2007 metai

VADOVĖLIAI

Sud. A. Liaugminas

Graikų-romėnų imtynės


 

J. Skirius

Sporto medicina


 

Sud. R. Mikalauskas

Trenerio knyga: fizinis rengimas


 

R. Mikalauskas

Sporto organizacija ir vadovas: efektyvus valdymas


 

MONOGRAFIJA

S. Stonkus

Lietuvos aukštasis kūno kultūros mokslas: žmonės ir darbai


 

STUDIJŲ KNYGOS

A. Liaugminas, S. Liaugminas, R. Tirilis

Imtynių sportas Lietuvoje: darbai ir laimėjimai


 

I. Čikotienė, L. Danilevičienė, A. Lileikienė, B. Mažutaitienė, R. Vaznonienė

A Guide to Physical Education and Sport


 

G. Čižauskas, S. Zdanavičienė

Matavimų ir testų teorijos praktikos darbai


 

V. Gudonis, V. Ivaškienė, P. Zachovajevas

Sutrikusios regos vaikų mokomoji strategija ir fizinis ugdymas


 

S. Sipavičienė

Judėjimo ir atramos sistemos sportinės traumos ir jų profilaktika


 

A. Buliuolis, V. Šilinskas, E. Trinkūnas

Lengvosios atletikos varžybų teisėjavimo metodikos ypatumai


 

E. Lingytė

Moterų treniruotės ypatumai


 

Pagrindinės biochemijos sąvokos

 

D. Satkunskienė, V. Skyrienė

Plaukimo biomechanikos praktikos darbai


 

A. Skarbalius

Sportininkų rengimo šiuolaikinių technologijų aspektai


 

A. K. Zuoza, V. Jankus, A. Gavorka, R. Pacenka, J. Simanavičienė

Tinklinio taisyklių kaita ir varžybų vykdymo reglamentai

CD LAIKMENOS

A. Buliuolis, V. Šilinskas, E. Trinkūnas

Lengvosios atletikos varžybų teisėjavimo metodikos ypatumai


 

Pagrindinės biochemijos sąvokos

 

A. Skarbalius

Sportininkų rengimo šiuolaikinių technologijų aspektai