Regina Andriukaitienė

  • Lektorė dr.
    Sporto ir turizmo vadybos katedra
  • Regina Andriukaitienė
  • regina.andriukaitiene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1984 m.Aukštasis universitetinis, bakalauro studijos. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Rusų kalbos mokytoja ir auklėjamojo darbo metodininkė /Higher university education, bachelor's studies. Vilnius State Pedagogical Institut. Russian language teacher and methodologist of educational work
2005 m.Magistrantūros studijos. Kauno technologijos universitetas. Įmonių valdymo magistras / Master's studies. Kaunas University of Technology. Master Business Management.
2015 m.Doktorantūros studijos. Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų daktaras (Vadyba 03) / Doctoral studies. Vytautas Magnus University. Doctor of Social Sciences (Management 03 S)S)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1984 - 1987Anykščių Jono Biliūno vidurinė mokykla, mokytoja/ Anykščiai Jonas Biliūnas Secondary School, teacher
1987 - 2000Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla, dėstytoja, auklėtoja / Marijampole Higher Agricultural School, teacher, tutor
1995 -2001Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla, vyresnioji dėstytoja, katedros vedėja / Marijampole Higher School of Agriculture, senior lecturer, head of department
2001 - 2015Marijampolės kolegija, lektorė, prodekanė praktikai / Marijampole College, lecturer, vice dean for practice
2015 - 2022 Marijampolės kolegija, docentė daktarė /Marijampole College, associate professor, doctor
2012 - 2015Lietuvos sporto universitetas, lektorė / Lithuanian Sports University, lecturer
2015 - 2023Lietuvos sporto universitetas, lektorė daktarė / Lithuanian Sports University, lecturer, doctor

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sporto ir laisvalaikio vadyba bei ekonomika / Sports and leisure management and economicsVadybiniai smurto sporte sprendimai / Managerial solutions to violence in sportsMokslininkų grupės narė / Member of the research group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų rezultatų integravimas į dėstomų dalykų turinį vadybos, socialinės atsakomybės, turizmo organizacijų vadybos tematika.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Naujausios mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų rezultatų integravimas į dėstomų dalykų turinį vadybos, socialinės atsakomybės, turizmo organizacijų vadybos tematika.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų rezultatų bei naujausios mokslinės literatūros integravimas į dėstomų dalykų turinį.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Paskaitų medžiagoje pristatyti tyrimų rezultatus organizacijų socialinės atsakomybės, vadybos kultūros ir organizacijų vadybos temomis.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2022

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
The HR Mindset: Keeping People First. ScienceDirect: tips and tricks. Unpacking Common Cybersecurity Challenges In The Transport & Logistics Sector. How to bring visibility to multi-modal shipments3,5 val

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras " Mokslinio straipsnio parengimo metodologiniai ypatumai"
Mokymai. Prekės ženklo istorija. prekės ženklo vaizdinė medžiaga. Projekto „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ Reprezentavimas ir pristatymo rinkai 2021 m. gegužės 26 ir 27 d., 16 val.
Mokymai. Kanalų Kūrimas. Kanalų valdymas. Projekto „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ Reprezentavimas ir pristatymo rinkai 2021 m.dirželio 1ir 2 d., 16 val.
Nuotoliniai mokymai. Teaching & Learning Day. Microsoft Teams EDU. Digital event.
Seminaras „Kodėl taip sunku atsiprašyti: veiksmai ir žodžiai“ – 2 val.
Seminaras „Lyderių komunikacija veiksmai ir žodžiai“ – 2 val
Seminaras „Vertybės ir moralė akademinėje aplinkoje“ 2 val.
Paskaita" VUCA aplinkos kariai
Seminaras: ScienceDirect: tips and tricks
Seminaras. Microsoft TEAMS platformos naudojimas nuotoliniam darbui ir mokymams. 2 val.

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminaras “Ebsco Training”, 2020-02-12, Kaunas, viešoji biblioteka
Teorinis - praktinis seminaras „Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams: metodinės rekomendacijos ir galimų problemų sprendimo būdai“

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai "Darbas virtualioje mokymosi aplinkoje"

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Mokymai „Dizainu grindžiamas mąstymas ―. Bendra mokymų trukmė – 16 val., 2018-01-16,17, KTU EduLab.
Vytauto didžiojo universiteto Verslo praktikų centro organizuoto projekto "Creative Lab" dalyvė. išklausyti ir baigti kursai: verslios asmenybės formavimas, verslumo ir kūrybiškumo mokymai, praktiniai verslumo mokymai įmonėse, kūrbinių metodikų mokymai - 60 val. 2018-12-17, NR. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "Філософські читання, присвячені Всесвітньому Дню філософії", 18-19 листопада 2022 рMokslinės konferencijos plenarinio posėdžio pranešimas "Wellbeing tourism potential in Lithuania"Konferencijos programa (pridedama)
Tarptautinė mokslinė konferencija "Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/«Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine»), м. Запоріжжя 2022Pranešimas plenariniame posėdyje: Social responsibility in hospitality from the point of view of stakeholdersKonferencijos programa (pridedama)
Konsultacijų teikimas ūkio subjektams tema "Perdegimo sindromo prevencija profesinėje veikloje".Teorinių ir empirinių tyrimo socialinės atsakomybės tema duomenų sklaida.Socialinių partnerių konsultacijos,mokslinės konferencijos

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Mokymai. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, projekte Marijampolės ID: Verslumas (projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0281)Teoriniai mokymai projekto dalyviams integruojant atliktų tyrimų rezultatus. Praktinių užduočių atlikimo organizavimas ir diskusijos žmogiškųjų išteklių vadybos tema siejant su socialinės atsakomybės, mobingo ir kitomis aktualiomis tematikomis.
Seminaras studentams „Kaip save pateikti ir sukurti darbo vietą?“ 2021-05-24, 2 val.Teorinė paskaita karjeros formavimo ir verslumo ugdymo tema integruojant į paskaitos turinį šiuolaikines mokslines įžvalgas ir tyrimų rezultatus bei praktines rekomendacijas.https://www.lsu.lt/ivykis/76703/
Mokymai. Karjeros planavimasMokymai Projekte "Prisijunk, išbandyk, veik" (NR: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0526) buvo vedami vyresniųjų klasių moksleiviams. Sūduvos gimnazijoje (Marijampolė)https://www.inspiramokymai.lt/projektu-sarasas/prisijunk-isbandyk-veik/
Seminaras (mokslinių tyrimų sklaida visuomenei). Socialinės atsakomybės praktikos taikymas sporto klubų veiklojeKurčiųjų sporto klubų vadovams ir vadybininkams
Teorinių ir empirinių tyrimo duomenų sklaidaMokslinės konferencijos Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Latvijoje

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
---
Pranešimai tarptautinėse konferencijoseUkraina, Lenkija

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
-
Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje12th World Conference on Educational Sciences (WCES-2020) Ayvansaray University, Istanbul, Turkey 06 – 08 February 2020 E-mail: wces.info@gmail.com, Web: www.wces.info Whats App: 0542 856 60 55
Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje13th Baltic States Sport Science Conference “TRENDS IN SPORT SCIENCES FOR THE PRACTICE OF SPORTS AND HEALTH IN SOCIETY, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, University College in Biala Podlaska, Poland, http://bsss.awf-bp.edu.pl/

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
---

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Alina PestovaKonsultantas. Disertacija apginta 2022-05-27Kazachijos sporto ir turizmo akademija

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
-

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
---

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
-

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
---

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Modernios organizacijos valdymas: laisvalaikio organizavimo paslaugų aspektasKiti mokslo (studentų vasaros praktika)Nr. S-SV-22-20LMTKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizėMokslo nacionalinisNr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190LMT (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizėMoksloNr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190LMTKoordinatorius

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

publikacijos

Cherep, A.V.; Andriukaitienė, R.M.; Voronkova, V. G. Motivations for the spiritual growth of youth in order to increase the level of development of the state // Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки: збірн. наук. прац. Всеукр. наук.- практ. конф., Частина 2, 10 лист. 2022р., Кривий Ріг, Українa. Кривий Ріг : Криворізький національний університет. 2022, p. 484-486.