2019 metai

Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga   / Sudaryt. Skurvydas, Albertas

Knyga prieinama LSU e.talpykloje http://dspace.lsu.lt/.