Baigiamieji darbai

 

Pirmosios ir antrosios pakopų baigiamųjų darbų gynimo procesą sudaro du etapai:

1.      Baigiamųjų darbų aprobacija;
2.      Baigiamųjų darbų gynimas.

Pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas
Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka
Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas (įstojusiems nuo 2016-2017 m.m.)

Baigiamuosius darbus galės gintis studentai, neturintys akademinių skolų ir išlaikę visus studijų modulių egzaminus.

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APROBACIJA

 1. 2018 m. gruodžio 19 d. baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymas sistemą
 2. 2018 m. gruodžio 19 d. atspausdintas baigiamojo darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas SKPC (101 kab. CR).
 3. Visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų aprobacijos katedrose vyks 2019 m. sausio 3 d.
 4. Aprobacijos procedūros čia

 

PIRMOSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

 1. Po aprobacijos pataisyti (jei reikia), atspausdinti ir įrišti bakalauro baigiamieji darbai (2 egzemplioriai) pristatomi Studijų kokybės priežiūros centrui (toliau SKPC) į 101 kab. (centriniai rūmai)

1.1. 2019 m. sausio 10 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. pristatomi visų pirmosios pakopos studijų programų baigiamieji darbai (pietų pertrauka 12-13 val.).

Baigiamieji darbai privalo būti pristatyti laiku. Studentui, laiku nepateikusiam baigiamojo darbo, nebus leidžiama dalyvauti baigiamojo darbo gynime.

 1. Pateikiami atspausdinti ir įrišti baigiamieji darbai (2 egzemplioriai). Vienas baigiamojo darbo egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašyta: darbo pavadinimas, studento, vadovo ir konsultanto (jeigu yra) vardai ir pavardės, parašai, darbo autoriaus parašai priešlapyje, patvirtinantys, kad darbas atliktas savarankiškai ir atitinka kalbos taisyklingumą. Antras egzempliorius pateikiamas su tituliniu lapu, kuriame įrašytas tik baigiamojo darbo temos pavadinimas (šiame egzemplioriuje studentas privalo pašalinti visus duomenis, kurie gali atskleisti rengusio studento pavardę).
 2. Iki 2019 m. sausio 2 d. studentas e-mokymo sistemoje privalo pateikti savianalize grįstą mokymosi pasiekimų aplanką.
 3. Bakalauro baigiamieji darbai po aprobacijos iki 2019 m. sausio 18 d. privalo būti patalpinti į emokymas talpyklą
 4. Studentai su vertintojų vertinimais galės susipažinti nuo sausio 17 d. atvykę į SKPC
 5. Baigiamuosius darbus galės gintis tik tie studentai, kurie neturės nei akademinių nei finansinių skolų. Baigiamojo darbo modulio galutinio vertinimo dalys (vadovo vertinimas, vertintojo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplanko vertinimas). turi būti įvertintos bent slenkstiniu lygiu t.y. 5 balais ir daugiau.
 6. Gynimai
  Studijų programa Data
  Sporto vadyba 2019-01-28
  Physical activity and lifestyle 2019-01-28

  9. Gynimo laikai čia

Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2018 m. gruodžio 21 d.

10. Diplomai įteikiami tiems studentams, kurie neturi įsiskolinimų universitetui, yra pilnai atsiskaitę su visais universiteto padaliniais (bendrabutis, biblioteka, buhalterija, studijų skyrius).

 ANTROSIOS PAKOPOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas atestacijai e-mokymas sistemoje 2018 m. lapkričio 27 d.

Antrosios pakopos baigiamųjų darbų atestacija vyks 2018 m. lapkričio 30 d. nuo 12 val. 209 aud. (III rūmai).

Baigiamasis darbas yra atestuojamas atvirame baigiamųjų darbų atestacijos komisijos posėdyje, kuriame studentai trumpai (iki 5 min.) skaidrėse ir žodžiu pristato savo pilnai išbaigtą darbą.

Baigiamųjų darbų gynimas:

Studijų programa Data
Turizmo ir sporto vadyba 2019-01-17(18)

 

 1. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas po atestacijos  galutiniam gynimui e-mokymas sistemoje iki gruodžio 19 d. Įkeliamas anoniminis darbo PDF variantas be pavardžių.
 2. Antrosios pakopos baigiamųjų darbų pateikimas ETD sistemoje iki gruodžio 20 d.
 3. Antrosios pakopos studentai su recenzijomis susipažinti galės nuo sausio 10 d. atvykę į SKPC.
 4. Baigiamųjų darbų gynimo datos. Konkretaus studento baigiamojo darbo gynimo laikas čia.

Diplomų įteikimas vyks 2019 m. vasario  d.