2019 metai

Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga   / Sudaryt. Skurvydas, Albertas

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/.

 

Rekomendacijos kūno kultūros mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl vyresnio mokyklinio amžiaus jaunuolių rengimo karinei tarnybai /
Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Česnaitienė, Vida-Janina; Vizbaraitė, Daiva; Žumbakytė-Šermukšnienė, Renata.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje
http://dspace.lsu.lt/