Audronė Dumčienė

  • Profesorė
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Audronė Dumčienė
  • audrone.dumciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1966Aukštasis / high

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2022Profesorė / Professor

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical education and well-beingUgdymas per sportą / Education through sportsMokslininkų grupės narys / Member of the research group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Tyrimų medžiaga naudojama dėstant medžiagą moduliuose "Sporto edukologija"; ""Įgalinančioji edukologija"

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų apibendrinti rezultatai pateikiami Sporto edukologijos magistrams

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami moksliniai tyrimai ir publikacijos siejasi su vedamais moduliais "Sporto edukologija", "Įgalinančioji edukologija per sportą".

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami tobulinat paskaitas, seminarus, konsultuojant magistrantus.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
"Apverstos klasės“ metodo taikymas studijų procese

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams. 2021-01-21. ŽIPD-SR-02

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Konferencija ŠVIETIMAS IR UGDYMAS, JUNGIANTYS BENDRUOMENES
Paskaita Akademinė etika ir tyrimų etika
Paskaita Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas
Virtualus mobilumas. Atsiskaitymų nuotoliniu būdu organizavimas, siekiant minimizuoti nusirašymo galimybes.
Konerencija: Europos švietimo kelrodis: iššūkiai Lietuvos švietimui.
Paskaita: Šiuolaikinių technologijų panaudojimas sporte.

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras LSU bibliotekoje: Kaip rasti el.knygą ir atlikti paiešką Duomenų bazėse: LSU Virtualioje bibliotekoje.
Seminaras LSU bibliotekoje.Bibliometrijos rodiklių (AIF, IF, CiteScore, SNIP) paieška Clarivate Analytics, Scopus Duomenų bazėse.
Seminaras LSU bibliotekoje. Searching EBSCOhost databases and EBSCO eBooks.
Seminaras LSU bibliotekoje.Vitae Litera e. knygos, VDU e. knygos, KVK e. knygos.

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauti moksliniuose seminaruose 2019.
Seminaras LSU bibliotekoje

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Seminaras" Bendravimas COVI-19 aplinkoje"

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Seminaras darbuotojamsPsichosocialinės aplinkos organizacijoje ir fizinio aktyvumo sąsajos su darbuotojų sveikatingumu ir pasitenkinimu profesine veikla. Santrauka.Darbuotojų psichinė ir fizinė sveikata, emocinė savijauta, motyvacija dirbti ir kiti aspektai yra stipriai susiję su psichosocialine jų darbo aplinka. Tyrėjai pabrėžia, kad gerovė darbe yra pagrindinis veiksnys, siekiant apibrėžti ilgalaikį organizacijų veiksmingumą. Mokslinių tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad menka darbuotojų gerovė turi didelę kainą visos šalies mastu: didėja išlaidos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemoms, prastėja teikiamų paslaugų kokybė, mažėja darbuotojų produktyvumas, motyvacija ir kompetencija. Gerovės darbe skatinimo nauda gali būti matoma trimis lygmenimis: nacionaliniu, įmonių ir individų lygiu. Su darbu susijusi gerovė: emocinė, fizinė ir subjektyvi gerovė. Tyrimų duomenimis fizinis aktyvumas yra vienas iš darbuotojų sveikatingumo ir pasitenkinimo profesine veikla veiksnių.Pažyma Nr. 2019/01/31/01
Seminaras EMC darbuotojamsPsichosocialinės aplinkos organizacijoje ir fizinio aktyvumo sąsajos su darbuotojų sveikatingumu ir pasitenkinimu profesine veikla. Santrauka.Darbuotojų psichinė ir fizinė sveikata, emocinė savijauta, motyvacija dirbti ir kiti aspektai yra stipriai susiję su psichosocialine jų darbo aplinka. Tyrėjai pabrėžia, kad gerovė darbe yra pagrindinis veiksnys, siekiant apibrėžti ilgalaikį organizacijų veiksmingumą. Mokslinių tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad menka darbuotojų gerovė turi didelę kainą visos šalies mastu: didėja išlaidos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemoms, prastėja teikiamų paslaugų kokybė, mažėja darbuotojų produktyvumas, motyvacija ir kompetencija. Gerovės darbe skatinimo nauda gali būti matoma trimis lygmenimis: nacionaliniu, įmonių ir individų lygiu. Su darbu susijusi gerovė: emocinė, fizinė ir subjektyvi gerovė. Tyrimų duomenimis fizinis aktyvumas yra vienas iš darbuotojų sveikatingumo ir pasitenkinimo profesine veikla veiksnių. Santrauka. Darbuotojų psichinė ir fizinė sveikata, emocinė savijauta, motyvacija dirbti ir kiti aspektai yra stipriai susiję su psichosocialine jų darbo aplinka. Tyrėjai pabrėžia, kad gerovė darbe yra pagrindinis veiksnys, siekiant apibrėžti ilgalaikį organizacijų veiksmingumą. Mokslinių tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad menka darbuotojų gerovė turi didelę kainą visos šalies mastu: didėja išlaidos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemoms, prastėja teikiamų paslaugų kokybė, mažėja darbuotojų produktyvumas, motyvacija ir kompetencija. Gerovės darbe skatinimo nauda gali būti matoma trimis lygmenimis: nacionaliniu, įmonių ir individų lygiu. Su darbu susijusi gerovė: emocinė, fizinė ir subjektyvi gerovė. Tyrimų duomenimis fizinis aktyvumas yra vienas iš darbuotojų sveikatingumo ir pasitenkinimo profesine veikla veiksnių.Pažyma 2019 01 15
Seminaras asociacijos "Judėk Sveikai" darbuotojamsPsichosocialinės aplinkos organizacijoje ir fizinio aktyvumo sąsajos su darbuotojų sveikatingumu ir pasitenkinimu profesine veikla. Santrauka. Darbuotojų psichinė ir fizinė sveikata, emocinė savijauta, motyvacija dirbti ir kiti aspektai yra stipriai susiję su psichosocialine jų darbo aplinka. Tyrėjai pabrėžia, kad gerovė darbe yra pagrindinis veiksnys, siekiant apibrėžti ilgalaikį organizacijų veiksmingumą. Mokslinių tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad menka darbuotojų gerovė turi didelę kainą visos šalies mastu: didėja išlaidos sveikatos ir socialinės apsaugos sistemoms, prastėja teikiamų paslaugų kokybė, mažėja darbuotojų produktyvumas, motyvacija ir kompetencija. Gerovės darbe skatinimo nauda gali būti matoma trimis lygmenimis: nacionaliniu, įmonių ir individų lygiu. Su darbu susijusi gerovė: emocinė, fizinė ir subjektyvi gerovė. Tyrimų duomenimis fizinis aktyvumas yra vienas iš darbuotojų sveikatingumo ir pasitenkinimo profesine veikla veiksnių.Pažyma 2019 04 29
Seminaras mokytojams“Fizinio aktyvumo svarba visapusiškam asmenybės ugdymui”. Santrauka. Holistiniu požiūriu fizinė individo kompetencija yra lygiaverčiu kitiems asmenybės konstrukto komponentu. Daugelio šalių, jų tarpe ir Lietuvos, suaugusiųjų, jaunimo, paauglių ir vaikų fizinis aktyvumas nepakankamas, mažesnis nei rekomenduoja PSO. Fizinio aktyvumo įgūdžių ir teigiamų nuostatų jam ugdymas turi pasidėti šeimoje. Žmogui turi susiformuoti poreikis ir įgūdžiai fiziniam aktyvumui, fizinės kondicijos suformavimui ir palaikymui.Pažyma Nr. 21-270
Seminaras mokytojamsAktyviosios pedagogikos kompetencijų ugdymuisi. Edukacinių kompetencijų ugdymas. Santrauka. Aktyviosioms pedagogikoms priskiriami inovatyvūs ugdymo metodai, įgalinatys ugdytinius akyviai dalyvauti ugdymosi procese, remtis savo ir kitų patirtimi, susikurti individualius tobulinimosi planus, naudoti įvarių mokslų žinias, derinti teoriją ir praktiką. Edukologo kompetencijų turinį sudaro: psichologinių, pedagoginių, metodinių, etinių, kultūrinių, socialinių, sporto žinių, mokėjimų, įgūdžių visuma ir gebėjimas juos taikyti įgyvendinant konkrečius ugdymo uždavinius. Dėl edukologų kompetencijų stokos nepakankamai gerėja ugdytinių ugdymas(sis). Viena iš edukologų kompetencijų problemų yra atotrūkis tarp teorijos ir praktikos. Edukologai ne visuomet sugeba įgyvendinti šiuolaikines ugdymo paradigmas. Jie turėtų išugdyti aktyvios gyvensenos įpročius. Aktyvus vaikas tampa aktyviu suaugusiuoju.Pažyma Nr. 21-237.
Seminarai įmonių darbuotojams ir mokyklų mokytojamsKauno Jono ir Petro Vileišių mokykla; UAB "Alfameda"

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Paskaitos, seminarai mokytojamsDarbo su nūdienos mokiniais ypatumaiPažyma 2018-04-17; Nr. 21-224
Paskaitos, seminarai mokytojams ir mokyklos vadovamsMokinių motyvavimo sportui, fiziniam aktyvumui ir sveikai gyvensenai bendrojo ugdymo dalykuose tendencijosPažyma 2018-10-30 Nr. 21-318A
Paviešinti informaciją apie straipsnį žurnale "Sensors", kai bus publikuotas.LSU tinklapyje.

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Rimantas MėlinisKonsultantasLietuvos sporto universitetas

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Andrius LazauskasPirmininkas2018.10.26, LSU

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016.10.05.LSU; disertantė Aušra LisinskienėGynimo tarybos pirmininkė

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015 12 22LSUNatalja Kočergina

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Straipsnio "Emocijos, išgyvenimai ir psichologinė gerovė COVID-19 metu: magistrantūros studentų atvejis" publikavimas žurnale "The Emotions, Coping, and Psychological Well-Being in Time of COVID-19: Case of Master’s Students"Kiti mokslo (straipsnio publikavimas)P-PUB-22-97LMTKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumaiKiti mokslo (studentų tyrimai)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0002Lietuvos mokslo tarybaKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Greitosios medicinos pagalbos medikų fizinės savivertės ir gyvenimo kokybės ypatumaiKiti mokslo (studentų tyrimai)Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0002LMT (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

publikacijos

Vengrauskas, Eimis; Dumčienė, Audronė. The expression of quality of life of athletic students and non-athletic students // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 132. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-18].