Baigiamieji darbai

ANTROSIOS PAKOPOS KINEZITERAPIJA BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 Baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje  2023-12-06
Vadovų vertinimai pateikiami iki 2023-12-11
Baigiamųjų darbų atestacija vyks 2023-12-14
Baigiamųjų darbų pateikimas galutiniam gynimui e-mokymo sistemoje 2023-12-18
Baigiamųjų darbų pateikimas recenzentams 2023-12-19
Baigiamųjų darbų e. versijų patalpinimas į ETD IS sistemą 2023-12-20
Recenzentai pateikia recenzijas iki 2024-01-02

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS 2024-01-16.
DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS 2024-01-26.

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ APROBACIJA IR DARBŲ GYNIMAS (2022-2023 m.m. pavasario semestras, visos programos)

Baigiamųjų darbų aprobacija

Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2023 m. balandžio 28 d.(baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymo sistemą ir  darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt)).
Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2023 m. gegužės 02 d.
Aprobacijos procedūros čia

Baigiamųjų darbų gynimas

Po aprobacijos pataisyti (jei reikia)  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymo sistemą. Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

2023 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienį) iki 24:00 val. į e-mokymo sistemą įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai.  Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

Studentai e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio):

Studijų programa Pateikimo  laikas
Treniravimo sistemos,   Fizinis ugdymas ir sportas 2023.05.16
Kineziterapija, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata,  Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena,  Pratimai, mityba ir streso valdymas,  Sporto ir turizmo vadyba 2023.05.12

Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.

Baigiamųjų darbų gynimai vyks:

Studijų programa Gynimo  laikas
Treniravimo sistemos 2023.05.30-31
Fizinis ugdymas ir sportas 2023.05.31 ir 2023.06.01
Kineziterapija 2023.06.01-02
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2023.05.24
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 2023.05.26
Pratimai, mityba ir streso valdymas 2023.05.24-25
Sporto ir turizmo vadyba 2023.05.26 ir 2023.05.29

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia:

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2023 m. gegužės 19 d.

Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje            

Studijų programa Pateikimo  laikas
Treniravimo sistemos, Fizinis ugdymas ir sportas, Edukologija 2023.04.24
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Turizmo ir sporto vadyba 2023.04.19
Kineziterapija 2023.04.21
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2023.05.08
Sportinės veiklos analizė 2023.05.12
Sporto fiziologija ir genetika 2023.05.05
Taikomoji fizinė veikla 2023.04.25

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Pateikimo  laikas
Treniravimo sistemos, Fizinis ugdymas ir sportas 2023.05.02
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2023.04.24-25
Kineziterapija 2023.04.27
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2023.05.15
Sportinės veiklos analizė 2023.05.17
Sporto fiziologija ir genetika 2023.05.09
Taikomoji fizinė veikla 2023.05.02
Turizmo ir sporto vadyba 2023.04.27-28
Edukologija 2023.04.27

Atestacijos procedūros čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Studijų programa Pateikimo  laikas
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Edukologija, 2023.05.03
Kineziterapija, Turizmo ir sporto vadyba, Treniravimo sistemos,  Fizinis ugdymas ir sportas 2023.05.08
Krepšinio treniravimas ir valdymas, Sportinės veiklos analizė 2023.05.26
Sporto fiziologija ir genetika 2023.05.17
Taikomoji fizinė veikla 2023.05.11

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje (instrukcijos čia):

Studijų programa Pateikimo  laikas
Treniravimo sistemos, Fizinis ugdymas ir sportas, Kineziterapija, Turizmo ir sporto vadyba 2023.05.10
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Edukologija 2023.05.05
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2023.05.26
Sportinės veiklos analizė 2023.05.31
Sporto fiziologija ir genetika 2023.05.19
Taikomoji fizinė veikla 2023.05.15

Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas

Studijų programa Pristatymo laikas
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2023.05.25-26
Kineziterapija, Turizmo ir sporto vadyba 2023.06.08-09
Treniravimo sistemos 2023.05.19
Edukologija, Fizinis ugdymas ir sportas 2023.05.25
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2023.06.14
Sportinės veiklos analizė 2023.06.13
Sporto fiziologija ir genetika 2023.06.02
Taikomoji fizinė veikla 2023.06.01

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia

Diplomų įteikimas vyks 2023 m. birželio 22 d.