Baigiamieji darbai

 

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija (atestacija);
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems  nuo 2018-2019 m.m.)

Priedai II pakopa

Priedai I pakopa

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia),  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymas sistemą.Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

1.1. 2020 m. gegužės 14 d. (ketvirtadienį) iki 24.00 val. e-mokymas įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 • Treniravimo sistemos (nuolatinė ir ištęstinė),https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1537
 • Kineziterapija, https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1544
 • Sportinė rekreacija ir turizmas, https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1553
 • Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1541
 • Kūno kultūra (nuolatinė ir ištęstinė), https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1551
 1. Iki 2020 m. gegužės 15 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 2. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 3. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Kineziterapija 2020 m. gegužės 25-26 d.
  Treniravimo sistemos 2020 m. birželio 1-2 d.
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. gegužės 25 d.
  Kūno kultūra 2020 m. birželio 1-2 d.
  Sportinė rekreacija ir turizmas, Sporto ir turizmo vadyba 2020 m. gegužės 29 d.

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2020 m. gegužės 22 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje
Studijų programa Pateikimo atestacijai laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. balandžio 30 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. gegužės 15 d.
Kineziterapija 2020 m. balandžio 27 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. balandžio 20 d.
Treniravimo sistemos 2020 b. balandžio 27 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. balandžio 20 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. balandžio 20 d.
Kūno kultūra 2020 m. balandžio 27 d.
Sporto edukologija 2020 m. balandžio 27 d.

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. gegužės 12 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. gegužės 19 d.
Kineziterapija 2020 m. balandžio 30 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. balandžio 24 d.
Treniravimo sistemos 2020 m. balandžio 30 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. balandžio 24 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. balandžio 24 d.
Kūno kultūra 2020 m. balandžio 30 d.
Sporto edukologija 2020 m. balandžio 30 d.

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gegužės 5 d. Studijų programa Sportinės veiklos analizė – gegužės 26 d., Krepšinio treiravimas ir valdymas – gegužės 31 d. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gegužės 7 d. Studijų programa Sportinės veiklos analizė pateikia darbus ETD – gegužės 28 d., Krepšinio treiravimas ir valdymas – birželio 2 d.
 3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas
Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. birželio 8 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. birželio 15 d.
Kineziterapija 2020 m. birželio 1-2 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. gegužės 22 d.
Treniravimo sistemos 2020 m. gegužės 22 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. gegužės 21 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. gegužės 21 d.
Kūno kultūra 2020 m. gegužės 21 d.
Sporto edukologija 2020 m. gegužės 26 d.

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2020 m. birželio 19 d. Raudondvario pilies dvare (Pilies takas 1, Raudondvaris).