Sporto industrijos valdymas ir ekonomika

Vadovė e. prof. p. dr. Biruta Švagždienė

Mokslo strateginės krypties „Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“ turinys nusako prielaidas, padedančias tyrinėti  sporto, turizmo ir laisvalaikio tendencijas mūsų visuomenėje, kadangi šios paslaugos:

  • tampa vis labiau populiaresnės ir Lietuvoje;
  • gali daryti pakankamai didelę įtaką vietinei, regioninei, nacionalinei bei globaliai ekonomikai;
  • moksliniai tyrinėjimai rodo, kad kokybiškos rekreacinės ir laisvalaikio paslaugos sudaro reikiamas sąlygas tobulėti visų amžiaus grupių žmonėms – jie tampa daug sveikesni ir pasirenka žymiai aktyvesnį gyvenimo stilių;
  • vykstant didžiuliams demografiniams pokyčiams šalyje ir augant tokių paslaugų paklausai, kyla būtinybė tinkamai sutelkti visas pastangas, kad rekreacinių ir laisvalaikio paslaugų kokybė augtų bei būtų analizuojama ir kaupiama tokių paslaugų teikimo patirtis.

Šių paslaugų politikos sudarytojams, vadybininkams bei pačioms bendrijoms reikia moksliškai pagrįstų veiklos pagrindimų ir strategijų, skirtų tokioms paslaugoms vystyti ir tobulinti. Pateikiamas mokslo strateginės krypties turinys rodo ir paaiškina mokslinių tyrinėjimų bei „Sportinė rekreacija ir turizmas“, „Sporto industrijų“ ir „Turizmo ir sporto vadyba“ studijos programų tobulinimo esmines kryptis. Be to, ši mokslinė strateginė kryptis gali sudaryti tinkamas sąlygas papildyti ar vystyti nacionalines rekreacijos ir laisvalaikio mokslo tyrimo programas ar skatinti atskirų programų (susijusių su sveikatos stiprinimu, neįgaliųjų socializacija ar sveiko gyvenimo įgūdžių diegimo į gyvenimą ir kt.) bendradarbiavimą.

 

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. SPORTO INDUSTRIJOS ORGANIZACIJA IR VERSLO PLĖTROS TYRIMAI

Vadovas prof. dr. Edmundas Jasinskas

1.

Dalia Štreimikienė Prof. habil. dr.

2.

Juris Grants Prof. habil. dr.

3.

Biruta Švagždienė Dr., e. prof. p.

4.

Laima Jesevičiūtė-Ufartienė Dr.

5.

Artūras Simanavičius Dr.

6.

Daiva Majauskienė Dr.

 

2. SPORTO INDUSTRIJOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STRATEGINIS VALDYMAS

Vadovė doc. dr. Vilija Bitė Fominienė

1.

Jolita Vveinhardt Dr., e. prof. p.

2.

Biruta Švagždienė Dr., e. prof. p.

3.

Regina Andriukaitienė Dr.

 

3. SPORTO ORGANIZACIJŲ KURIAMOS PRIDĖTINĖS VERTĖS TYRIMAI

Vadovė e. prof. p. dr. Irena Valantinė

1.

Inga Staškevičiūtė-Butienė Dr., e. doc. p.

2.

Edgaras Abramavičius Magistras

3.

Rasa Kreivytė Dr., e. doc. p.

4.

Cristina Lopez De Subijana Hernandez Dr.

5.

Ferran Calabuig Moreno Doc. dr.

6.

Edvinas Eimontas Asist.

7.

Dino Mujkič Doc. dr.

8.

Zoran Milanovič Dr.

 

4. LAISVALAIKIO ORGANIZACIJŲ VADYBA: SISTEMINIAI TYRIMAI

Vadovas e. doc. p. dr. Mindaugas Balčiūnas

1.

Rimantas Mikalauskas Doc. dr.

2.

Aleksandras Alekrinskis Doc. dr.

3.

Daiva Bulotienė Dr.

4.

Audrius Šimkus Dr.

5.

Diana Komskienė Lekt.