Vidas Bružas

  • Sporto ir partnerystės prorektorius
    LSU administracija
  • Vidas Bružas
  • vidas.bruzas@lsu.lt

Papildomos pareigos

Docentas, Treniravimo mokslo katedra

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1989Kūno kultūros dėstytojas treneris/Physical education teacher and trainer
1999Sporto magistras/Master's degree in sports
2004Biomedicinos mokslų daktaras/Doctor of Biomedical Sciences

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1995-2000Dvikovos sporto šakų katedros asistentas/Assistant of the department of dueling sports
2000 ¬ 2007 mIndividualių sporto šakų katedros asistentas/Assistant of the department of individual sports
2007 - 2017 m.Treniravimo mokslų katedros /Lecturer of the Department of Coaching Science
nuo 2017 m iki dabar/from 2017 to nowTreniravimo mokslų katedros docentas/Associate professor of the Department of Coaching Sciences

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sportininkų rengimo technologijos/Sports training technologiesAerobinė pajėgumo adaptacija/Aerobic capacity adaptationDoc/Associate professor
Sportininkų rengimo technologijos/Sports training technologiesSportininkų fizinių krūvių rizikos ankstyvoji diagnostika/Early diagnosis of the risk of physical exertion in athletesDoc/Associate professor

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Aerobinio pajėgumo adaptacijos problemų tyrinėjimai glaudžiai siejasi su mano dėstomu dalyku (Boksu)

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Analizuoju boksininkų rengimo technologijas (analizuojame, testuojame, taikome įvairias treniravimo metodikas, rašom mokslinius straipsnius ir rekomendacijas), kurios tiesiogiai susietos su mano dėstomu dalyku

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Streso valdymas kitaip; Sėkmės laboratorijos mokymai;

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteteMoksloNr. 2023-K-032CPVA Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gautiKoordinatorius
Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimasMoksloNr.S-A-UEI-23-2LMTKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (mokslo įrangos įsigijimas) / infrastruktūrosNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVAKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis Web of Science DB

Bruzas, Vidas; Venckunas, Tomas; Kamandulis, Sigitas; Snieckus, Audrius; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas. Metabolic and physiological demands of 3 x 3-min-round boxing fights in highly trained amateur boxers // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2023, vol. 63, iss. 5, p. 623-629. DOI: 10.23736/S0022-4707.22.13661-3. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 3.30, SNIP: 0.800 SJR: 0.496 SJR: 0.496] [ Indėlis: 0.500]

2022

Straipsnis Web of Science DB

Venckunas, Tomas; Bruzas, Vidas; Stasiulis, Arvydas; Snieckus, Audrius; Mockus, Pranas; Kamandulis, Sigitas. Cardiorespiratory responses to specific and nonspecific exercise in high-profile amateur boxers // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. eISSN 1533-4287. 2022, vol. 36, iss. 3, p. 717-722. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003496. [ Embase; Academic Search Premier; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; MEDLINE; ] [ CiteScore: 6.00, SNIP: 1.669 SJR: 1.474 SJR: 1.474] [ Indėlis: 0.429]

2021

Straipsnis Web of Science DB

Solianik, Rima; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Vadopalas, Kazys; Streckis, Vytautas. Acute effects of high-intensity interval training on cognition and retinal microcirculation in experienced amateur boxers // The journal of sports medicine and physical fitness. Milan : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2021, vol. 61, iss. 6, p. 867-873. DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11352-5. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CAB Abstracts; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 2.70, SNIP: 0.855 SJR: 0.537 SJR: 0.537] [ Indėlis: 0.500]

2019

Straipsnis Web of Science DB

Rimkus, Laimonas; Satkunskiene, Danguole; Kamandulis, Sigitas; Bruzas, Vidas. Lower-body power in boxers is related to activity during competitive matches // International journal of performance analysis in sport. Abingdon : Taylor & Francis ltd. ISSN 2474-8668. eISSN 1474-8185. 2019, vol. 19, iss. 3, p. 342-352. DOI: 10.1080/24748668.2019.1609807. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); SPORTDiscus; Scopus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Palionis, Marius; Bružas, Vidas. Pliometrinių pratimų įtaka bendrajam ir specialiajam boksininkų atletiniam parengtumui // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 62-63. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-25]. [] [] Valavičius, Mantas; Bružas, Vidas. Specialios galingumo lavinimo metodikos poveikis boksininkų specialiajai ištvermei // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 89. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-26]. [] []

2018

Straipsnis Web of Science DB

Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas. Effects of plyometric exercise training with external weights on punching ability of experienced amateur boxers // Journal of sports medicine and physical fitness. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 0022-4707. eISSN 1827-1928. 2018, vol. 58, iss. 3, p. 221-226. DOI: 10.23736/S0022-4707.16.06674-3. [ MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; Pascal; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.70, SNIP: 0.569 SJR: 0.477 SJR: 0.477] [ Indėlis: 0.429] Kamandulis, Sigitas; Bruzas, Vidas; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas; Snieckus, Audrius; Venckunas, Tomas. Sport-specific repeated sprint training improves punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. eISSN 1533-4287. 2018, vol. 32, no. 5, p. 1214-1221. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002056. [ Dialnet; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Academic Search Premier; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.20, SNIP: 1.385 SJR: 1.366 SJR: 1.366] [ Indėlis: 0.571]

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Venckūnas, Tomas; Česnaitienė, Vida Janina; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Skurvydas, Albertas; Čapkauskienė, Sandrija; Ostasevičienė, Vida; Kriščiūnas, Aleksandras; Solianik, Rima; Bružas, Vidas; Kairaitis, Ramutis; Poderys, Jonas; Skarbalius, Antanas; Stanislovaitienė, Jūratė; Streckis, Vytautas; Paulauskas, Henrikas (sudarytojas); Černych, Margarita (sudarytojas); Baranauskienė, Neringa (sudarytojas); Šatas, Andrius (sudarytojas); Švagždienė, Biruta; Valantinė, Irena; Jasinskas, Edmundas; Breiterė, Giedrė. Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas. Kaunas : LSU, 2018. 64 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/45>. [] []

2017

Konferencijos pranešimo tezės

Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas; Stasiulis, Arvydas. The influence of sport-specific repeated sprint training on punching ability and upper-body aerobic power in experienced amateur boxers // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 84-84. [] [] Bružas, Vidas; Kamandulis, Sigitas; Venckūnas, Tomas; Sniečkus, Audrius; Mockus, Pranas. Effects of plyometric exercise on punching ability of boxers // Multiplicity of sports science in practice : abstracts of the 10th conference of the Baltic Sport Science Society, Riga, Latvia, 26-28 April 2017. Riga : Latvian academy of sport education, 2017. ISBN 9789934520334. p. 85-85. [] []

Straipsnis kitoje DB

Brusokaitė, Ugnė; Lendraitienė, Eglė; Bružas, Vidas. Parengiamųjų bokso pratimų poveikis sergančiųjų Parkinsono liga liemens stabilumui ir rankų psichomotorinei reakcijai // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2017, Nr. 2(17), p. 5-13. DOI: 10.33607/rmske.v2i17.764. [ Index Copernicus; ] [] []

2014

Metodinė priemonė

Zuozienė, Ilona; Buliuolis, Alfonsas; Kreivytė, Rasa; Bružas, Vidas; Skarbalius, Antanas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. 38 p. ISBN 9786098078213. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Bružas, Vidas; Stasiulis, Arvydas; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas; Statkevičienė, Birutė; Subačius, Vitalijus. Aerobic capacity is correlated with the ranking of boxers // Perceptual and Motor Skills. Missoula : Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2014, vol.119, no. 1, p. 50-58. Prieiga per internetą: <http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/30.29.PMS.119c12z9>. [ Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 1.20, SNIP: 0.541 SJR: 0.314 SJR: 0.314] [ Indėlis: 0.643]

2013

Konferencijos pranešimo tezės

Statkevičienė, Birutė; Čepulėnas, Algirdas; Bružas, Vidas. Interaction between age, body somatic indicators and athletic results for men and women in elite pair figure skating // 6th Baltic Scientific Conference "Sport Science for Sustainable Society" : Abstracts, Riga, Latvia, 23-25 April 2013. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 109-110. Prieiga per internetą: <http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf>. [] []

2011

Straipsnis Web of Science DB

Čepulėnas, Algirdas; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Subačius, Vitalijus. Impact of physical training mesocycle on athletic and specific fitness of elite boxers // Archives of Budo. ISSN 1643-8698. 2011, vol. 7, no. 1, p. 33-39. Prieiga per internetą: <http://www.archbudo.com/fulltxt.php?ICID=881460&refid=a>. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [] []

2010

Mokomoji knyga

Mačiulis, Virgilijus-Vytautas; Ivaškienė, Vida; Bružas, Vidas; Daukšas, Dainius; Subačius, Vitalijus. Jaunųjų boksininkų bendrasis fizinis rengimas : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. 127 p. ISBN 9786098040029. [] []

Straipsnis kitoje DB

Bružas, Vidas; Subačius, Vitalijus. Atrankos problema, svarbiausios rekomendacijos ir modelinės charakteristikos atrenkant jaunuosius boksininkus į pradinio rengimo grupes // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 3(78), p. 4-13. DOI: 10.33607/bjshs.v3i78.358. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

2009

Straipsnis kitoje DB

Bružas, Vidas; Čepulėnas, Algirdas; Mickevičienė, Dalia; Mockus, Pranas. Skirtingų svorio kategorijų boksininkų reakcijos, rankų judesių greitumo ir tikslumo lyginamoji analizė // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2009, Nr. 1(72), p. 20-26. DOI: 10.33607/bjshs.v1i72.447. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Bružas, Vidas; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas; Naudžius, A.; Subačius, Vitalijus. 16-17 metų boksininkų specialiojo fizinio parengtumo kaita varžybų laikotarpiu // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija, skirta LKKA 75-mečiui ir Plaukimo sporto bazės 50-mečiui, Kaunas, 2009 m. gruodžio 4 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009. ISBN 9789955622987. p. 11-12. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bružas, V.; Čepulėnas, A.; Mockus, P.; Naudžius, A.; Subačius, V. 16–17 metų boksininkų specialiojo fizinio parengtumo kaita varžybų laikotarpiu // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (II) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2009, p. 22-28. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/51> [žiūrėta 2020-04-03]. [] []

2008

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Bružas, Vidas. The alteration of young boxers' athletic and special physical fitness during the first year of their physical training // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : abstracts of the First Baltic conference in exercise and sports sciences and the First Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences, Tartu, Estonia, 7-10 May 2008. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2008, vol. 13 (Supplement), p. 63. [ SPORTDiscus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bružas, Vidas; Mickevičienė, Dalia; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo boksininkų reakcijos, judesių greitumo ir tikslumo raiškos ypatumai // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (1) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. 2008, p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/68> [žiūrėta 2020-03-30]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Bružas, Vidas; Mickevičienė, Dalia; Čepulėnas, Algirdas; Mockus, Pranas. Skirtingo meistriškumo boksininkų reakcijos, judesių greitumo ir tikslumo raiškos ypatumai // Individualių sporto šakų sportininkų rengimo technologijos : mokslinė konferencija, Kaunas, 2008 m. gruodžio 17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955390367. p. 12-13. [] []

Straipsnis kitoje DB

Bružas, Vidas; Mockus, Pranas; Čepulėnas, Algirdas; Mačiulis, Virgilijus-Vytautas. Lietuvos rinktinės boksininkų kūno sudėjimo atletinio ir specialiojo fizinio parengtumo tyrimo duomenys bei jų sąsajos ryšiai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2008, Nr. 4(54), p. 50-57. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2008-4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Vadovėlis

Bružas, Vidas; Mačiulis, Virgilijus-Vytautas. Boksas. Istorija, teorija, didaktika : vadovėlis kūno kultūros specialybės studentams. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. 320 p. ISBN 9789955622789. [] []

2007

Straipsnis kitoje DB

Ivaškienė, Vida; Mačiulis, Virgilijus-Vytautas; Meidus, Leonas; Bružas, Vidas; Juknevičius, Vladas. Lietuvos boksininkų ir karate kovotojų sportinės veiklos motyvai = Motives of sports activities of lithuanian boxers and karate athletes // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 4(67), p. 26-31. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1392-5644.N_4_67.PG_26-31>. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Kudirkaitė, Jūratė; Skurvydas, Albertas; Kavaliauskienė, Edita; Masiulis, Nerijus; Pukėnas, Kazimieras; Bružas, Vidas; Šilinskas, Viktoras. Ar judesių mokymasis pakeičia šuolio tikslumo priklausomybę nuo potenciacijos? = Does movement learning change the dependence of potentiation on jumping accuracy? // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 1(64), p. 22-29. DOI: 10.33607/bjshs.v1i64.656. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] [] Čepulėnas, Algirdas; Subačius, Vitalijus; Bružas, Vidas; Mockus, Pranas. The alteration of young boxers' athletic and special physical fitness during the first year of their physical training // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 4(67), p. 5-11. DOI: 10.33607/bjshs.v4i67.526. [ SPORTDiscus; Index Copernicus; ] [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Čepelionienė, Jurgita; Bružas, Vidas; Ivaškienė, Vida; Liaugminas, Adolfas; Liaugminas, Saulius; Mačiulis, Virgilijus-Vytautas; Sriubas, Saulius. Motives for sports activities of Lithuanian students, karateists and wrestlers of high low mastership // Studentų sportas - viso sporto šerdis=Universities sport is the heart of all sports : tarptautinė mokslinė konferencija studentams ir mokslininkams, Kaunas, 2007 m. gegužės 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. 2007, p. 30-31. [] []

2004

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bružas, Vidas; Jaščaninas, Janas; Skurvydas, Albertas. Temperature influence upon muscle contraction and relaxation properties // Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. 2004, p. 387-392. [] []

Daktaro disertacijos santrauka

Bružas, Vidas. Effect of warming on the function, fatigue, and recovery of a muscle while performing physical load of maximal intensity and aftewards : summary of doctoral dissertation Biomedical sciences, biology(01B) / Vidas Bružas ; Kaunas University of Medicine ; The Lithuanian Academy of Physical Education. Kaunas, 2004. 32 p. [] []