Baigiamieji darbai

 

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija;
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems  nuo 2018-2019 m.m.)

Priedai II pakopa

Priedai I pakopa

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APROBACIJA

Physical Activity and lifestyle studijų programa

 1. 2019 m. gruodžio 9 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2019 m.gruodžio 9 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2019 m. gruožio 18 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

Sporto ir turizmo vadyba studijų programa

 1. 2019 m. gruodžio 18 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2019 m.gruodžio 18 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2020 m. sausio 2 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų departamentui (toliau SD) į 101 kab. (centriniai rūmai)

1.1. 2020 m. sausio 9 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. SD (101 kab. CR) pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (pietų pertrauka 12-13 val.).

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas darbo pavadinimas, studento vardas ir pavardė (be parašų).
 2. Iki 2020 m. sausio 3 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai po aprobacijos iki 2020 m. sausio 13 d. privalo būti patalpinti į e-mokymas talpyklą.
 4. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 5. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Physical activity and lifestyle 2020.01.20 nuo 10 val. 101 aud. II rūmai
  Sporto ir turizmo vadyba 2020.01.20 nuo 10 val. 218 aud. CR

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2019 m. gruodžio 16 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų skyrius).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje 2019 m. lapkričio  27 d.

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija vyks 2019 m. lapkričio 29 d. nuo 12 val. 208 aud. III rūmai

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gruodžio 18 d. Įkeliamas anoniminis darbo PDF variantas be pavardžių.
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gruodžio 18 d.
 3. Antrosios pakopos studentai su recenzijomis susipažinti galės nuo sausio 10 d. atvykę į Studijų departamentą.
 4. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas vyks 2020 m. sausio 16 d. 104 aud. (III rūmai)  Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2020 m. sausio 31 d.