Baigiamieji darbai

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija;
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų kokybės priežiūros centrui (toliau SKPC) į 215 aud. (centriniai rūmai)

1.1. Š.m. gegužės 9 d. (trečiadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas tik baigiamojo darbo temos pavadinimas (šiame egzemplioriuje studentas privalo pašalinti visus duomenis, kurie gali atskleisti rengusio studento pavardę).
 2. Iki 2018 m. gegužės 10 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai po aprobacijos iki 2018 m. gegužės 22 d. privalo būti patalpinti į eLABa talpyklą https://talpykla.elaba.lt Instrukcijas galite rasti čia: http://www.lsu.lt/biblioteka/lietuvos-studiju-baigiamieji-darbai-ir-disertacijos/
 4. Studentai su vertintojų vertinimais galės susipažinti nuo gegužės 21 d. atvykę į SKPC
 5. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 6. Gynimai
  Studijų programa Data
  Taikomoji fizinė veikla 2018-05-28, 10 val.
  Kineziterapija 2018-05-29(30)
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2018-05-28, 9 val.
  Treniravimo sistemos 2018-05-30(31)  2018-06-01
  Kūno kultūra ir sportas 2018 -05-31 (2018-06-01)
  Sportinė rekreacija ir turizmas 2018 -05-29(30)
  Sporto vadyba 2018 -05-28, 13 val.

  9. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2018 m. gegužės 23 d.

10. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų skyrius).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Baigiamųjų darbų gynimas:

Studijų programa Data
Sportinės veiklos analizė  2018-05-28   9 val.
Kineziterapija  2018-05-24(25)
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata  2018-05-28
Treniravimo sistemos  2018-05-25, 9 val.
Sporto fiziologija ir genetika  2018-05-24, 11 val
Kūno kultūra  2018-05-25   10 val.
Sporto edukologija  2018-05-24   9 val.
 1. Antrosios pakopos studijų programų studentai (2015 m. stojimo) š.m.gegužės 9 d. SKPC privalo pateikti atspausdintą baigiamąjį darbą gynimui.
 2. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti magistro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų kokybės priežiūros centrui (toliau SKPC) į 215 aud. (centriniai rūmai)
 3. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos (2016 m. stojimas)  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gegužės 7 d. Įkeliamas anoniminis darbo PDF variantas be pavardžių.
 4. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gegužės 9 d.
 5. Antrosios pakopos studentai su recenzijomis susipažinti gales nuo gegužės 17 d. atvykę į SKPC.
 6. Baigiamųjų darbų gynimo datos. Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks birželio 21 d. 11 val. Kauno sporto halėje.