Naujienos

Įgyvendinus projektą, finansuotą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, „Suaugusių (18-64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje” parengta metodinė medžiaga, kurią galite rasti: http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/105

Suaugusiųjų testavimas_METODINĖ knyga

Taip pat parengtos dvi video instrukcijos:

Suaugusių 18-64 metų asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: https://youtu.be/WONcWsZgNV0

65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: https://youtu.be/9MgXyjYfTcE