Sportininkų rengimo technologijos

Vadovė doc. dr. Diana Rėklaitienė

Strateginė LSU mokslo krypties programa Sportininkų rengimo technologijos apima įvairius, skirtingų sporto šakų, skirtingo amžiaus ir parengtumo sportininkų treniravimo vyksmo valdymo aspektus. Bus nagrinėjama sportininkų treniruotės proceso kontrolė ir funkcinės būklės stebėsena; fizinio parengtumo rodikliai ir technikos veiksmų tobulinimo technologijos;  specifinio ir techninio rengimo optimizavimas; treniravimo technologijų modeliavimas; traumų rizikos veiksnių diagnostika ir prevencija; sveikatinimo programų veiksmingumas; mitybos ir maisto papildų vartojimo poveikis sportiniams rezultatams. Pastaruoju metu esant galimybei naudotis naujausiomis technologijomis sporto moksle galima giliau ir tiksliau ištirti ne tik atskirus sportininkų funkcinės būklės parametrus, bet atlikti sudėtingesnius kompleksinius tyrimus lemiančius sportinį rezultatą, tai: suvokimą, atmintį, išmokimo apimtis, sprendimo priėmimo mechanizmus ir jų įtaką nervų sistemos judesių valdymui, kurių dėka atliekami koordinuoti, sudėtingi judesiai, formuojasi įgūdžiai. Taip pat naujos tyrimų sritys bus susijusios su sportininkų veiklos prognozavimu (suvokimas, įžvalgos ir sprendimų priėmimas) (Vickers, 2010).

Naudojant skirtingus tyrimo metodus, strateginės mokslo grupės mokslininkai nagrinės skirtingų sporto šakų (komandinių (krepšinis, rankinis, tinklinis, futbolas), ištvermės ciklinių (dviračių sportas, orientavimosi sportas, irklavimas, plaukimas), dvikovės (dziudo; boksas), individualių (lengvoji atletika), skirtingo amžiaus ir pasirengimo sportininkų treniravimo modelius įvairiais aspektais.

MOKSLININKŲ GRUPĖS:

1. LENGVAATLEČIŲ TRENIRUOTĖS PROCESO KONTROLĖ IR KOMPLEKSINIS FUNKCINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS

Vadovas prof. habil. hr. Jonas Liudas Poderys

1. Albinas Grūnovas Prof. dr.
2. Viktoras Šilinskas Doc. dr.
3. Alfonsas Buliuolis Dr., e. doc. p.
4. Birutė Zacharienė Dr.
5. Kristina Poderienė Dr.
6. Eugenijus Trinkūnas Dr.

 

2. SPORTININKŲ TRENIRAVIMO MODELIAVIMAS

Vadovas prof. habil. dr. Antanas Skarbalius

1. Gracijus Girdauskas Doc. dr.
2. Roma Aleksandravičienė Doc. dr.
3. Aistė Barbora Ušpurienė Dr.
4. Gabija Vidūnaitė Doktorantė
5. Lolita Dudėnienė Doktorantė
6. Andrius Lazauskas Doktorantas

3. FUTBOLININKŲ DARBINGUMĄ LIMITUOJANČIŲ VEIKSNIŲ DIAGNOSTIKA IR PREVENCIJA

Vadovas dr. Audrius Sniečkus

1. Sigitas Kamandulis Prof. dr.
2. Mantas Mickevičius Dr.
3. Marius Bezikornovas Magistras
4. Paulius Ragauskas Magistras

4. KREPŠINIO KAIP SOCIALINIO FENOMENO TYRIMAI: KREPŠININKŲ SPORTINIO RENGIMO IR ORGANIZACIJŲ VYSTYMO VALDYMAS

Vadovas e. doc. p. dr. Mindaugas Balčiūnas

1. Edgaras Abramavičius Magistras
2. Rasa Kreivytė Dr., e. doc. p.
3. Kęstutis Matulaitis Dr.
4. Petras Aleksonis

5. SVEIKATINIMO PROGRAMŲ KŪRIMO IR TAIKYMO VEIKSMINGUMO TYRIMAI

Vadovas e. doc. p. dr. Mindaugas Balčiūnas

1. Kristina Zaičenkovienė Dr., e. doc. p.
2. Artūras Sujeta Doktorantas

6. CIKLINIŲ IR DVIKOVOS SPORTO ŠAKŲ SPORTININKŲ TRENIRAVIMO TECHNOLOGIJŲ MODELIAVIMAS

Vadovas doc. dr. Pranas Mockus

1. Valentina Skyrienė Doc. dr.
2. Ilona Judita Zuozienė Doc. dr.
3. Vidas Bružas Dr.
4. Gintautas Volungevičius Dr.
5. Daiva Bulotienė Dr.

7. ERGOGENINIŲ MAISTO PAPILDŲ SPORTININKAMS TYRIMAI

Vadovas e. doc. p. dr. Ramutis Kairaitis

1. Daiva Vizbaraitė Doc. dr.
2. Aleksandras Alekrinskis Doc. dr.
3. Simona Pajaujienė Dr.