Baigiamieji darbai

 

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija;
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APROBACIJA

 1. 2019 m. balandžio 24 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2019 m. balandžio 24 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas SKPC (101 kab. CR).
 3. Visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų aprobacijos katedrose vyks 2019 m. gegužės 2 – 3 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų kokybės priežiūros centrui (toliau SKPC) į 101 kab. (centriniai rūmai)

1.1. 2019 m. gegužės 8 d. (trečiadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. SKPC (101 kab. CR) pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (pietų pertrauka 12-13 val.).

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas darbo pavadinimas, studento vardas ir pavardė (be parašų).
 2. Iki 2019 m. gegužės 9 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai po aprobacijos iki 2019 m. gegužės 10 d. privalo būti patalpinti į e-mokymas talpyklą.
 4. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 5. Gynimai
  Studijų programa Data
  Taikomoji fizinė veikla 2019-05-27
  Kineziterapija 2019-05-28 (29 30 31)
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2019-05-27
  Treniravimo sistemos 2019-06-03 (04)
  Kūno kultūra ir sportas 2019-06-03 (04)
  Sportinė rekreacija ir turizmas 2019-05-29
  Sporto vadyba 2019-05-29

  9. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2019 m. gegužės 22 d.

10. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų skyrius).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje 2019 m. balandžio  9 d. Studijų programa SVA – gegužės 2 d. studijų programa TRS  – balandžio 15 d.

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija vyks 2019 m. balandžio 16-18 d.

Studijų programa Atestacijos data
Sportinės veiklos analizė 2019-05-14
Kineziterapija 2019-04-17
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2019-04-16
Treniravimo sistemos 2019-04-18
Taikomoji fizinė veikla 2019-04-17
Sporto fiziologija ir genetika 2019-04-17
Kūno kultūra 2019-04-16
Sporto edukologija 2019-04-16

Baigiamųjų darbų gynimas:

Studijų programa Gynimo data
Sportinės veiklos analizė 2019-06-12
Kineziterapija 2019-05-23
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2019-05-24
Treniravimo sistemos 2019-05-24
Taikomoji fizinė veikla 2019-05-23
Sporto fiziologija ir genetika 2019-05-29
Kūno kultūra 2019-05-23
Sporto edukologija 2019-05-23

 

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gegužės 7 d. Įkeliamas anoniminis darbo PDF variantas be pavardžių.
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gegužės 9 d.
 3. Antrosios pakopos studentai su recenzijomis susipažinti galės nuo gegužės 17 d. atvykę į SKPC.
 4. Baigiamųjų darbų gynimo datos. Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2019 m. birželio 21 d.