Kristina Bradauskienė

  • Docentė
    Treniravimo mokslo katedra
  • Kristina Bradauskienė
  • kristina.bradauskiene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1999LKKA Edukologijos bakalauro laipsnis (sveikatos-kūno kultūros mokytojo kvalifikacija)/Bachelor's degree in education (health and physical education teacher qualification)
2001LKKA Biologijos magistro laipsnis/Master's Degree in Biology
2007Socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties doktorantūra/Doctorate in the field of education in the field of social sciences

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
nuo 2018Treniravimo mokslo katedros docentė/Docent of the Department of Coaching Science
nuo 2019mTreniravimo mokslo katedros vedėja/ Head of Coaching Science Department

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sportininkų rengimo technologijosSportininkų atletinis rengimasnarys

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vykdomi moksliniai tyrimai tiesiogiai siejasi su dėstomais moduliais (sportininkų rengimo technologijos, vaikų treniravimo mokslas)

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Vykdomi projektai ir rengaiamos mokslinės publikacijos siejasi su dėstomais moduliais "Šiuolaikinės sportininkų rengimo technologijos". Pasibaigus projektuiNordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for Elite planuojama parengti modulį arba modulio dalį apie vaikų treniravimo ypatumus.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
13th ICCE Global Coach Conference

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
-

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Kartu su mokslinės grupės nariais planuojama rengti seminarus federacijoms, sporto klubams ir kt. organizacijoms.

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
---
--

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Lina Grinčikaitė-Samuolėnarys

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
I Coach GirlsStudijų (T)Nr. 101050199-Erasmus-Sport-2021-SCPErasmus+Partneris
Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimasMoksloNr.S-A-UEI-23-2LMTKoordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)Studijų (T)Nr. NPHZ-2019/10042NordPlusKoordinatorius
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti moksloNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
I Coach GirlsStudijų (T)Nr. 101050199-Erasmus-Sport-2021-SCPErasmus+Partneris

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordPlusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014Sporto rėmimo fondasKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijų nacionalinisNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMPF, sporto rėmimo fondasKoordinatorius
Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija "Sportininkų rengimo valdymas"Kiti mokslo (mokslo renginio organizavimas)Nr. S-MOR-20-31LMTKoordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for EliteStudijųNr. NPHZ-2016/10076NordplusKoordinatorius
Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE)StudijųNr. NPHZ-2019/10042NordplusKoordinatorius
Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimasStudijųNr. SRF-KT-2019-1-0014ŠMSM, ŠMPFKoordinatorius

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for EliteMokslo-studijų projektasNr. NPHZ-2016/10076NordplusKoordinatorius
Sportininkų testavimo bei treniravimo įrangos įsigijimasKiti - mokslinės įrangos įsigijimasNr. FS-301KKSDKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2024

Straipsnis Web of Science DB

Namsawang, Juntip; Srijunto, Wirasinee; Werasirirat, Phurichaya; Snieckus, Audrius; Bradauskiene, Kristina; Kamandulis, Sigitas; Muanjai, Pornpimol. The effects of 6-week home-based static stretching, dynamic stretching, or eccentric exercise interventions on muscle-tendon properties and functional performance in older women // Journal of exercise science & fitness. Singapore : Elsevier Singapore. ISSN 1728-869X. 2024, vol. 22, iss. 2, p. 117-126. DOI: 10.1016/j.jesf.2024.01.001. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; DOAJ; ] [] []

2023

Straipsnis Web of Science DB

Pozeriene, Jurate; Emeljanovas, Arūnas; Ostasevičienė, Vida; Skucas, Kestutis; Bradauskiene, Kristina; Mizeras, Renatas; Packeviciute, Ausrine; Venckuniene, Kristina; Pokvytyte, Vaida; Reklaitiene, Diana; Ng, Kwok. Physical activity para report card for children and adolescents with disabilities in Lithuania // Adapted physical activity quarterly. Champaign : Human Kinetics. ISSN 0736-5829. eISSN 1543-2777. 2023, vol. 40, iss. 3, p. 523-530. DOI: 10.1123/apaq.2022-0082. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; MEDLINE; ] [ CiteScore: 3.60, SNIP: 1.014 SJR: 0.541 SJR: 0.541] [ Indėlis: 0.571]

Konferencijos pranešimo tezės

Skujytė, A.; Lukonaitienė, I.; Stanislovaitienė, J.; Šilinskas, V.; Trimailovas, A.; Bradauskienė, K.; Mamkus, G.; Kamandulis, S. Test-retest reliability of motorized Alex7 device for resisted and assisted sprints in youth basketball players // Current trends in sports sciences and physical education : 16th conference of Baltic Society of Sport Sciences : May 24–25th, 2023, Biała Podlaska, Poland : programme and abstracts. Biała Podlaska. 2023, p. 64. Prieiga per internetą: <https://bsss.awf-bp.edu.pl/download/abstracts.pdf> [žiūrėta 2023-10-20]. [] [] Trimailovas, Algimantas; Skujytė, Austra; Stnislovaitienė, Jūratė; Šilinskas, Viktoras; Bradauskienė, Kristina; Mamkus, Gediminas; Conte, Daniele; Kamandulis, Sigitas; Lukonaitienė, Inga. Comparison between soccer and basketball players kinematic sprinting characteristics of regular and resisted run // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 80. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-04]. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Girdauskaitė, Miglė; Bradauskienė, Kristina. Sporto renginio organizavimo gerinimas // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys = Theory and practice: problems and prospects : scientific articles. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2023, p. 49-59. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/116> [žiūrėta 2024-01-26]. [] []

2022

Straipsnis kitoje DB

Svagzdiene, Biruta; Bradauskiene, Kristina; Bojarciene, Natalja. Teamwork: tourism and sport service advertising creation aspects // Humanities studies. Zaporozhzhia : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, vol. 11(88), p. 184-192. DOI: 10.26661/hst-2022-11-88-19. [ Index Copernicus; ] [] [] Bradauskiene, Kristina; Svagzdiene, Biruta. Sports as leisure during the pandemic period: theory and practice // Humanities studies. Zaporozhzhia : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, vol. 13 (90), p. 98-104. [ Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bradauskienė, Kristina; Švagždienė, Biruta. Sportas pandemijos laikotarpiu: teorija ir praktika // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. Kaunas : [Girionys, Kauno r.]. ISSN 2345-0002. 2022, 1 (20), p. 142-149. Prieiga per internetą: <https://www.kmaik.lt/miskininkyste-ir-krastotvarka> [žiūrėta 2022-08-29]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Bradauskienė, Kristina; Čikotienė, Irena. Icoachgirls project // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 17. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-08]. [] [] Bradauskienė, Kristina; Jakubauskas, Redas; Stanislovaitienė, Jūratė; Lukonaitienė, Inga. Pubertetinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių moksleivių fizinio pajėgumo rodiklių palyginimas // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 31. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-12]. [] []

2021

Straipsnis Web of Science DB

Jurgelaitiene, Giedre; Satas, Andrius; Cekanauskaite, Agne; Motiejunaite, Kristina; Valanciene, Dovile; Stanislovaitiene, Jurate; Bradauskiene, Kristina; Majauskiene, Daiva; Karanauskiene, Diana; Skurvydas, Albertas. High-volume intermittent maximal intensity isometric exercise caused great stress, although central motor fatigue did not occur // Biology of sport. Warsaw : Institute of sport. ISSN 0860-021X. eISSN 2083-1862. 2021, vol. 38, no. 3, p. 315-323. DOI: 10.5114/biolsport.2021.99322. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SPORTDiscus; DOAJ; ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 1.178 SJR: 1.279 SJR: 1.279] [ Indėlis: 0.643]

Konferencijos pranešimo tezės

Griciūtė, Beatričė; Stanislovaitienė, Jūratė; Bradauskienė, Kristina. Skirtingų raumenų tempimo pratimų įtaka jaunųjų aerobinės gimnastikos sportininkių galingumo ir pusiausvyros rodikliams: mokslinių tyrimų apžvalga // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2021 gruod. 2–3 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2021, p. 43. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/89> [žiūrėta 2021-12-20]. [] []

2020

Metodinė priemonė

Bradauskienė, Kristina (sudarytojas); Dudonienė, Vilma (sudarytojas); Kavaliauskas, Saulius (sudarytojas); Lukonaitienė, Inga (sudarytojas); Mamkus, Gediminas (sudarytojas); Ostasevičienė, Vida (sudarytojas); Packevičiūtė, Aušrinė (sudarytojas); Pokvytytė, Vaida (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Skyrienė, Valentina (sudarytojas); Skučas, Kęstutis (sudarytojas); Šniras, Šarūnas (sudarytojas); Stanislovaitienė, Jūratė (sudarytojas); Tilindienė, Ilona (sudarytojas); Visagurskienė, Kristina (sudarytojas). Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas : metodinė medžiaga. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2020. 526 p. ISBN 9786098200348. eISBN 9786098200355. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/81>. [] []

2019

Konferencijos pranešimo tezės

Bradauskienė, Kristina; Stanislovaitienė, Jūratė; Čikotienė, Irena; Lukonaitienė, Inga. Project “Nordic-Baltic updated coaching development” (NBUCD) // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 27. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-19]. [] [] Kazlauskas, Paulius; Stanislovaitienė, Jūratė; Bradauskienė, Kristina; Beinorius, Mikas. Skirtingų treniruočių poveikis jaunųjų futbolininkų vikrumui: mokslinių tyrimų apžvalga // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 42. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-23]. [] []

2018

Straipsnis kitoje DB

Pliauga, Vytautas; Lukonaitienė, Inga; Bradauskienė, Kristina; Klizienė, Irina; Conte, Daniele; Stanislovaitienė, Jūratė. The effect of block and traditional periodization models on jumping and sprinting dynamics during the simulated basketball games // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2018, vol. 1, no. 108, p. 17-24. DOI: 10.33607/bjshs.v1i108.5. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Pliauga, Vytautas; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Lukonaitienė, Inga; Bradauskienė, Kristina; Beinorius, Mikas; Kazlauskas, Paulius. Skirtingo tipo pramankštos įtaka krepšininkų vertikalaus šuolio ir 20 m bėgimo rezultatams bei jų kaitai rungtynių metu // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, Nr.1 (91), p. 39-46. DOI: 10.15823/sm.2018.6. [ Index Copernicus; ] [] []

2016

Straipsnis Web of Science DB

Perkumienė, Dalia; Simanavičius, Artūras; Trinkūnienė, Laima; Bradauskienė, Kristina. Peculiarities of working time organization regulation in the sport sector // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, No. 2B(38B), p. 686-698. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.knf.vu.lt/38b/article/pecu>. [ EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.60, SNIP: 0.502 SJR: 0.245 SJR: 0.245] [ Indėlis: 0.929]

2015

Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB

Švagždienė, Biruta; Jasinskas, Edmundas; Simanavičius, Artūras; Bradauskienė, Kristina; Vveinhardt, Jolita. Social competence of aesthetic education of sport industry managers: fundamentality and innovation synergies // Procedia - Social and Behavioral Sciences : The Proceedings of 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES 2015), 5-7 February 2015, Athens, Greece. Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 197, p. 348-353. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.148. [ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); ScienceDirect; ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.473 SJR: 0.156 SJR: 0.156] [ Indėlis: 0.429]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Bradauskienė, Kristina; Jankauskienė, Rasa; Stanislovaitis, Aleksas; Visagurskienė, Kristina; Rėklaitienė, Diana. Employment of graduates of Coaching Science degree programme of Lithuanian Sports University // European network of sport science, education & employment : conference book : 9-11 September 2015, Rome, Italy. Rome : University of Rome "Foro Italico". 2015, p. 77-77. Prieiga per internetą: <http://issuu.com/pteti/docs/xiii_forum_enssee_book/1>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Bradauskienė, Kristina; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Ramanauskas, Mindaugas. Conceptual sports event spectators' behaviour formation model: theoretical and practical aspects : Konceptualus sporto renginio žiūrovų elgsenos formavimo modelis: teoriniai ir praktiniai aspektai // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(32B), p. 397-413. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.khf.vu.lt/35b/article/conc>. [ Cabell's Directories (nenaudotinas); Scopus; e-Jel (nenaudotinas); EconLit with Full Text; IBSS; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.50, SNIP: 0.302 SJR: 0.275 SJR: 0.275] [ Indėlis: 1.214]

2014

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Švagždienė, Biruta; Petkevičiūtė, Asta; Bradauskienė, Kristina. Juodojo turizmo paslauga: organizavimas ir vartojimas // Индустрия туризма: Возможности, приоритеты, проблемы и перспективы : Сборник научных статей / Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича. Москва : МГИИТ, 2014. ISBN 9785963000410. p. 194-204. [] [] Aukštuolis, Teodoras; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Darbuotojų kūrybiškumą skatinančių veiksnių Ukmergės sporto centre vertinimas // Индустрия туризма: Возможности, приоритеты, проблемы и перспективы : Сборник научных статей / Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича. Москва : МГИИТ, 2014. ISBN 9785963000410. p. 221-231. [] [] Bradauskienė, Kristina; Švagždienė, Biruta. Sporto renginio vertinimas: paslaugos vartotojo požiūris // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. 2014, p. 170-181. [] [] Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Vartotojų elgsenos vertinimas: laisvalaikio ir sporto literatūros paieškos knygynuose atvejis // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. 2014, p. 258-268. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Staškevičiūtė-Butienė, Inga; Bradauskienė, Kristina; Crespo-Hervas, Josep. Athletes' personal brand as a success factor for start-up // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 525-540. Prieiga per internetą: <http://www.transformations.khf.vu.lt/32a/article/athl>. [ Scopus; EconLit with Full Text; IBSS; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.80, SNIP: 0.354 SJR: 0.238 SJR: 0.238] [ Indėlis: 1.143]

Konferencijos pranešimo tezės

Bradauskienė, Kristina; Andrijauskaitė, Lina. Sports viewers behavioral choosing event: athletics dimension // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 20. [] [] Bradauskienė, Kristina; Švagždienė, Biruta. Sporto renginio vertinimas: paslaugos vartotojo požiūris // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. Konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 80-mečiui paminėti ir Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti : Treniravimo mokslo katedros [respublikinė] mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. gruodžio 18 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2014, p. 17-18. [] [] Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Vartotojų elgsenos vertinimas: laisvalaikio ir sporto literatūros paieškos knygynuose atvejis // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. Konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 80-mečiui paminėti ir Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti : Treniravimo mokslo katedros [respublikinė] mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, Kaunas, 2014 m. gruodžio 18 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2426. 2014, p. 76-77. [] []

Straipsnis kitoje DB

Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Aptarnavimo įgūdžių sporto klubuose vertinimas: vartotojų nuomonių tyrimas // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2014, Nr. 4(78), p. 67-76. Prieiga per internetą: <http://loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2014_4.pdf>. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

2013

Konferencijos pranešimo tezės

Žėkaitė, D.; Bradauskienė, Kristina; Grants, Juris. Marijampolės aeroklubo kaip laisvalaikio paslaugos teikėjo analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 12. [] [] Barkauskaitė, S.; Bradauskienė, Kristina. Vilkaviškio miesto parko infrastruktūros analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 49-50. [] []

Straipsnis kitoje DB

Komskienė-Žukauskienė, Diana; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. “Kaunas Regatta” – a prospect for increase of Kaunas district competitiveness // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 2 (72), p. 19-29. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/100206> [žiūrėta 2020-12-21]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Barkauskaitė, S.; Bradauskienė, Kristina. Vilkaviškio miesto parko infrastruktūros analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 14-25. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/43>. [] [] Žėkaitė, D.; Bradauskienė, Kristina. Marijampolės aeroklubo kaip laisvalaikio paslaugos teikėjo analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 369-383. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/43>. [] []

2012

Straipsnis kitoje DB

Švagždienė, Biruta; Žalys, Linas; Žalienė, Irina; Bradauskienė, Kristina. Sporto marketingas: teoriniai sporto paslaugų vartotojo modeliai ir elgsena = Sports marketing: theoretical models and behaviour of sports services consumer // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 3(69), p. 25-35. Prieiga per internetą: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110261/1/ISSN2424-3949_2012_N_3.PG_25-35.pdf> [žiūrėta 2021-08-12]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Stanislovaitienė, Jūratė; Stanislovaitis, Aleksas; Kavaliauskienė, Edita; Bradauskienė, Kristina; Januševičius, Donatas. Anaerobic lactated exercise influence on the parameters of power and strength // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 209. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Jakubauskaitė, Simona; Bradauskienė, Kristina. Meno kūrinių ekspozicijos organizavimas Būdviečiuose (Vilkaviškio raj.) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 44-50. [] [] Rakaitytė-Pauliukaitienė, Jurgita; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Communication effectiveness of social commercial // Индустрия туризма: возможности, приоритeты, проблемы и перспективы : Сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической конференции, Москва, Кисловодск, [18 мая 2012 г.] / Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича. Москва : МГИИТ, 2012. ISBN 9785963000250. p. 225-228. [] []

2011

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Fominienė, Vilija Bitė. Importance of ethics and working culture of the employees in the tourism sector // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Scientific Articles, Kaunas, Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040548. p. 169-176. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Fominienė, Vilija Bitė. Importance of ethics and working culture of the employees in the tourism sector // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Programme and Abstracts, Kaunas, Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University, 2011. ISBN 9786098040555. p. 29. [] []

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina. Vartotojų elgsenos vertinimas pasirenkant turistinę literatūrą knygynuose // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje=Applied Research in Studies and Practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2011, Nr. 4, p. 53-69. [] [] Kavaliauskienė, Edita; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Bradauskienė, Kristina; Česnaitienė, Vida; Dargevičiūtė, Gintarė. 2009 m. Universiados vyrų 100 m bėgimo rezultatų ir reakcijos trukmių kaita nuo parengiamojo iki finalinio bėgimų // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (IV) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Treniravimo mokslo katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2011, p. 64-70. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/53> [žiūrėta 2020-04-08]. [] []

Straipsnis kitoje DB

Stanislovaitienė, Jūratė; Stanislovaitis, Aleksas; Kavaliauskienė, Edita; Bradauskienė, Kristina; Januševičius, Donatas. Anaerobinio laktatinio fizinio krūvio įtaka galingumo ir jėgos rodiklių kaitai // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 3(65), 18-22. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/111066> [žiūrėta 2020-12-21]. [ SPOLIT; Index Copernicus; ] [] [] Švagždienė, Biruta; Čepienė, Kristina; Bradauskienė, Kristina. Diagnostinės organizacijos kultūros prielaidos turizmo sektoriuje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 1(21), p. 108-121. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/2011_1_21/svagzdiene_cepiene_bradauskiene.pdf>. [ Index Copernicus; ] [] [] Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Perkumienė, Dalia; Čepienė, Kristina. Lietuvos ir Vokietijos sveikatos draudimo lyginamoji analizė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 1(21), p. 124-134. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/2011_1_21/svagzdiene_bradauskiene_perkumiene_cepiene.pdf>. [ Index Copernicus; ] [] []

2010

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Kavaliauskienė, Edita; Grainys, Justinas; Rauktys, Donatas; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Bradauskienė, Kristina. Lietuvos ir pasaulio šuolininkų į tolį vyrų paskutiniojo bėgimo žingsnio įtaka šuolio į tolį sportiniam rezultatui // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (III) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2010, p. 97-103. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52> [žiūrėta 2020-04-06]. [] [] Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Kavaliauskienė, Edita; Bradauskienė, Kristina. Trumpųjų nuotolių bėgimo rezultatų kaita lyties ir amžiaus aspektu // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (III) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2010, p. 271-283. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52> [žiūrėta 2020-04-06]. [] [] Bradauskienė, Kristina; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Kavaliauskienė, Edita; Čižauskas, Antanas. Staigiosios jėgos nustatymo ypatumai // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (III) [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. ISSN 2029-1590. eISSN 2538-7944. 2010, p. 318-324. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/52> [žiūrėta 2020-04-06]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Kavaliauskienė, Edita; Bradauskienė, Kristina. Pasaulio lengvaatlečių iškovotų medalių ir dopingo vartojimo atvejų 2003-2009 m.m. analizė // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 17-18. [] [] Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Kavaliauskienė, Edita; Bradauskienė, Kristina; Pesackaitė, S. Pasaulio trumpųjų nuotolių bėgikų varžybinės veiklos analizė // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 22-23. [] [] Kavaliauskienė, Edita; Čižauskas, Antanas; Stanislovaitis, Aleksas; Stanislovaitienė, Jūratė; Bradauskienė, Kristina. Vyrų 20 m bėgimo greičio tikslumo mokymasis // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai. LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : Individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2010 m. gruodžio 16 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. p. 24-25. [] []

2007

Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje

Bradauskienė, Kristina; Čepulėnas, Algirdas; Stanislovaitis, Aleksas. Peculiarities of running speed alteration during 60 m distance run of sprinters having various leg muscles strength // Спорт & Наука. София : Тun-mоn прес. ISSN 1310-3393. 2007, no.2, p. 139-143. [] []

Daktaro disertacijos santrauka

Bradauskienė, Kristina (autorius, disertacijos). Factors increasing the athletes running speed and optimization of technologies : Summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07S), physical training, motorial learning, sport (S273). Kaunas : Lithuanian academy of physical education, 2007. 44 p. [] []