Baigiamieji darbai

 

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ APROBACIJA IR DARBŲ GYNIMAS

Baigiamųjų darbų aprobacija

 1. Baigiamųjų darbų pateikimas aprobacijai 2021 m. gegužės 3 d*.(baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymo sistemą ir  darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais (skanuotas) pateikiamas Studijų departamentui elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt)).*Physical Activity and Lifestyle studijų programa baigiamuosius darbus aprobacijai pateikia gegužės 10 d. 
 2. Baigiamųjų darbų aprobacija:
Studijų programa Aprobacijos data
1. Kineziterapija 2021.05.06/07
2. Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021.05.07
3. Treniravimo sistemos 2021.05.06/07
4. Fizinis ugdymas ir sportas 2021.05.06
5. Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 2021.05.13
6. Sporto ir turizmo vadyba 2021.05.06

3. Aprobacijos procedūros čia

4. Aprobacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia)  baigiamieji darbai PDF formatu įkeliami į e-mokymo sistemą. Vadovas, kad darbas yra tinkamas ginti, o baigiamojo darbo autorius (Studentas), kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą elektroniniu paštu (baigiamieji@lsu.lt) patvirtina Studijų departamentui. Baigiamojo darbo prieduose yra pateiktas užpildytas baigiamojo darbo individualus rengimo planas (1 priedas).

1.1. 2021 m. gegužės 13 d*. (ketvirtadienį) iki 24:00 val. į e-mokymo sistemą įkeliami visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (*studijų programa Treniravimo sistemos ir Physical Activity and Lifestyle darbus įkelti turi iki gegužės 17 d. 24:00 val.).  Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).

Baigiamieji darbai privalo būti įkelti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Iki 2021 m. gegužės 14 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką (TRS studijų programa pateikia 2021 m. gegužės 18 d.).
 2. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 3. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Kineziterapija
  2021 m. birželio 1-2 d.
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata
  2021 m. gegužės 24 d.
  Treniravimo sistemos
  2021 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d.
  Fizinis ugdymas ir sportas
  2021 m. birželio 1-2 d.
  Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena
  2021 m. gegužės 27 d.
  Sporto ir turizmo vadyba
  2021 m. gegužės 31 d.

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2021 m.gegužės 21 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymo sistemoje
Studijų programa Pateikimo laikas Nuoroda
Sportinės veiklos analizė 2021 m. gegužės 14 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1663
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2021 m. gegužės 10 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1741
Kineziterapija 2021 m. balandžio 23 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1546
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021 m. balandžio 19 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1543
Treniravimo sistemos 2021 m. balandžio 26 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1538
Taikomoji fizinė veikla 2021 m. balandžio 27 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1540
Sporto fiziologija ir genetika 2021 m. gegužės 6 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1599
Kūno kultūra 2021 m. balandžio 19 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1556
Sporto edukologija 2021 m. balandžio 26 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1555
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m.  gegužės 14 d. https://emokymas.lsu.lt/course/view.php?id=1554

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Sportinės veiklos analizė 2021 m. gegužės 18 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2021 m. gegužės 17 d.
Kineziterapija 2021 m. balandžio 29 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021 m. balandžio 23 d.
Treniravimo sistemos 2021 m. balandžio 29 d.
Taikomoji fizinė veikla 2021 m. gegužės 3 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2021 m. gegužės 11 d.
Kūno kultūra 2021 m. balandžio 29 d.
Sporto edukologija 2021 m. balandžio 29 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m. gegužės 18 d.

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
Studijų programa Laikas
Sportinės veiklos analizė 2021 m. gegužės 28 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2021 m. gegužės 28 d.
Kineziterapija 2021 m. gegužės 10 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021 m. gegužės 4 d.
Treniravimo sistemos 2021 m. gegužės 10 d.
Taikomoji fizinė veikla 2021 m. gegužės 13 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2021 m. gegužės 18 d.
Kūno kultūra 2021 m. gegužės 4 d.
Sporto edukologija 2021 m. gegužės 4 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m. gegužės 28 d.

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje (instrukcijos čia):

Studijų programa Laikas
Sportinės veiklos analizė 2021 m. birželio 1 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2021 m. gegužės 28 d.
Kineziterapija 2021 m. gegužės 12 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021 m. gegužės 6 d.
Treniravimo sistemos 2021 m. gegužės 12 d.
Taikomoji fizinė veikla 2021 m. gegužės 17 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2021 m. gegužės 20 d.
Kūno kultūra 2021 m. gegužės 6 d.
Sporto edukologija 2021 m. gegužės 6 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m. birželio 1 d.

3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas

Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Sportinės veiklos analizė 2021 m. birželio 14 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2021 m.  birželio 14 d.
Kineziterapija 2021 m. birželio 3-4 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2021 m. gegužės 21 d.
Treniravimo sistemos 2021 m. gegužės 21 d.
Taikomoji fizinė veikla 2021 m. birželio 2 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2021 m. birželio 3 d.
Kūno kultūra 2021 m. gegužės 25 d.
Sporto edukologija 2021 m. gegužės 25 d.
Turizmo ir sporto vadyba 2021 m. birželio 11 d.

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2021 m. birželio 18 d.