, Karol; Predoiu, Alexandra; Mitrache, Georgeta; Malinauskas, Romualdas; Bochaver, Konstantin; Dovzhik, Lydia; Cherepov, Evgeny; Vazne, Zermena; Vicente-Salar, Néstor; Hamzah, Imaduddin; Miklósi, Márta; Kovács, Klára; Nikkhah-Farkhani, Zahra. Stress and coping during the COVID-19 pandemic among martial arts athletes – a cross-cultural study // Archives of budo. Melville : International Scientific Literature, Inc. ISSN 1643-8698. 2020, vol. 16, p. 161-171. Prieiga per internetą: <http://archbudo.com/view/abstract/id/13812> [žiūrėta 2020-10-15].Kulvietis, Saulius; Malinauskas, Romualdas. Jaunuolių ir suaugusių krepšininkų mentalinių gebėjimų panašumai ir skirtumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2020 gruod. 3–4 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2020, p. 44. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/83> [žiūrėta 2021-02-23].

2019

publikacijos

Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas; Malinauskas, Mindaugas. Leisure-time physical inactivity and psychological distress in female dominated occupations in Lithuania // Women & health. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 0363-0242. eISSN 1541-0331. 2019, vol. 59, no. 1, p. 28-40. DOI: 10.1080/03630242.2017.1421288.Malinauskas, R.; Lavrinovich, D. Особенности спортивной социальности юных и взрослых баскетболистов // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 янв. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604214299. p. 289-290. DOI: 10.21661/r-475642.Malinauskas, R. K.; Pocius, E. Удовлетворенность специалистов спортивной медицины обучением в центре развития компетенций // Научные исследования: теория, методика и практика : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары,1 февр. 2019 г.). / редкол.: О. Н.Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604230213. p. 68-70. DOI: 10.21661/r-475619.Малинаускас, Ромуальдас Казимерович; Казакевич, Александр Леонидович. Навыки создания мысленных образов у кадетов и юниоров греко-римской борьбы // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 февр. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС « Интерактив плюс », 2019. ISBN 9785604230237. p. 245-246. DOI: 10.21661/r-485862.Malinauskas, R.K.; Cukanovas, A.A. Oсобенности стресса спортсменов индивидуальных и командных видов спорта // Педагогика и психология: перспективы развития : cборник материалов VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 март. 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604230251. p. 94-96. DOI: 10.21661/r-486087.Grigaitė-Bliūmienė, K.; Malinauskas, R. Sport values of young athletes // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 75. DOI: 10.7220/9786094673849.Malinauskas, Romualdas. Differences in social skills and personal responsibility between students of high and youth schools // Croatian journal of education = Hrvatski casopis za odgoj i obrazovanje. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1848-5189. eISSN 1848-5197. 2019, vol. 21, no. 1, p. 189-212. DOI: 10.15516/cje.v21i1.2775.Malinauskas, R.K.; Pocius, E. Познавательные мотивы специалистов спортивной медицины во время обучения в центре развития компетенций // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 июля 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604321317. p. 109-111. DOI: 10.21661/r-497952.Malinauskas, Romualdas K.; Saulius, Tomas. Social self-efficacy and prosocial behaviour among students of high and youth schools // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 3, p. 542-549. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.542.Malinauskas, R.K.; Grigonis, K. Профессиональное выгорание у тренеров по плаванию в зависимости от возраста // Развитие современного образования: от теории к практике: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 6 сент. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. ISBN 9785604321386. p. 71-73. DOI: 10.21661/r - 508226.Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. A meta-analysis of psychological interventions for Internet/smartphone addiction among adolescents // Journal of behavioral addictions. Budapest : Akadémiai Kiadó. ISSN 2062-5871. eISSN 2063-5303. 2019, vol. 8, no. 4, p. 613-624. DOI: 10.1556/2006.8.2019.72.Saulius, Tomas; Malinauskas, Romualdas K. Students’ experiences of philosophy classes in higher education: a case study // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic Publishing House Researcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2019, vol. 8, iss. 4, p. 879-888. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.879.Malinauskas, Romualdas; Saulius, Tomas; Kaufmanas, Giedrius. Emotional intelligence and stress coping strategies among students of physical education and sport study programs // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2019, vol. 4, no. 115, p. 29-36. DOI: 10.33607/bjshs.v4i115.820.Drevinskas, Dovydas; Malinauskas, Romualdas. Asmeninių ir grupinių fizinio rengimo treniruočių dalyvių savęs vertinimo raiška // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 34. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-19].Neverdauskas, Kornelijus; Malinauskas, Romualdas. Jaunučių ir jaunių futbolininkų tikslo laimėti siekimo panašumai ir skirtumai // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 57. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23].Malinauskas, Romualdas; Pocius, Eimantas. The impact of application of innovative technologies on university students’ learning satisfaction // 7th international academic conference on economics, business, engineering and social sciences, 21-22 December, 2019, Tbilisi, Georgia : procceedings. Tbilisi : European Institute for Research and Development, 2019. ISBN 9789941820045. p. 86-89. Prieiga per internetą: <https://eird702981748.files.wordpress.com/2019/12/eird-conference-book-2019-1.pdf> [žiūrėta 2020-02-06].Pocius, Eimantas; Malinauskas, Romualdas. Inovatyvių technologijų integracijos reikšmė sporto medicinos specialistų studijose // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and process of education. Obelaukiai : Sveikatingumo institutas. ISSN 1822-4644. eISSN 2345-0681. 2019, Nr. 2(29), p. 16-24. Prieiga per internetą: <http://www.wem.lt/moksliniai-zurnalai-publikacijos/mokslas-ir-edukaciniai-procesai/>.

2018

publikacijos

Malinauskiene, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Lifetime traumatic experiences and disordered eating among university students: the role of posttraumatic stress symptoms // BioMed research international. London : Hindawi Publishing corp. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2018, 2018, 9814358, p. 1-10. (Clinical study). DOI: 10.1155/2018/9814358.Malinauskas, R.K.; Baltrushaitis, S. Cравнительная характеристика стресса будущих сотрудников полиции, занимающихся и не занимающихся спортом // Научное и образовательное пространство: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. ISBN 9785604055977. p. 106-107. DOI: 10.21661/r-468339.Malinauskas, R.; Ramanauskaite, E. Психическая устойчивость баскетболистов и легкоатлетов // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 22 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2018. ISBN 9785604055984. p. 375-377. DOI: 10.21661/r-468024.Malinauskas, Romualdas; Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Mindaugas. Lifetime traumatic experiences and leisure physical inactivity among adolescent boys // Puerto Rico health sciences journal. San Juan : University of Puerto Rico. ISSN 0738-0658. eISSN 2373-6011. 2018, vol. 37, no. 1, p. 32-38. (Full-length articles). Prieiga per internetą: <http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/1371>.Akelaitis, Artūras; Malinauskas, Romualdas. The expression of emotional skills among individual and team sports male athletes // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. Kharkov : G.S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University. ISSN 1818-9172. eISSN 2308-7269. 2018, vol. 22, no. 2, p. 62-67. DOI: 10.15561/18189172.2018.0201.Malinauskas, Romualdas; Malinauskiene, Vilija. The mediation effect of perceived social support and perceived stress on the relationship between emotional intelligence and psychological wellbeing in male athletes // Journal of human kinetics. Katowice : De Gruyter Open. ISSN 1640-5544. eISSN 1899-7562. 2018, vol. 65, iss. 1, p. 291-303. DOI: 10.2478/hukin-2018-0017.Малинаускас, Р. К. Лидерские компетенции будущих специалистов в области физической культуры и спорта // General question of world science : collection of scientific papers on materials VI international scientific conference, Luxembourg, 30.11.2018 / НИЦ «Наука России». Москва : НИЦ «Наука России». 2018, p. 39-41. DOI: 10.18411/gq-30-11-2018-12.

2017

publikacijos

Malinauskas, Romualdas; Baltrukonis, Mauras. Сравнительный анализ игровой деятельности нападающих Континентальной и Высшей хоккейных лиг // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : материалы XI Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 5 март 2017 г. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс». ISSN 2411-9679. 2017, no. 1 (11), p. 276-278. DOI: 10.21661/r-118656.Vazne, Žermēna; Malinauskas, Romualdas. Mental toughness among Latvian and Lithuanian students athletes // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 66-66.Malinauskas, Romualdas; Juodsnukis, Dalius. Education of social responsibility among sports schools students // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2017, vol. 6, no. 2, p. 289-296. DOI: 10.13187/ejced.2017.2. 289.Malinauskas, Romualdas K. Enhancing of self-efficacy in teacher education students // European journal of contemporary education. Sochi : Academic Publishing House Researcher. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2017, vol. 6, no. 4, p. 732-738. DOI: 10.13187/ejced.2017.4.732.Malinauskas, Romualdas; Kryžius, Lukas. Сравнительный анализ волевых качеств боксеров и борцов греко-римского стиля // Научные исследования: теория, методика и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 ноября 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604020869. p. 254-255. DOI: 10.21661/r-465718.Malinauskas, Romualdas; Nižnik, Diana. Психологическое благополучие женщин, посещающих групповые занятия в фитнес-клубе // Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 9 дек. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604039731. p. 315-316. DOI: 10.21661/r-466843.Malinauskas, Romualdas; Kalvaitis, Andrius. Особенности грамотности в вопросах здоровья у сидячих работников // Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 31 дек. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2017. ISBN 9785604055953. p. 146-148. DOI: 10.21661/r-467941.