Laisvalaikio vadyba, ekonomika ir sociologija.

Vadovė doc. dr. Biruta Švagždienė (H-indeksas – 0)

Laisvalaikio industrijos organizacijų plėtros vidiniai veiksniai nėra detaliai išnagrinėti, o kintanti verslo aplinka, nauji iššūkiai, atsirandantys dėl pasaulinių rinkos pokyčių, globalizacijos, tuo pačiu iškelia būtinybę nuolat analizuoti laisvalaikio industrijos organizaciją, verslo ekonomikos plėtrą bei sveiko gyvenimo ir žmonių sveikatos stiprinimo priemonę. Organizacijos klimato būklės nuolatinis monitoringas arba organizacijos savistaba, lemia operatyvius veiksmų pokyčius, galinčius paveikti kintančius procesus ar naujai paaiškėjusias aplinkybes valdant žmogiškuosius išteklius.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. Laisvalaikio industrijos organizacija ir verslo ekonomikos plėtra

Vadovas doc. dr. E. Jasinskas. Vadovo H-indeksas – 1. Grupės H-indekso suma – 1, vykdytojų 10.

1. Edmundas Jasinskas Doc. dr.
2. Biruta Švagždienė Doc. dr.
3. Inga Staškevičiūtė-Butienė Dr.
4. Vilija Bitė Fominienė Doc. dr.
5. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė Doc. dr.
6. Kristina Bradauskienė Dr.
7. Jurgita Pauliukaitienė Lekt.
8. Artūras Simanavičius Lekt.
9. Andrius Lazauskas Doktorantas
10. Dana Rimkevičienė Asist.
11. Regina Navickienė Dr.
12. Ingrida Krikštaponytė Asist.

2. Laisvalaikio industrijos organizacijų klimato būklės ir žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimai

Vadovė doc. dr. Jolita Vveinhardt. Vadovo H-indeksas – 3. Grupės H – indekso suma – 3, vykdytojai 6.

1. Jolita Vveinhardt Doc. dr.
2. Biruta Švagždienė Doc. dr.
3. Irena Valantinė Doc. dr.
4. Dovilė Valančienė Doktorantė
5. Regina Andriukaitienė Lekt.
6. Diana Komskienė Lekt.