Išorinis vertinimas

Studijų programų vertinimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis.

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

 

STUDIJŲ IR MOKYMŲ PROGRAMŲ REGISTRE LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO LAIKAS PAGAL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMUS

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacija iki Įsakymas
6121MX001 Kūno kultūra 2024-08-31 2018-10-04 SV6-37
6121LX002 Sporto ir turizmo vadyba 2021-06-30 2016-10-31 V6-45
6121RX001 Treniravimo sistemos 2024-08-31 2018-10-04 SV6-37
6121GX002 Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15
6121RX002 Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 2021-08-31 2018-10-04 SV6-37
6121RX003 Pratimai, mityba ir streso valdymas 2024-08-31 2019-01-08 SV6-1
6121LX003 Sportinė rekreacija ir turizmas 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15
6121GX004 Taikomoji fizinė veikla 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15
6121GX003 Kineziterapija 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15

STUDIJŲ IR MOKYMŲ PROGRAMŲ REGISTRE LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO LAIKAS PAGAL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMUS

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Akreditacija iki Įsakymas
6211RX001 Treniravimo sistemos 2024-08-31 2018-10-04 SV6-37
6281RX001 Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020-06-30 2017-05-17 SV6-16
6211LX003 Turizmo ir sporto vadyba 2022-06-30 2016-10-31 SV6-45
6211DX001  Sporto fiziologija ir genetika 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15
6211GX003 Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15
6211GX002 Kineziterapija 2020-06-30 2014-08-11 SV6-43
6211GX001 Taikomoji fizinė veikla 2020-06-30 2014-08-11 SV6-43
6211MX002 Kūno kultūra
6211MX001 Sporto edukologija 2021-06-30 2015-03-26 SV6-12
6281RX002 Sportinės veiklos analizė 2020-08-31 2019-06-05 SV6-15