2011 m. LSU veiklos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo eiga

Lietuvos sporto universitete 2012 m. gruodžio 19 d., 2013 m. gegužės 9 d. ir 2013 m. spalio 31 d. viešėjo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC)  atstovai (SKVC direktorius Artūras Grebliauskas, SKVC Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Nora Skaburskienė ir kt.). Šio vizito tikslas – aptarti LSU vykstančius pokyčius po institucinio vertinimo. Posėdžio metu Lietuvos sporto universiteto Rektorius ir studijų prorektorė pristatė LSU veiklos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo eigą, aptarė atliktus ir atliekamus darbus, diskutavo dėl kokybės vadybos sistemos,  studijų kokybės užtikrinimo,  žmogiškųjų išteklių plėtros, poveikio regionui ir kitų LSU proveržiui svarbių klausimų. Su LSU veiklos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo eiga galima susipažinti: