2014 m. LSU išorinis vertinimas

2014 metų spalio pradžioje vyko Lietuvos sporto universiteto pakartotinis vertinimas. Ekspertų sprendimas – veiklą vertinti teigiamai ir akredituoti LSU maksimaliam  6 metų laikotarpiui. Pirmojo, atlikto 2011 metais, vertinimo rezultatas – ekspertų siūlymas institucijos veiklą vertinti neigiamai ir akredituoti minimaliam 3 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui, vyko pakartotinis aukštosios mokyklos institucinis vertinimas, po kurio ekspertai stebėjosi nepriekaištingai įgyvendintomis rekomendacijomis ir akivaizdžiais pokyčiais.

Organizuojant pakartotinį vertinimą buvo siekiama objektyviai palyginti ir įvertinti pokyčius institucijoje. Šiuo tikslu  dalis narių – grupės vadovas prof. Geoffrey Robinson (švietimo konsultantas, Šv. Andriaus universiteto (University of St. Andrews) profesorius emeritas (Jungtinė Karalystė) ir socialinis partneris – dr. Linas Tubelis, Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius (Lietuva), – dalyvavo tiek pirmame, tiek antrame vertinimo procese.  Kiti šiame vertinime dalyvavę ekspertai: dr. Norma Ryan (grupės sekretorė), buvusi Korko universiteto kolegijos (University College Cork) Kokybės viešinimo skyriaus direktorė (Airija); prof. dr. Paolo Parisi, Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklo (European Network of Sport Science, Education & Employment) prezidentas, buvęs Romos „Foro Italico“ universiteto (Universita degli Studi di Roma „Foro Italico“) rektorius (Italija); prof. dr. Jostein Hallen, Norvegijos sporto universiteto (Norges Idrettshogskole) Fizinio aktyvumo katedros vedėjas, sporto fiziologijos profesorius (Norvegija); Darius Varanius, Vilniaus universiteto Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų studentas (Lietuva).

Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras. Visų įvertintų Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo išvadas bei rekomendacijas galite rasti Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje.