Baigiamieji darbai

 

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ APROBACIJA IR DARBŲ GYNIMAS (2021-2022 m.m. pavasario semestras, visos programos)

Baigiamųjų darbų aprobacija

 1. Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2022 m. gegužės 2 d.(baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymo sistemą ir  darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt)).
 2. Baigiamųjų darbų aprobacija:
Studijų programa Aprobacijos data
1. Kineziterapija 2022.05.05
2. Treniravimo sistemos 2022.05.05/06
3. Fizinis ugdymas ir sportas 2022.05.05
4. Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 2022.05.05
5. Sporto ir turizmo vadyba 2022.05.05
6. Pratimai, mityba ir streso valdymas 2022.05.05
7. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.05/06

3. Aprobacijos procedūros čia

4. Aprobacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia)  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymo sistemą. Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

1.1. 2022 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienį) iki 24:00 val. į e-mokymo sistemą įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (Treniravimo sistemos studijų programos studentai baigiamuosius darbus į e-mokymo sistemą įkelia 2022 m. gegužės 16 d.).  Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Studentai e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio).
Studijų programa Portfolio pateikimo data Nuoroda
1. Kineziterapija 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1174
2. Treniravimo sistemos 2022.05.17 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1173
3. Fizinis ugdymas ir sportas 2022.05.17 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1166
4. Fizinins aktyvumas ir sveika gyvensena 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1169
5. Sporto ir turizmo vadyba 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1168
6. Pratimai, mityba ir streso valdymas 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1838
7. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1176
 1. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 2. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Kineziterapija
  2022.06.06-07
  Treniravimo sistemos
  2022.05.30-31
  Fizinis ugdymas ir sportas
  2022.05.31-2022.06.01
  Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena
  2022.05.27
  Sporto ir turizmo vadyba
  2022.05.27-30
  Pratimai, mityba ir streso valdymas 2022.05.25-26
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.23

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2022 m. gegužės 20 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje
Studijų programa Pateikimo laikas Nuoroda
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2022.05.09 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1741
Kineziterapija 2022.04.22 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1546
Sportinės veiklos analizė 2022.05.13 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1663
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.04.19 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1543
Treniravimo sistemos 2022.04.25 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1538
Taikomoji fizinė veikla 2022.04.26 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1540
Sporto fiziologija ir genetika 2022.05.05 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1599
Kūno kultūra 2022.04.25 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1556
Sporto edukologija 2022.04.25 https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1555

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2022.05.16
Kineziterapija 2022.04.28
Sportinės veiklos analizė 2022.05.17
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.04.25-26
Treniravimo sistemos 2022.04.29
Taikomoji fizinė veikla 2022.05.02
Sporto fiziologija ir genetika 2022.05.10
Kūno kultūra 2022.05.02
Sporto edukologija 2022.04.28

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
Studijų programa Laikas
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2022.05.27
Kineziterapija 2022.05.09
Sportinės veiklos analizė 2022.05.27
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.03
Treniravimo sistemos 2022.05.09
Taikomoji fizinė veikla 2022.05.12
Sporto fiziologija ir genetika 2022.05.17
Kūno kultūra 2022.05.09
Sporto edukologija 2022.05.03

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje (instrukcijos čia):

Studijų programa Laikas
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2022.05.27
Kineziterapija 2022.05.11
Sportinės veiklos analizė 2022.05.31
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.05
Treiniravimo sistemos 2022.05.11
Taikomoji fizinė veikla 2022.05.16
Sporto fiziologija ir genetika 2022.05.19
Kūno kultūra 2022.05.11
Sporto edukologija 2022.05.05

3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas

Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2022.06.14
Kineziterapija 2022.06.08-09
Sportinės veiklos analizė 2022.06.13
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2022.05.25-26
Treniravimo sistemos 2022.05.20
Taikomoji fizinė veikla 2022.06.01
Sporto fiziologija ir genetika 2022.06.02
Kūno kultūra 2022.05.26
Sporto edukologija 2022.05.24

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia

Diplomų įteikimas vyks 2022 m. birželio 22 d.