2019 metai

Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga   / Sudaryt. Skurvydas, Albertas

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/.

 

Rekomendacijos kūno kultūros mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims dėl vyresnio mokyklinio amžiaus jaunuolių rengimo karinei tarnybai /
Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita; Česnaitienė, Vida-Janina; Vizbaraitė, Daiva; Žumbakytė-Šermukšnienė, Renata.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

Tinklinis. Mokykimės teisėjauti : studijų knyga / Zuoza, Aurelijus, Kazys; Gavorka, Andrius; Simanavičienė, Jolanta; Pacenka, Rimantas.
4 – asis pataisytas ir papildytas leidimas.

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/

Lietuvos sporto universitetui 85. Akimirkos, kurios pasakoja,  kaip mes kuriame, mokomės ir džiaugiamės / Daiva Majauskienė, Saulius Kavaliauskas, Žilvinas Slauskis.

2-asis pataisytas ir papildytas leidimas.

Ligonių ir neįgaliųjų masažas /
J. Požėrienė, V. Ostasevičienė, D. Rėklaitienė, V. Pokvytytė, K. Venckūnienė, D. Selickaitė, N. K. Valužienė, I. Kragnienė, R. Naumavičienė, J. Piečaitienė .
3 – iasis pataisytas ir papildytas leidimas (papildomas tiražas).