Miglė Bacevičienė

  • Docentė
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Miglė Bacevičienė
  • migle.baceviciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
Kauno medicinos universitetas (KMU), 1993-1999 m. / Kaunas University of Medicine 1993-1999Medicinos gydytojos kvalifikacija / Medical doctor professional qualification
KMU, 2000-2002 m. / Kaunas University of Medicine 2000-2002Bendrosios praktikos gydytojos profesinė kvalifikacija / Family doctor professional qualification
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) 2001-2005 m. / Lithuanian University of Health Sciences 2001-2005Doktorantūros studijos, Dr. laipsnis Medicinos ir Sveikatos mokslai, Visuomenės sveikata (M004) / doctoral studies, PhD in Medical and Health Sciences, Public Health

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
LSMU Medicinos akademija, Kardiologijos institutas, Populiacinių tyrimų laboratorija 2002-2014 m. / Lithuanian University of Health Sciences, Academy of Medicine, Institute of Cardiology, The Department of Population Studies, 2002-2014jaunesnioji, mokslo, vyresnioji mokslo darbuotoja / position from junior to senior research fellow
LSU Sporto mokslo ir inovacijų institutas 2013-2018 m. / Lithuanian Sports University, Institute of Sport Science and Innovations 2013-2018vyresnioji mokslo darbuotoja / senior research fellow
LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra 2010-2014 m. / Lithuanian Sports University, The Department of Physical and Social Education 2010-2014asistentė, lektorė dr. valandinėse pareigose / assistant professor, lecturer
LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra 2014 m. - dabar / Lithuanian Sports University, The Department of Physical and Social Education 2014 - until nowdocentė / Associate professor

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical Education and Well-BeingFizinis aktyvumas, kūno vaizdas ir su sveikata susijusi gyvensena / Physical Activity, Body Image and Health-Related Lifestyledocentė, grupės vadovė / Associate professor, the leader of the research group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai: Epidemiologiniai tyrimai ir analizė, Pažangūs epidemiologijos ir moderniosios visuomenės sveikatos metodai, Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Mokslinių tyrimų metodologija, Socialinių tyrimų metodologija ir statistika. Mokslinė veikla apima tyrimų planavimą ir vykdymą bei statistinę duomenų analizę paauglių ir jaunų asmenų elgsenos epidemiologijos srityje.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai Epidemiologiniai tyrimai ir analizė, Pažangūs epidemiologijos ir moderniosios visuomenės sveikatos metodai, Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Mokslinių (socialinių) tyrimų metodologija (statistika), Tyrimų metodai ir empirinis stebėjimas. Mokslinė veikla apima tyrimų planavimą ir vykdymą bei statistinę duomenų analizę paauglių ir jaunų asmenų elgsenos epidemiologijos srityje.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai Epidemiologiniai tyrimai ir analizė, Pažangūs epidemiologijos ir moderniosios visuomenės sveikatos metodai, Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Mokslinių (socialinių) tyrimų metodologija (statistika), Tyrimų metodai ir empirinis stebėjimas. Mokslinė veikla apima tyrimų planavimą ir vykdymą bei statistinę duomenų analizę paauglių ir jaunų asmenų elgsenos epidemiologijos srityje.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinė veikla apima paauglių ir jaunų žmonių gyvenseną ir požiūrį į save, kas siejasi su dėstomais moduliais: Sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologija, Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, Epidemiologiniai tyrimai ir analizė.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Dėstomi moduliai Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija, Epidemiologiniai tyrimai ir analizė siejasi su moksline veikla (gyvensenos veiksniai, fizinis aktyvumas ir ryšiai su sveikata).

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
LieDm mokymai "Vaizdo įrašų skelbimas ir administravimas naudojant MS OneDrive ir MS Stream (Sharepoint pagrindu)", pranešėjai dr. Saulius Preidys (Vilniaus universitetas), Gytis Cibulskis (Kauno technologijos universitetas)2 val.
LieDm mokymai "Kibernetinė higiena (kaip valyti savo kibernetinius dantis)", pranešėjas dr. Aušrius Juozapavičius (Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)2 val.
Elsevier mokymai "ScienceDirect in didactics - webinar for librarians and academics"2 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Motyvacinė paskaita LSU bendruomenei „VUCA aplinkos kariai“
Nuotolinis seminaras „Patyčios sporte“
Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras LSU bendruomenei ir doktorantams.

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas arba ką daryti, kad bendravikas (ne)taptų konfliktu, seminaras, 2020-10-21, 4 val. Lektorė Vega Dikčienė
Akademinė etika, tyrimų etika, 2 val., 2020-08-28
LSU IT mokymai, galimybių pristatymas, 1,5 val., 2020-08-27

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvavimas seminare „Mokymo(si) motyvacija“, kurį vedė dr. Brigita Miežienė.

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Interneto svetainėNuolat atnaujinama informacija LT ir EN kalbomis apie vykdomus tyrimus ir projektus.https://body-lifestyle-research.com/
Youtube kanalasKanalas sukurtas viešinti ir populiarinti statistikos mokslą; taip pat kaip pagalba studentams, baigusiems studijas ir neturintiems priėjimo prie e-mokymohttps://www.youtube.com/@miglebac
Parengta informacija LSU naujienlaiškiui apie išėjusias mokslo publikacijasPopuliari informacija viešinimui
Pranešimai, publikacijosAsmeninėje svetainėje, populiariuose leidiniuose, LSU naujienlaiškyje, radijo laidose, konferencijose, seminaruose visuomenei

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
Mokslo populiarinimo straipsniai, interviu, parengti pagal vykdomų tyrimų rezultatusPopuliarioje spaudoje, radijo laidose, per LSU naujienlaiškius socialiniams partneriams, viešinama nuolat

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslo populiarinimo straipsnisAr tinkamai sportuoja paaugliai, norėdami sumažinti kūno svorį?https://www.sportas.lt/naujiena/292278/ar-tinkamai-sportuoja-paaugliai-noredami-sumazinti-savo-kuno-svori
Mokslo populiarinimo straipsniai, parengti pagal vykdomų tyrimų rezultatusPopuliarioje spaudoje, per LSU naujienlaiškius socialiniams partneriams, viešinama nuolat

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokslo populiarinimo straipsnisMitai ir tiesa apie paauglių mitybą, fizinį aktyvumą, kūno masę ir požiūrį į savo kūnąhttps://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/lsu-mokslininkiu-tyrimas-padeda-paneigti-mitus-apie-paaugliu-mityba-913895
Mokslo populiarinimo straipsniai, interviuMokslo populiarinimo leidiniuose, populiariojoje spaudoje, radijo laidose

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Seminarai LMTA „Fizinis aktyvumas ir sveikata“, pristatomi LSU vykdomi moksliniai tyrimai.Pagal poreikį ir suderintą tematiką vedami seminarai LMTA darbuotojams ir studentams.
Nuolat vedami seminarai LMTA tema "Fizinis aktyvumas ir sveikata", pristatomi LSU vykdomi moksliniai tyrimai ir kita veikla, priklausomai nuo poreikio.

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Vaiva BalčiūnienėkonsultantėLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Agnė Čekanauskaitė-Krušnauskienėtarybos narė2022-09-30, LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Margarita Drozdova-StatkevičienėTarybos narė2019-09-20, LSU

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizduiMokslo (mokslininkų grupių projektas)Nr. S-MIP-22-25LMTKoordinatorius
Body Image and Physical Activity - a psychological, educational and public health perspective for higher educationStudijų (T)Nr. KA220-HED-853FE10DErasmus+Partneris

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Mokslinio straipsnio "Associations between Body Appreciation and Disordered Eating in a Large Sample of Adolescents" publikavimas žurnale "Nutrients"Kiti mokslo (straipsnio publikavimas)Nr. P-PUB-20-31LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Jankauskiene, Rasa; Urmanavicius, Danielius; Baceviciene, Migle. Association between motivation in physical education and positive body image: mediating and moderating effects of physical activity habits // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2023, vol. 20, iss. 1, art. no. 464, p. 1-17. DOI: 10.3390/ijerph20010464.

2022

publikacijos

Jankauskiene, Rasa; Baceviciene, Migle. Media pressures, internalization of appearance ideals and disordered eating among adolescent girls and boys: testing the moderating role of body appreciation // Nutrients. Basel : MDPI AG. ISSN 2072-6643. 2022, vol. 14, iss. 11, art. no. 2227, p. 1-13. DOI: 10.3390/nu14112227.Jankauskiene, Rasa; Baceviciene, Migle. Adolescent girls' participation in sports is associated with lower negative effects of internalization of thin body ideals on self-objectification: findings from a cross-sectional study // Eating and weight disorders. New York : Springer Nature. ISSN 1124-4909. eISSN 1590-1262. 2022, vol. 27, p. 3289-3300. DOI: 10.1007/s40519-022-01459-7.Jankauskiene, Rasa; Urmanavicius, Danielius; Baceviciene, Migle. Associations between perceived teacher autonomy support, self-determined motivation, physical activity habits and non-participation in physical education in a sample of Lithuanian adolescents // Behavioral sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-328X. eISSN 2076-328X. 2022, vol. 12, iss. 9, art. no. 314, p. 1-17. DOI: 10.3390/bs12090314.Jankauskienė, Rasa; Bacevičienė, Miglė; Urmanavičius, Danielius. Testing associations between adolescents’ autonomous motivation for physical education and positive body image: the mediating effects of physical activity habits and perceived physical fitness // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 37-38. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-13].Urmanavičius, Danielius; Jankauskienė, Rasa; Bacevičienė, Miglė. Ryšys tarp lietuvos paauglių fizinio aktyvumo įpročių, autonominės motyvacijos, suvokiamo mokytojo autonomijos palaikymo ir nedalyvavimo fizinio ugdymo pamokose // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 40. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-13].