2016 metai

MONOGRAFIJOS

Šiuolaikinis fizinis ugdymas. Tarpdisciplininis kontekstas: monografija / Audronė Dumčienė, Albertas Skurvydas, Romualdas Malinauskas, Tomas Saulius.

 

 

MOKSLO STUDIJOS

Mobingo, kaip psichosocialinio stresoriaus, prevencija įgyvendinant įmonių socialinę atsakomybę: mokslo studija / Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė.

 

VADOVĖLIAI 

Kristina Zaičenkovienė. Pilateso mankšta: vadovėlis.

 

 

 

Tomas Saulius. Kritinio mąstymo metodai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams.

                         

 

 

 STUDIJŲ KNYGOS    

Sporto renginių organizavimas ir vykdymas mokyklose: studijų knyga / A. K. Zuoza, A. Buliuolis, I. J. Zuozienė.

 

 

Viešbučio personalo valdymo veiklos: studijų knyga / Jolita Vveinhardt, Inga Staškevičiūtė-Butienė.

 

 

 

METODINĖ MEDŽIAGA 

Kęstas Miškinis. Treneriams ir sportininkams apie filosofiją.

 

 

 

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių testavimas ir ugdymas: metodinė priemonė pedagogams / parengė Kristina Visagurskienė, Jolanta Grigonienė.

 

 

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: metodinė medžiaga / parengė Vida Janina Česnaitienė, Arūnas Emeljanovas, Brigita Miežienė.