Dovilė Kielė

  • Lektorė dr.
    Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra
  • Dovilė Kielė
  • dovile.kiele@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2008Kineziterapijos specialybės bakalauro laipsnis
2010Kineziterapijos specialybės magistro laipsnis
2020Gamtos mokslų daktaro laipsnis

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2010 - 2022SMII laborantė
2010 iki dabarSveikatinimo ir reabilitacijos katedra, lektorė
2022 iki dabar,,Saulės" m-kla mokytoja kineziterapeutė

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimasSmegenų ir raumenų sąveikosNarys

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vadovavimas I ir II pakopos studentų baigiamiesiems darbams. Taip pat priklausau mokslinių tyrimų grupei, kurios mokslinių tyrimų sritys tiesiogiai susiję su pedagogine veikla kineziterapijos studijų programoje.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vadovavimas I ir II pakopos studentų baigiamiesiems darbams. Taip pat priklausau 2 mokslinių tyrimų grupėms, kurių mokslinių tyrimų sritys tiesiogiai susiję su pedagogine veikla kineziterapijos studijų programoje.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vadovavimas I ir II pakopos studentų baigiamiesiems darbams. Taip pat priklausau 2 mokslinių tyrimų grupėms, kurių mokslinių tyrimų sritys tiesiogiai susiję su pedagogine veikla kineziterapijos studijų programoje.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vadovavimas I ir II pakopos studentų baigiamiesiems darbams. Taip pat priklausau 2 mokslinių tyrimų grupėms, kurių mokslinių tyrimų sritys tiesiogiai susiję su pedagogine veikla kineziterapijos studijų programoje.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vadovavimas I pakopos studentų baigiamiesiems darbams. Paskaitose I ir II studijų pakopos studentams dėstomos paskaitos, kurių metu pristatomi atliktų tyrimų rezultatai bei galimybės vykdyti mokslinius tyrimus.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Biomedicininių tyrimų etika1,5
POGIL9
Dry needling40
Academic writing and presentation skills25
Train the trainers course8

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
“VUCA aplinkos kariai”
Mokslinė-praktinė konferencija ,,Gastroneurologija 2021"
Kursai ,,Mulligal manualinės terapijos koncepcija"
Paskaita ,,Europos sąjungos žaliasis kursas"
Seminaras ,,Nuotolinis (kontaktinis) mokymas: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas"
Seminaras ,,Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams"
Seminaras ,,Sisteminė analizė: paskirtis ir atlikimas"

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Kvalifikacijos paskaita "Vitualus mobilumas" ir "Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas"
Seminaras ,,Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas"
Paskaita ,,Galvos skausmo diferencinė diagnostika"
Paskaita ,,Akademinė etika, tyrimų etika"
Vebinaras ,,Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės"

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokslinė praktinė konferencija: "Sveikatos iššūkiai įvairiais amžiaus tarpsniais"
Mokslinė konferencija: "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai"
Seminaras ,,Introduction to the literature review method"
Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros naujametinė mokslinė mini konferencija
Nacionalinės švietimo agentūros seminaras

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslinis pranešimasMokslinio pranešimo skaitymas

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Paskaitų mokiniams vedimas
Paskaitų mokiniams vedimas

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Tyrimo duomenų viešinimashttps://www.hilarispublisher.com/open-access/effect-of-kinesiology-taping-on-balance-in-acl-ruptured-patients.pdf
Pristatymas konferencijoje ,,6th International Conference on Sports Medicine and Fitness"
Pristatymas konferencijoje 2nd Sport Forum-International Scientific Conference ,,Athlete training management"
Laboratorijų pristatymas universiteto svečiams
KonferencijaTarptautinė mokslinė konferencija

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU pristatymas mokiniamsLSU laboratorijų ir atliekamų tyrimų pristatymas mokiniams

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveikaMokslo (mokslininkų grupių projektas)Nr. S-MIP-21-37LMTKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijojeKiti mokslo (dalyvauti konferencijoje)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0015LMT (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Kielė, Dovilė; Solianik, Rima. Four-week application of kinesiotaping improves proprioception, strength, and balance in individuals with complete anterior cruciate ligament rupture // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. eISSN 1533-4287. 2023, vol. 37, iss. 1, p. 213-219. DOI: 10.1519/JSC.0000000000004245. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus with Full Text; MEDLINE; Embase; Academic Search Premier; ] [ CiteScore: 6.80, SNIP: 1.915 SJR: 1.300 SJR: 1.300] [ Indėlis: 0.500] Kielė, Dovilė; Solianik, Rima. Acute effects of kinesiotaping on pain and muscle strength in individuals with anterior cruciate ligament tear // Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin. Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG. ISSN 0940-6689. eISSN 1439-085X. 2023, vol. 33, p. 1-7. DOI: 10.1055/a-2060-9765. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ] [ CiteScore: 1.00, SNIP: 0.293 SJR: 0.176 SJR: 0.176] [ Indėlis: 0.500]

Konferencijos pranešimo tezės

Vints, W.A.J; Kiele, D.; Kvedaras, M.; Ziv, G.; Pääsuke, M.; Cesnaitiene, V.; Levin, O.; Masiulis, N. A single bout of blood flow restriction training and accentuated eccentric-only training affect different cognitive function subdomains in older adults: preliminary results from the brain-m trial // 28th annual congress of the European college of sport science, 4–7 July 2023, Paris, France : book of abstracts / edited by: Guilhem, G., Rabita, G., Brocherie, F., Tsolakidis, E., Ferrauti, A., Helge, J.W., Piacentini, M.F. Cologne : European College of Sport Science, 2023. ISBN 9783981841466. p. 73. [] [] Kielė, D.; Masiulis, N.; Solianik, R. Short-term application of kinesiology tape decreases knee pain and improves muscle strength in individuals with complete anterior cruciate ligament rupture // Current trends in sports sciences and physical education : 16th conference of Baltic Society of Sport Sciences : May 24–25th, 2023, Biała Podlaska, Poland : programme and abstracts. Biała Podlaska. 2023, p. 35. Prieiga per internetą: <https://bsss.awf-bp.edu.pl/download/abstracts.pdf> [žiūrėta 2023-10-20]. [] [] Kaziūnas, Gvidas; Kielė, Dovilė. Ekscentrinių pratimų poveikis jauno amžiaus futbolininkių apatinių galūnių raumenų disbalansui ir funkcinei būklei // Gerosios patirties sklaida reabilitacijos studijų krypties studentų tiriamuosiuose darbuose: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija, [2023 geg. 23, Kaunas, Lietuva : pranešimų tezės]. Kaunas : Kauno kolegija, 2023. ISBN 9789955276371. p. 43-44. Prieiga per internetą: <http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/7218> [žiūrėta 2023-12-04]. [] []

2022

Straipsnis Scopus DB

Elijošiūtė, Gabrielė; Kielė, Dovilė. Skirtingų kineziterapijos intervencijų poveikis asmenų, jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą, funkcinei būklei ir nugaros skausmui // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2022, vol. 1, no. 26, p. 83-92. DOI: 10.33607/rmske.v1i26.1187. [ Scopus; DOAJ; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Strazdauskaitė, Dainora; Kielė, Dovilė (tyrėjas). Skirtingų ėjimo strategijų poveikis senyvo amžiaus asmenų funkciniam pajėgumui ir psichoemocinei būsenai: sisteminė analizė // Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2538-7383. 2022, Nr. 1(13), p. 360-367. DOI: 10.52320/vtb.v13i1. [] []

2020

Konferencijos pranešimo tezės

Kielė, Dovilė; Masiulis, Nerijus. Ilgalaikio ir trumpalaikio kineziterapinio teipavimo įtaka jėgos momentui bei jėgos išvystymo greičiui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2020 gruod. 3–4 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2020, p. 40-41. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/83> [žiūrėta 2021-02-23]. [] [] Kiele, Dovile. Effect of kinesiology taping on balance in ACL ruptured patients // Journal of sports medicine & doping studies: 6th international conference on sports medicine and fitness, November 23-24, 2020 Barcelona, Spain : abstracts. Brussels : Hilaris Publisher. ISSN 2161-0673. 2020, vol. 10, iss. 4, p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.hilarispublisher.com/open-access/effect-of-kinesiology-taping-on-balance-in-acl-ruptured-patients.pdf> [žiūrėta 2021-06-16]. [] []

2019

Konferencijos pranešimo tezės

Kielė, Dovilė; Masiulis, Nerijus. Momentinio ir ilgalaikio kineziterapinio teipavimo įtaka pusiausvyrai, esant priekinio kryžminio raiščio plyšimui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 44-45. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23]. [] []

Daktaro disertacija

Kielė, Dovilė. Kelio sąnario funkciniai pokyčiai prieš ir po priekinio kryžminio raiščio plyšimo operacijos taikant skirtingas reabilitacijos programas = Knee joint functional alterations before and after anterior cruciate ligament rupture surgery during different rehabilitation programs. 121 p. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:49433246/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2020-02-07]. [] []