2020 metai

Sportas prieš smurtą ir atskirtį : mokomoji medžiaga

Ši mokomoji medžiaga, skirta įvairių sporto šakų treneriams, fizinio ugdymo pedagogams bei kitiems sporto specialistams, yra viena projekto “Sportas prieš atskirtį ir smurtą/Sport Against Violence and Exclusion/SAVE” veiklų, kuri yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus+ Sportas programą (projekto Nr. 590711-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SCP).

Pagrindinis leidinio tikslas – ugdyti sporto mokymo įstaigas efektyviai taikyti ir valdyti konfliktų sprendimo priemones.

Ši mokomoji medžiaga padės įvairių sporto šakų treneriams, fizinio ugdymo pedagogams įžvelgti būsimas ar esamas smurto bei atskirties apraiškas grupėje ar komandoje, išsamiau įvertinti įvairias konfliktines   situacijas bei pasirinkti tinkamą sprendimo būdą.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/