2014 metai

STUDIJŲ KNYGOS

 

B. Statkevičienė

Plaukimas šiuolaikiškai


 

A. Vilūnienė, L. Trinkūnienė

Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai


 

Š. Šniras, R. Malinauskas

Sportininkų ir trenerio sąveikos psichologija


 

INFORMACINIS LEIDINYS

 

Sportas Lietuvos sporto universitete 2012–2013 m.

 

METODINĖ MEDŽIAGA

                                  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika.


 


 

                             Perkvalifikavimo programa fizinio aktyvumo srityje dirbantiems specialistams su aukštuoju išsilavinimu.

 


 

                               Perkvalifikavimo programa visuomenės sveikatos specialistams.