Sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas šiuolaikinėje visuomenėje

Vadovas prof. dr. Saulius Šukys (H-indeksas – 2)

Tarptautinis tyrimų krypties aktualumas ir originalumas grindžiamas tuo, kad nepakankamai žinoma, ar ryšys tarp fizinio aktyvumo (FA) ir išeminių širdies ligų (IŠL) yra tiesinis. Dauguma tyrimų patvirtina, kad IŠL rizika labiausiai mažėja, didėjant vidutinio intensyvumo FA. Tačiau neaišku, kiek FA yra jau pakankama, vertinant širdies ir kraujagyslių ligų rizikos sumažėjimą populiacijos lygmeniu. Taip pat mokinių antsvorio bei nutukimo paplitimas yra viena iš opiausių visuomenės sveikatos problemų. Vakarų pasaulyje atliktų nutukimo ir valgymo sutrikimų rizikos prevencijos programų poveikio analizė atskleidė, kad nemaža jų dalis yra nesaugios. Todėl aktualu kurti naujas prevencijos programas ir įvertinti jų efektyvumą. Nors tyrimais įrodyta, kad FA gali pozityviai veikti ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą, tačiau lieka aktualu įvertinti skirtingo intensyvumo FA veikloje dalyvaujančių paauglių psichinės sveikatos konstruktų raiškos ir tarpusavio ryšio ypatumus. Atitinkamai tiek Lietuvos, tiek ir kitų postsovietinių šalių kontekste atsižvelgus į vyravusį normatyvinį vertinimą kūno kultūros pamokose aktualu įvertinti kiek toks vertinimas turėjo įtakos dabar jau suaugusių žmonių fiziniam neaktyvumui. Tuo pačiu atsižvelgiant į tai, kad mokykla išlieka viena veiksmingiausių priemonių galinčių skatinti vaikų FA, aktualus tyrimai siekiant modeliuoti įvairias kūno kultūros pamokų programas bei įvertinti jų įtaką vaikų FA. Kartu pabrėžtinas ir kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumas. Tačiau nesant vieningos kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo koncepcijos bei jo vertinimo kriterijų, svarbu atskleisti tarpdisciplininę šių specialistų kūrybingos veiklos kaip fenomeno sampratą. Įvertinus mokslinius tyrimus apie nepakankama asmenybės socialinę psichologinę parengtį, nepakankamą psichologinę bei moralinę brandą, vidinės darnos stoką, nepakankamą savaveiksmiškumą aktualu aiškintis sportavimo įtaką ugdant šias asmenybės savybes bei elgesį.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tyrimai ir nutukimo prevencijos programų efektyvumo vertinimas

Vadovė doc. dr. Miglė Bacevičienė. Vadovo H indeksas – 1, grupės H indekso suma – 9, vykdytojai 8.

1. Miglė Bacevičienė Doc. dr.
2. Rasa Jankauskienė Prof. dr.
3. Vida Janina Česnaitienė Dr.
4. Brigita Miežienė Doktorantė
5. Kristina Visagurskienė Dr.
6. Arūnas Emeljanovas Doc. dr.
7. Renata Rutkauskaitė Doc. dr.
8. Daiva Vizbaraitė Doc. dr.
9. Aušra Griciūtė Doc. dr.
10. Simona Pajaujienė Dr.
11. Sandra Raubaitė Doktorantė
12. Rasa Mickūnienė Doktorantė

2. Sportuojančių, fiziškai aktyvių ir nesportuojančių paauglių psichinės sveikatos komponentų raiška ir vystymasis: kompleksinis tyrimas, ugdymo problemos ir jų sprendimas.

Vadovas doc. dr. Aušra Griciūtė. Vadovo H indeksas – 1, grupės H indekso suma – 5, vykdytojai 4.

1. Aušra Griciūtė Doc. dr.
2. Šarūnas Klizas Lekt. dr.
3. Vida Ivaškienė Lekt. dr.
4. Milda Klevinskaitė Asist.

3. Vertinimo sistemos kūno kultūros pamokose (buvusioje Sovietų sąjungoje) ir suaugusių žmonių fizinio aktyvumo sąsajos.

Vadovas doc. dr. Arūnas Emeljanovas. Vadovo H indeksas – 0, grupės H indekso suma – 6, vykdytojai 4.

1. Arūnas Emeljanovas Doc. dr.
2. Romualdas Malinauskas Prof. dr.
3. Irena Valantinė Doc. dr.
4. Ken Hardman Prof. dr.

4. Kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo, profesinės kompetencijos bei vertybių raiška tarpdisciplininiame kontekste

Vadovė prof. dr. Audronė Dumčienė. Vadovo H indeksas – 3, grupės H indekso suma – 9, vykdytojai 4.

1. Audronė Dumčienė Prof. dr.
2. Romualdas Malinauskas Prof. dr.
3. Dalia Lapėnienė Dr.
4. Tomas Saulius Dr.
5. Vinga Indriūnienė Dr.

5. Socialinis ugdymas ir psichologinis rengimas besikeičiančioje visuomenėje

Vadovas prof. dr. Romualdas Malinauskas. Vadovo H indeksas – 6, grupės H indekso suma – 14, vykdytojai 5.

1. Romualdas Malinauskas Prof. dr.
2. Audronė Dumčienė Prof. dr.
3. Vilija Malinauskienė Doc. dr.
4. Šarūnas Šniras Doc. dr.
5. Andrius Brusokas Doktorantas
6. Artūras Akelaitis Doktorantas
7. Dalius Juodsnukis Doktorantas
8. Audrius Armas Doktorantas