Baigiamieji darbai

 

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija (atestacija);
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems  nuo 2018-2019 m.m.)

Priedai II pakopa

Priedai I pakopa

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APROBACIJA

Treniravimo sistemos, Kineziterapija studijų programos

 1. 2020 m.gegužės 4 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2020 m. gegužės 4 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2020 m. gegužės 7-8 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų programa

 1. 2020 m. gegužės 4 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2020 m. gegužės 4 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2020 m. gegužės 8 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

Kūno kultūra studijų programa

 1. 2020 m. gegužės 4 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2020 m. gegužės 4 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2020 m. gegužės 8 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

Sportinė rekreacija ir turizmas, Sporto ir turizmo vadyba studijų programos

 1. 2020 m. gegužės 4 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2020 m. gegužės 4 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas Studijų departamentui (101 kab. CR).
 3. Baigiamųjų darbų aprobacija vyks 2020 m. gegužės 7 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia
 5. Aprobacijos laikai čia

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų departamentui (toliau SD) į 101 kab. (centriniai rūmai)

1.1. 2020 m. gegužės 14 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. SD (101 kab. CR) pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (pietų pertrauka 12-13 val.).

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas darbo pavadinimas, studento vardas ir pavardė (be parašų).
 2. Iki 2020 m. gegužės 15 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai po aprobacijos iki 2020 m. gegužės 21 d. privalo būti patalpinti į e-mokymas talpyklą.
 4. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 5. Gynimai
  Studijų programa Laikas
  Kineziterapija 2020 m. gegužės 25-26 d.
  Treniravimo sistemos 2020 m. birželio 1-2 d.
  Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. gegužės 25 d.
  Kūno kultūra 2020 m. birželio 1-2 d.
  Sportinė rekreacija ir turizmas, Sporto ir turizmo vadyba 2020 m. gegužės 29 d.

  7. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2020 m. gegužės 22 d.

8. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų departamentas).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje
Studijų programa Pateikimo atestacijai laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. balandžio 30 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. gegužės 15 d.
Kineziterapija 2020 m. balandžio 27 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. balandžio 20 d.
Treniravimo sistemos 2020 b. balandžio 27 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. balandžio 20 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. balandžio 20 d.
Kūno kultūra 2020 m. balandžio 27 d.
Sporto edukologija 2020 m. balandžio 27 d.

2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija

Studijų programa Atestacijos laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. gegužės 12 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. gegužės 19 d.
Kineziterapija 2020 m. balandžio 30 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. balandžio 24 d.
Treniravimo sistemos 2020 m. balandžio 30 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. balandžio 24 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. balandžio 24 d.
Kūno kultūra 2020 m. balandžio 30 d.
Sporto edukologija 2020 m. balandžio 30 d.

Atestacijos procedūros čia

Atestacijos laikai čia

Baigiamųjų darbų gynimas:

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gegužės 5 d. Studijų programa Sportinės veiklos analizė – gegužės 26 d., Krepšinio treiravimas ir valdymas – gegužės 31 d. Įkeliamas darbo PDF variantas su studento vardu ir pavarde (be vadovo vardo ir pavardės).
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gegužės 7 d. Studijų programa Sportinės veiklos analizė pateikia darbus ETD – gegužės 28 d., Krepšinio treiravimas ir valdymas – birželio 2 d.
 3. Baigiamųjų darbų pristatymo vertinimas
Studijų programa Pristatymo vertinimo laikas
Sportinės veiklos analizė 2020 m. birželio 8 d.
Krepšinio treniravimas ir valdymas 2020 m. birželio 15 d.
Kineziterapija 2020 m. birželio 1-2 d.
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 2020 m. gegužės 22 d.
Treniravimo sistemos 2020 m. gegužės 22 d.
Taikomoji fizinė veikla 2020 m. gegužės 21 d.
Sporto fiziologija ir genetika 2020 m. gegužės 21 d.
Kūno kultūra 2020 m. gegužės 21 d.
Sporto edukologija 2020 m. gegužės 26 d.

Konkretaus studento baigiamojo darbo pristatymo vertinimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2020 m. birželio 19 d. Raudondvario pilies dvare (Pilies takas 1, Raudondvaris).