Projektai

Metai Projekto pavadinimas Nuorodos
2020-2022 Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje https://bit.ly/3OLAMSS
2015-2016 Tarptautinis tinklas Europos gairėms dėl laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo įgyvendinti (IMPALA.net – International Network to Implement EU Physical Activity Guideliness on Infrastructure Development) https://www.lsu.lt/lsu-prisides-prie-europos-impala-gairiu-igyvendinimo-lietuvoje/
2009-2011

Sveikatos stiprinimo per fizinį aktyvumą tarp vyresnio amžiaus gyventojų politikos formavimas (The National PASEO Alliances for Physical Activity Promotion among Older People)

PASEO national alliances

http://www.paseonet.org/