2006 metai

VADOVĖLIAI

A. Stanislovaitis, A. Grūnovas, V. Butkus

Trumpųjų nuotolių bėgimas

 


A. Dumčienė, Z. Bajoriūnas

Ugdymo pagrindai

 


G. Gorinienė, A. Gorinaitė

Fizioterapija ir kurortiniai veiksniai

 


S. Laskienė

Sporto filosofija

 


R. Kazakevičius, J. Labutis, R. Statkevičius

Futbolas. Istorija, teorija, didaktika

 


K. Muckus

Biomechanikos pagrindai

 


A. Skurvydas, S. Stonkus, V. Volbekienė

Kūno kultūra. Geras ir gražus žmogus

 

 


MONOGRAFIJOS

A. Skarbalius

Šiuolaikinis vyrų rankinis: varžybinės veiklos modeliai

 


L. Kardelienė, K. Kardelis

Pedagoginė komunikacija kūno kultūros veikloje


STUDIJŲ KNYGOS

Fizinis aktyvumas ir sveikata
 


K. Miškinis

Šeima pasaulio šalių kultūrose

 


A. Čepulėnas

Slidinėjimo sprintas

 


D. Mickevičienė, K. Motiejūnaitė, A. Skurvydas

Fizinis aktyvumas ir moksleivių sveikatos stiprinimas

 


Š. Šniras, R. Malinauskas

Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas

 


I. Tilindienė, A. Gaižauskienė, I. M. Šeščilienė

Pedagogikos pagrindų ir didaktikos seminarai

 


R. Mažeikienė, A. Kaveckas

Ritinis ir mažasis ritinis mokykloje

 


E. Talačka, A. Alekrinskis, P. Mockus, V. Papievienė

Turizmo pradmenys

 


M. Gobikas, Z. Kamarūnas

Sporto renginių vadybos ypatumai


ŽURNALAS

Kineziterapija

Nr. 1 (7)