Išorinis vertinimas

Studijų programų vertinimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis.

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

 

STUDIJŲ IR MOKYMŲ PROGRAMŲ REGISTRE LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO LAIKAS PAGAL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMUS

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Vertinimo išvados Akreditacija iki Įsakymas
612X10004 Kūno kultūra ir sportas Išvados 2020-06-30 2014-08-28 Nr.SV6-50
612N90002 Sporto vadyba (Pakeistas pavadinimas Sporto industrijos) Išvados 2022-06-30 2016-10-31 Nr.SV6-45
612C61001 Treniravimo sistemos Išvados 2020-06-30 2014-08-28 Nr.SV6-50
612A60002 Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Išvados 2018-08-31 2014-09-29 Nr.SV6-56
612C60001 Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena Išvados
Išvados
2018-06-30 2014-01-27 Nr.SV6-3
612X10003 Socialinė pedagogika Išvados 2016-07-15 2013-12-20 Nr. SV6-76
612N87001 Sportinė rekreacija ir turizmas Išvados 2018-06-30 2015-02-11 Nr.SV6-5
612B30001 Taikomoji fizinė veikla Išvados 2018-08-31 2014-08-11 Nr.SV6-43
612B31003 Kineziterapija Išvados 2018-08-31 2011-05-15 Nr.1-01-48

STUDIJŲ IR MOKYMŲ PROGRAMŲ REGISTRE LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO LAIKAS PAGAL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMUS

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Vertinimo išvados Akreditacija iki Įsakymas
621C61001 Treniravimo sistemos Išvados 2020-06-30 2011-08-28 Nr. SV6-50
621C70001 Sporto psichologija Išvados 2017-06-30 2014-09-29 Nr.SV6-56
621N90001 Turizmo ir sporto vadyba Išvados 2022-06-30 2016-10-31 Nr.SV6-45
621C10001  Sporto fiziologija ir genetika Išvados 2019-06-30 2013-08-14 Nr. SV6-56
621A60002 Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Išvados 2018-08-31 2014-09-29 Nr.SV6-56
621B31002 Kineziterapija Išvados 2020-06-30 2014-08-11 Nr.SV6-43
621B33001 Taikomoji fizinė veikla Išvados 2020-06-30 2014-08-11 Nr.SV6-43
621X10001 Kūno kultūra Išvados 2020-06-30 2011-08-28 Nr.SV6-50
621X20005 Edukologija 2021-06-30 2015-03-26 Nr. SV6-12
621C60002 Sportinės veiklos analizė 2018-08-31 2015-09-21 Nr. SV6-44