2021 metai

Fizinio ugdymo psichologija : vadovėlis / Romualdas Malinauskas

Remiantis šiuolaikinio mokslo pasiekimais, vyraujančiomis europinėmis bei pasaulinėmis fizinio ugdymo psichologijos idėjomis ir tendencijomis, vadovėlyje aiškiai apibrėžtas fizinio ugdymo psichologijos kaip mokslo objektas ir uždaviniai, korektiškai parašyti pamatiniai vadovėlio skyriai, nuodugniai aptariami aktualiausieji klausimai. Leidinyje pateikta medžiaga suteikia galimybę susipažinti su šiuolaikinėmis fizinio ugdymo psichologijos koncepcijomis, perteikia gerąją vakarietiško fizinio ugdymo psichologijos mokslininkų ir praktikų patirtį. Fizinis krūvis daro didelę įtaką psichikos sveikatai, tad vadovėlyje nuodugniai aprašytos fizinio krūvio ir psichikos sveikatos sąsajos. Vadovėlyje ne tik pristatytos naujausios motyvacijos fiziniam aktyvumui teorijos, bet ir apžvelgtos motyvacijos fiziniam aktyvumui žadinimo galimybės, o tai yra ypač aktualu ugdytojui.
Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojams, kūno kultūros mokytojams, treneriams, aukštesniųjų klasių moksleiviams, fizinio ugdymo programų specialistams, fizinio ugdymo studijų, įvairių psichologijos programų studentams, psichologams praktikams.

Fizinis aktyvumas ir sveikata : vadovėlis /sudaryt. Rasa Jankauskienė

Vadovėlis skiriamas universitetų studentams ir klausytojams, studijuojantiems pasiekimų ir laisvalaikio sporto, medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, mitybos, socialinio darbo, psi­chologijos, vadybos, turizmo ir poilsio, pedagogikos, edukologijos, andragogikos ir kitas studijų kryptis. […] Vadovėlis galėtų sudominti politikus, už visuomenės sveikatinamąjį fizinį aktyvumą atsakingus institucijų, savival­dos ir šalies sprendimų priėmėjus. Tikimės, kad vadovėlį bus įdomu skaityti treneriams, fizinio ugdymo ir kitiems mokytojams, visuomenės sveikatos, sveikatos ugdymo ir stiprinimo, sveikatos priežiūros specialistams bei plačiajai visuomenei.“

                            

                               Stuburo stabilizavimo pratimai: nugaros skausmo valdymas : studijų knyga / Vilma Dudonienė

2-asis papildytas leidimas

Šioje studijų knygoje autorė apžvelgia mokslinę literatūrą apatinės nugaros dalies skausmo tema, taip pat rekomenduojamus fizinius pratimus nugaros skausmo prevencijai ir šalinimui bei draudžiamus fizinius pratimus, kai kyla skausmo atsiradimo ar pasikartojimo rizika. Čia nepateikiami išsamūs paciento ištyrimo metodai, todėl autorė atkreipia dėmesį, kad šie pratimai, atliekami lėtai ir taisyklingai, yra saugūs kiekvienam, nejaučiančiam ūminio nugaros skausmo. Šiuos pratimus galima taikyti tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, o ypač paaugliams augimo piko metu, kai ilgieji kaulai auga greičiau nei raumenys ir rizika pažeisti nugarą labai padidėja. Pacientams, turintiems tarpslankstelinių diskų išvaržą, dėl pratimų atlikimo reikėtų pasikonsultuoti su kineziterapeutais arba medikais.
Knyga skiriama kineziterapeutams, sveikatos ugdytojams, kūno kultūros mokytojams, sporto šakų treneriams ir visiems tiems, kas nori išmokti saugiai stiprinti liemens raumenis.

 

The Recommendations for Schoolyard Design to Increase Movement Affordances for Children : Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances NPHZ-2017/10130/sudaryt.  Renata Rutkauskaitė, Rita Gruodytė-Račienė,  Irena Čikotienė,  Kristina  Visagurskienė.

 Pagrindinė projekto mintis buvo atlikti fiziniam aktyvumui skirtos mokymosi aplinkos analizę dalyvaujant įvairioms edukacinėms ir needukacinėms institucijoms. Šių institucijų dalyvavimas leido pasiekti patikimų rezultatų rengiant studijų modulį, skirtą visoms amžiaus grupėms. Atvejų analizė yra svarbi visiems projekto dalyviams, nes gauti rezultatai leido naujai pažvelgti į fizinio neaktyvumo problemą visose šalyse partnerėse, o ypač – Baltijos šalyse. Šiaurės šalių įvairių sektorių patirtis ir žinios praturtino studijų modulio turinį, suteikė inovatyvių tyrimo idėjų, praturtino ir praplėtė jauno fizinio aktyvumo švietėjo filosofiją sveikai gyvensenai siekti ir propaguoti.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

Mokyklos kiemo projektavimo rekomendacijos vaikų fizinio aktyvumo galimybėms didinti : Nordplus projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ NPHZ-2017/10130/sudaryt. Renata Rutkauskaitė, Rita Gruodytė-Račienė,  Irena Čikotienė,  Kristina Visagurskienė.

Pagrindinė projekto mintis buvo atlikti fiziniam aktyvumui skirtos mokymosi aplinkos analizę dalyvaujant įvairioms edukacinėms ir needukacinėms institucijoms. Šių institucijų dalyvavimas leido pasiekti patikimų rezultatų rengiant studijų modulį, skirtą visoms amžiaus grupėms. Atvejų analizė yra svarbi visiems projekto dalyviams, nes gauti rezultatai leido naujai pažvelgti į fizinio neaktyvumo problemą visose šalyse partnerėse, o ypač – Baltijos šalyse. Šiaurės šalių įvairių sektorių patirtis ir žinios praturtino studijų modulio turinį, suteikė inovatyvių tyrimo idėjų, praturtino ir praplėtė jauno fizinio aktyvumo švietėjo filosofiją sveikai gyvensenai siekti ir propaguoti.

Leidinio ,,The Recommendations for Schoolyard Design to Increase Movement Affordances for Children’’ vertimas į lietuvių kalbą.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

 

100 žaidimų krepšinio treniruotėms : metodinė priemonė /Rasa Kreivytė,  Lina Brazdeikytė,  Rolandas Radvila, Ramūnas Butautas.

Metodinė priemonė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos krepšinio federacija, remiantis krepšinio trenerių sukaupta praktine patirtimi. Joje autoriai pateikia daugybę kūno ir kamuolio valdymo žaidimų, taip pat mentalinių gebėjimų bei fizinių ypatybių lavinimo žaidimų. Žaidimai suklasifikuoti, detaliai aprašyti, iliustruoti schemomis. Be to, pateikiami sudėtingesni žaidimų variantai, kuriais galima paįvairinti, padaryti įdomesnes pratybas, kūno kultūros pamokas. Pateiktus žaidimus galima laisvai interpretuoti priklausomai nuo pratybose dalyvaujančių ugdytinių skaičiaus, keisti žaidimo trukmę ir sąlygas pagal jų gebėjimus.

Skiriama Lietuvos sporto universiteto Treniravimo sistemų, Fizinio ugdymo ir sporto bei kitų studijų programų studentams, krepšinio ir kitų sporto šakų treneriams, taip pat ugdymo pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus sportininkų grupėmis.