2020 metai

Sportas prieš smurtą ir atskirtį : mokomoji medžiaga

Ši mokomoji medžiaga, skirta įvairių sporto šakų treneriams, fizinio ugdymo pedagogams bei kitiems sporto specialistams, yra viena projekto “Sportas prieš atskirtį ir smurtą/Sport Against Violence and Exclusion/SAVE” veiklų, kuri yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus+ Sportas programą (projekto Nr. 590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP).

Pagrindinis leidinio tikslas – ugdyti sporto mokymo įstaigas efektyviai taikyti ir valdyti konfliktų sprendimo priemones.

Ši mokomoji medžiaga padės įvairių sporto šakų treneriams, fizinio ugdymo pedagogams įžvelgti būsimas ar esamas smurto bei atskirties apraiškas grupėje ar komandoje, išsamiau įvertinti įvairias konfliktines   situacijas bei pasirinkti tinkamą sprendimo būdą.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas: metodinė priemonė

Metodinė priemonė parengta LSU dėstytojų, kurie rėmėsi naujausiais moksliniais fizinio aktyvumo ir sporto srities tyrimais bei ilgamete savo praktine patirtimi, įgyvendinant projektą „Šiuolaikinio trenerio kvalifikacijos tobulinimas“ (SRF-KT-2019-1-0014) (projekto vadovė doc. dr. K. Visagurskienė), finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, administruojamą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondo.
Medžiaga skirta tobulinti fizinio aktyvumo specialistų ir sporto trenerių kvalifikacijai. Knygoje pateikta programa apima 20 ECTS kreditų; ją sudaro 4 moduliai: 1. Sporto etika. 2. Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas ir treniravimo ypatumai 3. Fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo testavimas bei vertinimas. 4. Neįgalių asmenų fizinis aktyvumas ir treniravimo ypatumai.
Šia metodine medžiaga galės naudotis fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatinimo specialistai, treniravimo sistemų studijų studentai, kiti suinteresuoti asmenys, dirbantys fizinio aktyvumo ir sporto srityje.
Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

Zachovajevas, Pavelas.
Svarbiausios anatomijos sąvokos lietuvių ir lotynų kalbomis : mokomoji priemonė.

Žmogaus anatomija. Kaulai. Jungtys : studijų knyga / Pavelas Zachovajevas, Aiva Karpavičienė, Angelė Seibutienė
3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas.

Ligonių ir neįgaliųjų masažas /
J. Požėrienė, V. Ostasevičienė, D. Rėklaitienė, V. Pokvytytė, K. Venckūnienė, D. Selickaitė, N. K. Valužienė, I. Kragnienė, R. Naumavičienė, J. Piečaitienė .
3 – iasis pataisytas ir papildytas leidimas (papildomas tiražas).

Judesių mokslas : griaučių raumenys, valdymas, mokymas, reabilitacija / Albertas Skurvydas. I dalis.

Judesių mokslas : pratimai, mityba, sportas / Albertas Skurvydas. II dalis.