Baigiamieji darbai

 

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ APROBACIJA IR DARBŲ GYNIMAS

Baigiamųjų darbų aprobacija

 1. Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2020 m. gruodžio 7 d. (baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą ir  darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) ).
 2. 2020 m. gruodžio 16 d. baigiamųjų darbų aprobacija.
 3. Aprobacijos procedūros čia

Baigiamųjų darbų gynimas

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia),  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymas sistemą.Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

1.1. 2021 m. sausio 7 d. (ketvirtadienį) iki 24.00 val. e-mokymas įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

 • Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Iki 2021 m. sausio 4 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 2. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 3. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena
  2021 m. sausio 18 d.

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2020 m.gruodžio 14 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje
Studijų programa Pateikimo laikas
Kineziterapija 2020 m. gruodžio 15 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2020 m. lapkričio 26 d.

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Kineziterapija 2020 m. gruodžio 18 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2020 m. lapkričio 30 d.

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje: Studijų programa Kineziterapijasausio 6 d., Turizmo ir sporto vadybagruodžio 18 d. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje: Studijų programa Kineziterapija pateikia darbus ETD2021 m. sausio 6 d., Turizmo ir sporto vadybagruodžio 18 d.
 3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas
Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Kineziterapija 2021 m. sausio 18 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m. sausio 14-15 d.

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2021 m. sausio 29 d.