Liudas Poderys

  • Profesorius
    Treniravimo mokslo katedra
  • Liudas Poderys
  • liudas.poderys@lsu.lt

Papildomos pareigos

Vyr. mokslo darbuotojas, Sporto mokslo ir inovacijų institutas

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
2000Habil.dr. gynimas

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
1975 -1978Fizinio lavinimo vadovas, Jonavos 34 vidurinė profesinė mokykla / Teacher of Physical Education in 34-d secondary vocational school
2000Habil dr gynimas, prof vardo suteikimas , Kauno medicinos universitetas / Thesis for Habil. doctor's defense, conferring the title of professor, Kaunas Medical University
1978 iki dabar - destytojas docentas (nuo1982), profesorius (nuo 2001) ; 1978 to present - teacher, associate professor (sice 1982), professor (since 2001)

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Sportininkų rengimo technologijos / Athletes Training TechnologiesSportuojančiųjų parengtumas ir funkcinė būklė/ Functional State & Sports PerformanceMT grupės vadovas / head of research group

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Lietuvos olimpinės rinktinės sportinikų moksliniai tyrimai atliekami KKineziologijos MT grupės daerbuotojų yra pateikiami ne tik treneriams, bet ir studijuojantiems. kaip studijų probleminių situacijų sprendimai ar sporto metodologiją pagrindžianti medžiaga.  MT grupės nariai dėsto Treniravimo sistemų tiek pirmos tiek antrosios pakopos studentams, taip pat dėstoma biologijos krypties doktorantams studijų modulis „Raumenų kraujotaka ir darbingumas“.  MT grupės nariai dėsto kitų studijų programų studijuojantiems anglų k., vadovauja jų baigiamiesiems darbams.  Tyrimai atliekami, vadovaujant grupės mokslininkams, kurių rezultatus studentai apibendrina rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus, apima tiek treniruotės proceso valdymo, tiek sportuojančiųjų funkcinės, nuovargio ir atsigavimo, tiek fizinių krūvių stebėsenos ir grįžtamojo ryšio formavimo problemas. Visa tai yra studijų programos „Treniravimo sistemos“ mokslinio pagrįstumo ir sprendimų priėmimo proceso esminiai komponentai.  Dalis studentų kaip tyrėjai aktyviai dalyvauja MT grupės tyrimuose kurie suplanuoti kaip tarptautinio projekto „FATIGUE“ darbai. Dalį surinktų duomenų studentai apibendrina rengdami baigiamuosius darbus (studijų programos „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“ bei „Treniravimo sistemos“). Šie studentai dalyvauja ir Lietuvos mokslinių grupių ir net tarptautiniuose projekto „FATIGUE“ darbiniuose pasitarimuose, kitaip tariant jų kompetencijos formuojamos realioje darbinėje veikoje  Studijuojantieji „Treniravimo sistemos“ bei „Taikomoji fizinė veikla“ magistrantai dalyvaujantys Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų tyrimuose, dalyvaujantys klausos negalią turinčių sportininkų tyrimuose ir rengiantys šias problemas nagrinėjančius darbus taip pat kompetencijas įgyja realioje darbinėje aplinkoje.  Skaitoos paskaitos Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuojamuose sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinių tyrimų duomenys pateikiami studijuojantiems kaip studijų probleminių situacijų sprendimai ar sporto metodologiją pagrindžianti medžiaga.  MT grupės nariai dėsto Treniravimo sistemų tiek pirmos tiek antrosios pakopos studentams, taip pat dėstoma biologijos krypties doktorantams studijų modulis „Raumenų kraujotaka ir darbingumas“.  MT grupės nariai dėsto kitų studijų programų studijuojantiems anglų k., vadovauja jų baigiamiesiems darbams.  Tyrimai atliekami, vadovaujant grupės mokslininkams, kurių rezultatus studentai apibendrina rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus, apima tiek treniruotės proceso valdymo, tiek sportuojančiųjų funkcinės, nuovargio ir atsigavimo, tiek fizinių krūvių stebėsenos ir grįžtamojo ryšio formavimo problemas. Visa tai yra studijų programos „Treniravimo sistemos“ mokslinio pagrįstumo ir sprendimų priėmimo proceso esminiai komponentai.  Dalis studentų kaip tyrėjai aktyviai dalyvauja MT grupės tyrimuose kurie suplanuoti kaip tarptautinio projekto „FATIGUE“ darbai. Dalį surinktų duomenų studentai apibendrina rengdami baigiamuosius darbus (studijų programos „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“ bei „Treniravimo sistemos“). Šie studentai dalyvauja ir Lietuvos mokslinių grupių ir net tarptautiniuose projekto „FATIGUE“ darbiniuose pasitarimuose, kitaip tariant jų kompetencijos formuojamos realioje darbinėje veikoje  Studijuojantieji „Treniravimo sistemos“ bei „Taikomoji fizinė veikla“ magistrantai dalyvaujantys Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų tyrimuose, dalyvaujantys klausos negalią turinčių sportininkų tyrimuose ir rengiantys šias problemas nagrinėjančius darbus taip pat kompetencijas įgyja realioje darbinėje aplinkoje.  Skaitoos paskaitos Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuojamuose sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
Mokslinių tyrimų duomenys pateikiami studijuojantiems kaip studijų probleminių situacijų sprendimai ar sporto metodologiją pagrindžianti medžiaga.  MT grupės nariai dėsto Treniravimo sistemų tiek pirmos tiek antrosios pakopos studentams, taip pat dėstoma biologijos krypties doktorantams studijų modulis „Raumenų kraujotaka ir darbingumas“.  MT grupės nariai dėsto kitų studijų programų studijuojantiems anglų k., vadovauja jų baigiamiesiems darbams.  Tyrimai atliekami, vadovaujant grupės mokslininkams, kurių rezultatus studentai apibendrina rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus, apima tiek treniruotės proceso valdymo, tiek sportuojančiųjų funkcinės, nuovargio ir atsigavimo, tiek fizinių krūvių stebėsenos ir grįžtamojo ryšio formavimo problemas. Visa tai yra studijų programos „Treniravimo sistemos“ mokslinio pagrįstumo ir sprendimų priėmimo proceso esminiai komponentai.  Dalis studentų kaip tyrėjai aktyviai dalyvauja MT grupės tyrimuose kurie suplanuoti kaip tarptautinio projekto „FATIGUE“ darbai. Dalį surinktų duomenų studentai apibendrina rengdami baigiamuosius darbus (studijų programos „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“ bei „Treniravimo sistemos“). Šie studentai dalyvauja ir Lietuvos mokslinių grupių ir net tarptautiniuose projekto „FATIGUE“ darbiniuose pasitarimuose, kitaip tariant jų kompetencijos formuojamos realioje darbinėje veikoje  Studijuojantieji „Treniravimo sistemos“ bei „Taikomoji fizinė veikla“ magistrantai dalyvaujantys Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų tyrimuose, dalyvaujantys klausos negalią turinčių sportininkų tyrimuose ir rengiantys šias problemas nagrinėjančius darbus taip pat kompetencijas įgyja realioje darbinėje aplinkoje.  Skaitoos paskaitos Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuojamuose sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
  Tyrimų sritis yra tiesiogiai susijusi su treniravimų sistemos studijų programa. siekia pagilinti šios srities mokslines žinias , todėl publikacijose pateikiamų tyrimų medžiaga yra naudojama iliustruoti studijuojamus organizmo reakcijos į fizinius krūvius ypatybes. Visi tyrimai orientuoti treniruotės proceso stebėsenai ir treniruotės proceso valdymui tobulinti. Studentai tiek bakalaurai, tiek magistrantai atlieka tyrimus, renka tyrimo medžiagą baigiamiesiems bakalauro ar magistro darbams pasinaudodami šiomis aprobuotomis tyrimo metodikomis. Tęstinių studijų centre treneriams, pedagogams ir kineziterapeutams skaitytomos paskaitos, kuriose pateikiama laboratorijos tyrimų rezultatai. Užsienio studentams (stud.programos „Sports Performance Analysis“ ir „Basketball Coaching“ ) pateikiama ir demonstruojama naujausių informacinių technologijų , naudojamų laboratorijoje) taikymai vertinant sportuojančių asmenų funkcinę būklę.

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
LSU mokslinės kvalifikacijos tobulinimas ir dalyvavimas moksliniuose seminaruose.
klausyti Prof. MIGUEL ANGEL GOMEZ RUANO (Madrido technikos universitetas) paskaitos 2020-11-25, 12:30-14:30 “Athlete training technologies in basketball”
Tyrėjų grupės (LSU-KTU-LSMU) moksliniai metodiniai seminarai "biosignalų analizės metodų kūrimas"

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
JVE Conference on Dynamics of Biological Systems September 26-28, 2019 in Kaunas, Lithuania
Dalyvavimas reguliariai rengiamuose neformalios mokslinikų grupės "Matematiniai biomedicininnių tyrimo ir duomenų analizės vertinimo metodai" pasitarimuose
Dalyvauta dviejuose MITA renginiuose dėl MT projektų teikimų

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Seminarai "Kompleksinių sistemų tyrimų metodologijos problemos"

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
informcijos apie LSU mokslą ir MTP projekto vykdymą atnaujinimai ir medž. Interneto svetainėi ITEA – 4medž. Interneto svetainėi ITEA – 4 (informcija apie LSU mokslą ir MTP)https://itea4.org/user/login.html ir ITEA 4 · Profile · Jonas Liudas Poderys

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Jaunųjų mokslininkų konferencijaKonferencijos moderatorius - moksleivių mokslinių pranešimų analizė ir vertinimashttps://www.santara.kaunas.lm.lt/jaunuju-mokslininku-konferencija/

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Tyrėjų nakties renginiaiJournal of Comlecity in Health Scienceshttps://www.youtube.com/watch?v=sShvfYPmdUo
Jaunųjū mokslininkų konferencijaKauno santaros gimazija "Jaunųjū mokslininkų konferencija"https://www.santara.kaunas.lm.lt/jaunuju-mokslininku-konferencija/
Tyrėjų naktis -2021Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų moksliniai tyrimai LSU, LSMU ir KTU mokslininkų bendradarbiavimashttps://drive.google.com/file/d/1gbY1x2rZ4wHDZ290YChY3LkbOJ8a0V5D/view
Paslkaitos įvairių sporto šakų treneriams apie mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą valdant sportinės treniruotės procesąSporto šakų federacijų treneriams.
Tyrėjų nakties -2022 renginiaiPaskaita "Sportuojančių ir sveikatą stiprinančių asmenų funkcinės būklės tyrimo ir vertinimo metodai"

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
laida „Žinių radijas“ (diskusija vyks Vilniuje), rugpjūčio 12 d. (trečiadienį) 11.05 val. Radio laiLietuvos sporto universiteto mokslininkai. Nuo technologijų kūrimo iki bendradarbiavimo su žinomiausiomis pasaulio sporto klubais“ Laidos pašnekovas. Išradėjas, sporto mokslininkas, Lietuvos sporto universiteto profesorius Liudas Jonas Poderys. Laidos planas: 1) Sporto mokslas. Kaip suprantamas Lietuvoje, pasaulyje. 2) Sporto mokslininkai: nuo sportininkų testavimo ir strategijų, technologijų kūrimo. 3) Lietuvos sporto universiteto mokslininkų lyderystė Lietuvoje ir pasaulyje. Tarptautiškumas. Bendradarbiavimas su žinomais pasaulio sporto mokslininkais, universitetais ir verslu. 4) Elito sportininkų tyrimas, bendradarbiavimas su žinomais klubais.„Žinių radijas“ (diskusija vyks Vilniuje), rugpjūčio 12 d. (trečiadienį) 11.05 val.
Paskaitos Lietuvos sporto federacijų organizuojamuose seminaruose treneriamspagal sporto federacijų planus

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Tarptautinio projekto "išmanieji marškinėliai" rezultatų pristatymas TV reportaže (LNK).TV reportažashttps://lnk.lt/video/sukure-ismaniuosius-marskinelius/57860

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Parengtas pranešimas Lietuvos olimpinė akademijos kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu LTOK atkūrimo 30-mečio proga Vilniuje surengtai konferencijai „Istorijos atspindžiai dabartyje ir žvilgsnis į ateitį“.SPORTO MOKSLAS IR OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS KAIP TAUTOS DVASINĖS STIPRYBĖS RAIŠKAhttp://www.ltok.lt/naujienos-ir-media/aktualijos/show/paminejo-ltok-atkurimo-30-meti
Interviu - publikuota "15-ka min.lt." Lietuviai sukūrė turbūt pažangiausius pasaulyje išmaniuosius marškinėliusInterviu apie vykdyto tarptautinio (programos "EUREKA" ) projekto rezultatus.https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/lietuviai-sukure-turbut-pazangiausius-pasaulyje-ismaniuosius-marskinelius-646-1076374?fbclid=IwAR33rfyYwP7YqBwiQz7KmkqqJzdjQEilih89_7b8rmJWr09pruy6sNDerGw#
Interviu žurnalui "Sveikata" apie fizinių pratimų ir sveikatos stiprinimo aspektus (Kauno dienos priedas "Sveikata" 2018 m. Nr. 17).Interviu - atsakymai į žurnalistės klausimus apie fizinių pratimų ir sveikatos stiprinimo aspektus

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Živilė KairiūkštienėVadovasLSU
Deivydas VeličkaVadovasLSMU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Kęstutis BunevičiusvadovasLSU
Artūras SujetavadovasLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2023

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Paulius KamarauskasnarysLSU, 2023 spalio 27 d
Soneta IvanovėnarysLSU, 2013 birželio 23

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Vita TamolienenarysLSU 2022
Janno JürgensonOponentasTartu universitetas (Estija), 2022-09-06
Narmunds VarpaOponentas - https://www.lspa.lv/files/2022/Promocijas_darbs_NVarpa_2022.pdfLatvijos sporto pedagogkos akademija - https://www.lspa.lv/files/2022/Promocijas_darbs_NVarpa_2022.pdf

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Inga Lukonaitienėgynimo tarybos narysLSU 2021-04-01
Raulas Krušnauskasgynimo tarybos narys2021-03-05
Paul Hendricegynimo tarybos narys2021-09-30

2020

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Bruno Fiqueiranarys2020 10 08, 11 val.

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Martin AedmaOponentas2018-12-20, Tartu universitetas
Vytautas Pliagagynimo tarybos narysLSU

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017-08-17 (Mantas Mickevičius)LSUtarybos narys
2017-09-27 (Paleckis Vidas)LSUtarybos narys

2016

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2016-08-31Repšaitė Viktorija

2015

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2015-08-31 - Viltorija RepšaitėLSMUtarybos narys
2015-04-18 Rima SolianikLSUtarybos narys
2015-06-19 Sandra KilikevičienėLSUtarybos narys

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
INNO4HEALTH - Nuolatinė individualizuotos ir fizinės sveikatos stebėsenaMokslo (tarptautinis)Nr. 01.2.2-MITA-K-702-10-0002MITAPartneris

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analizeMoksloNr.01.2.1-LVPA-K-856-01-0195Lietuvos verslo paramos agentūraPartneris
INNO4HEALTH - Nuolatinė individualizuotos ir fizinės sveikatos stebėsenaMokslo (T)Nr. 01.2.2-MITA-K-702-10-0002Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraPartneris

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Non-intrusive human fatigue assessment (Fatigue)Mokslo (T)Nr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001MITAPartneris
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (infrastruktūra)Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVA (ES struktūriniai fondai)Koordinatorius
Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analizeMoksloNr.01.2.1-LVPA-K-856-01-0195Lietuvos verslo paramos agentūraPartneris
INNO4HEALTH - Nuolatinė individualizuotos ir fizinės sveikatos stebėsenaMoksloNr. 01.2.2-MITA-K-702-10-0002Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūraKoordinatorius

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Non-intrusive human fatigue assessment (Fatigue)Tarptautinis moksloNr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001MITAPartneris
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimasKiti mokslo (mokslo įrangos įsigijimas) / infrastruktūrosNr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001CPVAKoordinatorius
Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analizeMokslo nacionalinisNr.01.2.1-LVPA-K-856-01-0195LVPAPartneris

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Non-intrusive human fatigue assessment (Fatigue)MoksloNr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001MITAPartneris

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Non-intrusive human fatigue assessment (Fatigue)Mokslo projektasNr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001ES struktūriniai fondai (MITA)Partneris

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

publikacijos

Liubertas, Tomas; Poderys, Jonas Liudas; Zigmantaite, Vilma; Viškelis, Pranas; Kucinskas, Audrius; Grigaleviciute, Ramune; Jurevicius, Jonas; Urbonaviciene, Dalia. The effect of potassium nitrate supplementation on the force and properties of extensor digitorum longus (EDL) muscles in mice // Nutrients. Basel : MDPI AG. ISSN 2072-6643. 2023, vol. 15, iss. 6, art. no. 1489, p. 1-13. DOI: 10.3390/nu15061489.Brazdžionytė, R.; Čiuderė, J.; Poderys, J. Pulse wave parameters of radial artery can be helpful to get the feedback about the impact of workloads on body systems during the training session // Current trends in sports sciences and physical education : 16th conference of Baltic Society of Sport Sciences : May 24–25th, 2023, Biała Podlaska, Poland : programme and abstracts. Biała Podlaska. 2023, p. 22. Prieiga per internetą: <https://bsss.awf-bp.edu.pl/download/abstracts.pdf> [žiūrėta 2023-10-20].Brazdžionytė, Rūta; Velička, Deivydas; Poderys, Jonas. Multimodalinių pratybų poveikio vertinimas registruojant širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių kaitą // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2023, p. 52. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2023-12-23].Trinkūnaitė, Monika; Trinkūnas, Eugenijus; Poderys, Jonas. Širdies ritmo variabilumo, periferinės kraujotakos ir deguonies įsotinimo kaita raumenyse, atliekant kvėpavimo pratimus // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 57. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02].Geležūnas, Saulius; Ščevinskas, Karolis; Trinkūnas, Eugenijus; Poderys, Jonas. Subjektyviai vertinamo nuovargio ryšys su širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės rodiklių kaita atliekant intensyvius kartotinius krūvius // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 58. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02].Brazdžionytė, Rūta; Velička, Deivydas; Poderys, Jonas. Multimodalinių pratybų efekto vertinimas registruojant širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių kaitą // Sporto mokslas. Kaunas : VDU. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2023, Nr. 2, p. 74-81. DOI: 10.15823/sm.2023.104.9.