Treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika

Vadovas: dr., e. prof. p. Aivaras Ratkevičius (H-indeksas – 9)

Ši mokslo kryptis išsiskiria savo tyrimų platumu. Joje telpa mokslinės grupės, tiriančios genetinius bei molekulinius mechanizmus, širdies-kraujagyslių ir kvėpavimo sistemas, integruotus sportininkų būsenos įvertinimo metodus ir sporto žaidimų problemas. Treniravimo mokslo tradicijų tąsa garantuos mokslinės veiklos atitikimą Universiteto, kaip mokymo įstaigos profiliui. Kartu padidintas dėmesys fiziologinėms ir genetinėms sporto problemoms turėtų užtikrinti ir mokslinio darbo originalumą bei kokybę, kam šiuo metu skiriamas pagrindinis Lietuvos mokslą remiančių fondų dėmesys.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. Sporto bei sveikatos molekulinė biologija ir genetika

Vadovas doc. dr. Tomas Venckūnas. Vadovo H-indeksas – 3. Grupės H-indekso suma – 21, vykdytojai 8.

1. Tomas Venckūnas Doc. dr.
2. Aivaras Ratkevičius Dr., e. prof. p.
3. Arimantas Lionikas Dr.
4. Audrius Kilikevičius Doktorantas
5. Juozas Baltušnikas Doktorantas
6. Rita Želnienė Lekt.
7. Petras Minderis Doktorantas
8. Andrej Fokin Doktorantas

2. Aerobinio metabolizmo greitosios adaptacijos fiziniams krūviams ypatumai priklausomai nuo amžiaus, lyties, treniruotumo, nuovargio ir sveikatos būklės

Vadovas prof. dr. Arvydas Stasiulis. Vadovo H-indeksas – 3. Grupės H-indekso suma – 4, vykdytojai 8.

1. Arvydas Stasiulis Prof. dr.
2. Loreta Stasiulė Dr.
3. Sandrija Čapkauskienė Doc. dr.
4. Daiva Vizbaraitė Doc.dr.
5. Kristina Zaičenkovienė Dr.
6. Neringa Baranauskienė Dr.
7. Sandra Raubaitė Doktorantė
8. Vaida Pokvytytė Doktorantė
9. Pranas Mockus Dr.
10. Vidas Bružas Dr.
11. Gintautas  Volungevičius Dr.
12. Vaida Šidlauskaitė Doktorantė

3. Treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas, griaučių raumenų funkcinės būsenos gerinimas

Vadovas prof. habil. dr. Jonas Poderys. Vadovo H-indeksas – 2. Grupės H-indekso suma – 9, vykdytojų 15.

1. Poderys Jonas Prof. habil. dr.
2. Grūnovas Albinas Prof. dr.
3. Trinkūnas Eugenijus Doc. dr.
4. Venskaitytė Eurelija Dr.
5. Zacharienė Birutė Dr.
6. Papievienė Vilma Doktorantė
7. Viktoras Šilinskas Doc. dr.
8. Alfonsas Buliuolis Doc.dr.
9. Renata Žumbakytė – Šermukšnienė Dr.
10. Ilona Zuozienė Doc. dr.
11. Antanas Skarbalius Prof. habil. dr.
12. Gracijus Girdauskas Doc. dr.
13. Kęstutis Matulaitis Dr.
14. Marius Zienius Doktorantas
15. Gabija Vidūnaitė Doktorantė
16. Valentina Skyrenė dr.
17. Kristina Poderienė dr.

4. Greitumo ir galingumo ugdymo technologijos

Vadovas prof. Aleksas Stanislovaitis. Vadovo H indeksas – 3. Grupės H-indekso suma – 7, vykdytojai 9.

1. Aleksas Stanislovaitis Prof. dr.
2. Sigitas Kamandulis Prof. dr.
3. Viktoras Šilinskas Doc. dr.
4. Jūratė Stanislovaitienė Doc. dr.
5. Edita Kavaliauskienė Dr.
6. Rytis Sakalauskas Doktorantas
7. Donatas Januševičius Doktorantas
8. Vytautas Pliauga Doktorantas
9. Lina Grinčikaitė Doktorantė